הסוד של ארון הברית

 

s5kk parochet in

האם ארון הברית יוצב בבית המקדש השלישי


הרב מנחם מקובר, רב מכללת אמונה


מקום מיוחד בין כלי הקודש שמור לו לארון הברית, כלי שאפוף מסתורין וקדושה. הארון, המשמש לשמירת לוחות הברית, שוכן כבוד בבית קודשי הקודשים. במקום זה מוצפן הוא מעין כול, בבחינת עץ החיים הנמצא בגן העדן. מבואר במדרש (בראשית רבה פר' נה, ז) כי המילה ארון היא משורש המילה 'אור'. האור שנברא ביום הראשון לבריאת העולם ואותו אנו מכנים בשם האור הגנוז מתגלה דרך ארון הברית. יש להוסיף לכך את דברי הרשב"ם שלפיהם בעבור הארון נצטוו בני ישראל לעשות את המשכן, שכן הוא עיקר הציווי של "ועשו לי מקדש" שהוא גילוי האור האלוקי בבריאה.
האם ייבנה ארון נוסף בעתיד


הארון, שהחל את מסעו בתקופת המדבר, נעלם בפועל לפני חורבן הבית הראשון או במהלכו. בגמרא (יומא נג ע"א) קיימת מחלוקת לגבי אופן היעלמותו של הארון. לפי דעה אחת גנז אותו יאשיהו המלך אי שם במעמקי הר הבית, לפי דעה שנייה גלה הארון לבבל בעת החורבן ולפי דעה שלישית "ארון במקומו נגנז", דהיינו: הארון נעלם באופן פלאי ונמצא בדרך מסתורית במקום שבו הוא עמד בקודש הקודשים.


מעניין שהרמב"ם בספר היד החזקה נוקט דעה במחלוקת זו, אף על פי שלכאורה זו אינה מחלוקת הלכתית. זו לשונו (הלכות בית הבחירה, פרק ד, הלכה א): "ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות, ויאשיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה... ונגנז עמו מטה אהרן והצנצנת ושמן המשחה וכל אלו לא חזרו בבית שני". דהיינו: הרמב"ם רואה זאת כעובדה ברורה שהארון נגנז אי שם במעבה הר הבית, במקום המסתור שהכין שלמה המלך. קביעה זו של הרמב"ם באה לידי ביטוי בכך שבספר העבודה הוא מתעלם לגמרי ממציאותו של ארון הברית, ולא מבאר את צורתו ואת אופן בנייתו. יש שרצו להסביר זאת בכך שלשיטתו מכיוון שהארון קיים לא נצטרך לבנותו מחדש, אלא לאתר אותו במקום מחבואו.


במהלך ימי הבית השני החיסרון העיקרי שגרם להיותו במדרגת קדושה פחותה היה היעדרו של ארון הברית. היעלמותו גרמה גם לכך שהנבואה לא הייתה קיימת באותה תקופה, וכן החושן המונח על לוח לבו של הכהן הגדול לא תפקד כאורים ותומים שנתנו לכהן הגדול מעין מעמד של נביא. הדבר היחיד שהיה קיים בבית שני בקודש הקודשים הוא אבן השתייה. אחד ההבדלים הבולטים בין בתי המקדש הוא בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שכן בבית ראשון את הקטורת הקטיר הכהן הגדול בין בדי (מוטות) ארון הברית, ואילו בבית שני עבודה זו נעשתה על אבן השתייה ללא נוכחותו של הארון.
היעלמותו המסתורית של הארון הולידה השערות שונות המנסות להתחקות על עקבותיו, בין היתר קיימת אגדה אתיופית על הגעתו של הארון לאתיופיה על ידי בנם של שלמה ומלכת שבא. בספר חשמונאים מסופר שירמיהו הנביא החביא את הארון במערה בהר נבו. סיפורי הרפתקאות מסתוריים נוצרו בנושא היעלמות הארון, אולם כאמור מיקומו נותר חידה. האם אכן הארון שוכן במקום גניזתו? האם הוא הוברח אל מחוץ להר בשלב כלשהו? אין לנו אלא את דברי רבותינו.


יש לזכור כי מבחינת ההלכה הארון יוצא דופן מיתר הכלים אשר במקדש (המנורה, השולחן ומזבח הזהב) שכן הוא אינו כלי עבודה אלא כלי "אחסון" ללוחות הברית. אי לכך נוכחותו לא מעכבת את בניין הבית, והראיה שבית שני עמד על כנו 420 שנים ללא ארון! גם הרמב"ם לא מזכירו כחלק מכלי המקדש המעכבים בבניינו.


בדברי חז"ל מבואר כי ישראל יכולים לבנות ארון אחר. כמובן זה תלוי גם בשאלה המעניינת האם הנחת הלוחות בתוך הארון מעכבת, או שמא די בספר התורה המצוי בתוך הארון.
אחת השאלות המסקרנות היא לגבי פתיחת הארון, דהיינו: הסרת הכפורת והכרובים הסוככים על הארון. האם אי פעם נעשה דבר זה? קיימת במפרשים דעה כי ביום הכפורים, לאחר שהכהן הגדול הקטיר קטורת בין בדי ארון הברית, הוא פתח את הכיסוי שעל הארון והוציא ממנו אל העזרה את ספר התורה המדויק עלי אדמות (ספרו של משה רבנו). בסוף היום נכנס הכהן הגדול בפעם הרביעית לקודש הקודשים, כדי להוציא את הכף והמחתה שהוא השאיר שם, ואז הוא החזיר את ספר התורה למקומו בארון הברית.

קשה להעריך את משקלו של הארון


בניית המשכן וכליו בתקופת המדבר היא אחד מפלאי תבל. המשכן כולו היה גדול ממדים, כבד, מפואר ומדויק מאוד מאוד. מתברר שבאותם זמנים היה להם ידע נרחב בעבודה במתכות (כמו הזהב) וכן בציפויים. לדברי חז"ל הם השתמשו לצורך בניית המשכן באחד מסוגי הארזים שהוא עץ כבד ומסיבי. מעץ זה גם בנו את הארון.
מבחינת המבנה, לדברי חז"ל היה הארון מורכב משלוש קופסאות: החיצונית והפנימית מזהב והאמצעית מעץ. על הארון היה מכסה, הנקרא בשם כפורת ועשוי זהב טהור, וממנו יצאו במקשה אחת שני כרובים שגובהם 10 טפחים (כמטר). אמנם קיימות כמה דעות לגבי עובי הקופסאות, אולם בכל מקרה מכיוון שהזהב הוא מתכת כבדה הרי שמשקלו של הארון הגיע לכמה טונות! ברור שסחיבת משקל כזה על הכתפיים היא בלתי אפשרית בדרך הטבע.
מעבר לכך: בדי הארון הונחו בתוך טבעות. אילו טבעות יכולות לשאת משקל אדיר שכזה? מהם הפתרונות האפשריים? או שאכן נאמר שמדובר בתופעה על טבעית, ובתקופת המדבר אמרו על כך חז"ל: "ארון נושא את נושאיו" – הארון היה מרחף כביכול עת נשאו אותו. או שנאמר בדרך הטבע כי הקופסאות הללו, וכן הכפורת, לא היו עשויים זהב טהור מלא אלא היו קופסאות חלולות, וממילא אז ירד משקלן פלאים.

מן העבר אל העתיד


לגבי חיפוש הארון אין הלכה פסוקה, וכמובן הדבר שנוי במחלוקת בין הגורמים הפרגמטיים בנושא בניין המקדש לבין הגורסים שיש להמתין להופעות שמימיות.


ראוי לציון את בעל התוספות יו"ט, שכתב ספר חשוב על מבנה הבית השלישי, ומתאר כעובדה פשוטה שהארון יחזור למקומו לשכון כבוד בבית קודשי הקודשים.


מה שמוסכם על כולם הוא שארון הברית הוא מקור האור הרוחני של הבריאה, ומכוחו מתגלה הקדושה האלוקית במקדש ובעולם, ולכן אנו בציפייה דרוכה לגילויו הקרוב, וממילא להצעדת האנושות כולה ליעדים חדשים ונשגבים.

 

 

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם