תורה לגויים Featured

 11 noach
500 שנה אחרי סיום כתיבת שולחן ערוך לעם היהודי, הושלמה כתיבת שולחן ערוך לאומות העולם * הרב אורי שרקי, נשיא ארגון "ברית עולם", כתב חיבור מיוחד שמיועד לאנשים שאינם יהודים שרוצים להידבק בבורא העולם באמצעות עם ישראל היושב במדינת ישראל * לפי "ברית עולם", 25 אלף אנשים מרחבי העולם, החברים בעמותה, ממתינים כעת שהספר יתורגם לשפתם * אבל היעד גדול הרבה יותר: שבעה מיליארדי קוראים

ספי גלדצהלר ותומר מרשל

שבעה מיליארדי קוראים – זה היעד לחיבור המונומנטלי שסיים לכתוב הרב אורי שרקי, נשיא ארגון "ברית עולם – המרכז העולמי לבני נח".

זהו ספר ראשון מסוגו שנועד לתת מענה לגויים המאמינים בה' ורוצים לדבוק בו לא רק במחשבה דמיון ורגש אלא גם במעשים. מעשים של היחיד, כגון הימנעות מגזל ומאכילת אבר מן החי, אך יותר מזה – מעשים של חברה; איך האומות צריכות לבנות חיי חברה מוסריים שבהם ההתנהלות הציבורית היא על פי דין צדק. בנוסף, רבים מבני נח מבקשים שיינתנו להם גם מצוות עשה – שכן "שבע מצוות בני נח" כוללות בעיקר איסורים. ואכן, גם מצוות עשה אפשר למצוא בשו"ע לבני נח.

הספר אמנם יוצא רק עכשיו, אבל תחילתו בתשובה שנתן לרב שרקי מורו ורבו, הרב יהודא ליאון אשכנזי (המכונה "מניטו"). לפני יותר משני עשורים שאל הרב שרקי את מניטו מהו השלב הבא בגאולת ישראל. ענה מניטו: תורה לאומות העולם. מכאן והלאה ידע הרב שרקי שיום אחד זה יקרה.

הרב שרקי מספר לנו שכתיבת הספר ארכה שנים ארוכות. "חשבתי בהתחלה שפשוט מאוד לכתוב שולחן ערוך לבני נח – בסך הכול יש רק שבע מצוות בני נח. אבל תוך כדי כתיבה גיליתי שכמו בכל נושא בהלכה, יש ים שלם שנכתב עליו בספרות הרבנית; אמנם לא בגודל של השולחן ערוך היהודי אבל בכל זאת יש הרבה מאוד חומר למחשבה".

כל אחת משבע המצוות, מסביר הרב שרקי, היא מצווה רחבה שכוללת בתוכה פרטים רבים. למשל, המצווה על מינוי דיינים אינה מסתכמת בהקמת בית משפט. "דיני הדיינים הם רבים, ובהם האיסור של קבלת שוחד, האיסור להלין את הדין או 'דל לא תהדר בריבו'. יש הרבה מאוד הלכות ששייכות לדיני המשפט ודיני העדות וכדומה.

"הנושאים הללו מציפים קונפליקטים שלא נידונו בספרות ההלכתית לדורותיה. למשל - שוחד לדיין בן נח. היהודי בגלות היה צריך לשחד את הדיין – הפוסקים כותבים 'מעשים שבכל יום שאנחנו נותנים שוחד לדיין הגוי'. אבל האם מותר לבן נח לקחת שוחד? אם לא, הרי שאנחנו מכשילים אותו!"

הספר מפרט לבני נח את ההלכות שבהן הם מחויבים וגם הלכות שבהן הם יכולים לדבוק אך לא מחויבים. לדוגמה, בפרק השמיני עוסק הרב שרקי באכילת בעלי חיים. תחילה הוא מפרט על איסור אבר מן החי, החל על כל אומות העולם, ובתוך כך אוסר על צער בעלי חיים ואכילת בשר אדם. לאחר מכן הרב עובר ל"הנהגות ראויות". למשל: "בני נח לא התחייבו בשחיטה כשרה לפי דיני ישראל, אך מכל מקום ראוי להשתדל למעט את סבלה של הבהמה ככל שניתן, ולפיכך האוכל בשר, טוב שיאכל מבהמה שנשחטה".

אנחנו שואלים את הרב שרקיאם יש הבדל ביישום ההלכה בין העמים השונים. "בוודאי", הוא עונה. "אצל היהודים יש לך ספרדים ואשכנזים, תימנים ואתיופים, חסידים ומתנגדים, וכל זה נכלל בתוך יהדות אחת. באותו אופן, ודאי שהחברות השונות מתאימות את עצמן ואת ערכיהן לדרישות של בני נח וזה משתנה מחברה לחברה.

"אתן לכם דוגמה מעניינת: נשאלתי באיזה גיל חל הבר מצווה של בן נח – כלומר, מאיזה גיל בן נח מחויב במצוות. עניתי - בפיליפינים מגיל שתים עשרה ובקנדה גיל שבע עשרה. בגיל שתים עשרה בפיליפינים באזורים מסוימים אדם כבר מפרנס את המשפחה שלו, הוא כבר אחראי לחיים. בקנדה בגיל שבע עשרה הוא רק מתחיל לדעת ללעוס מרשמלו לבד. ברור שצריך להתחשב בזה".

"ודאי שההדרכות משתנות מחברה לחברה. לדוגמה, נשאלתי מאיזה גיל בן נח מחויב במצוות. עניתי - בפיליפינים מגיל שתים עשרה ובקנדה גיל שבע עשרה. בגיל שתים עשרה בפיליפינים באזורים מסוימים אדם כבר מפרנס את המשפחה שלו, הוא כבר אחראי לחיים. בקנדה בגיל שבע עשרה הוא רק מתחיל לדעת ללעוס מרשמלו לבד"
סגולה סובלנית

נראה שהמפתח לכתיבת ספר הלכה לעמים ששונים זה מזה ושונים מעם ישראל, הוא סובלנות תרבותית והקשבה לצרכים המשתנים של כל חברה. "פרופ' לוינס ז"ל אמר שהמושג של עם סגולה הוא יסוד הסובלנות", אומר הרב שרקי. "אם אני עם סגולה, אני לוקח על עצמי את כל החומרות של המעמד הזה ואני נותן חירות לאחרים להתקדם כל אחד לפי הקצב הייחודי של תרבותו, אל הידיעה הא-לוהית על המוסר וכדומה.

"כשהתורה ציוותה עלינו להשמיד עבודה זרה, היא ציוותה עלינו לעשות את זה בארץ ישראל ולא ציוותה על זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל אסור שתהיה עבודה זרה, אבל בחו"ל אתה צריך להיות טולרנטי (סובלני) – להבין שדרכי ההתקרבות של האדם אל הא-לוהות עוברות בכל מיני נתיבים, נקיים יותר ונקיים פחות. אינך יכול להקדים את המאוחר לתרבות שעדיין אינה בשלה לזה.

"בסך הכול, נראה שהעולם היום כבר בשל לקבל תורה מעם ישראל. תנועת בני נח היא תולדה של הבשלות הזאת. הבשלות הזאת צמחה בזכות הקמת מדינת ישראל ותוצאות מלחמת ששת הימים. בנוסף, יש היום גם סימני אובדן דרך בדתות וחיפוש משמעות והתעניינות רבה ביותר במה שיש לעם ישראל לומר".

חיבור תורני בשפה חילונית

לבישת ציצית, הנחת תפילין ושמירת שבת לבן נח: חובה, מותרת או בכלל אסורה?

"לכתחילה אנחנו לא נותנים לבני נח להניח תפילין", עונה הרב שרקי. "עם זאת, במסכת עבודה זרה אומרים חז"ל כי עתידות אומות העולם להטיל ציצית בבגדיהם ותפילין בראשם ולומר 'אף אנו ישראל', וכיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג חוזרים בהם. כלומר, תופעות כאלה עשויות בהחלט לצוץ ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש אפשרי.

"בנוגע לשמירת שבת, אמר לי הרב יואל שוורץ שליט"א מישיבת 'דבר ירושלים' שיש פסיקתא מפורשת: 'זָכור לאומות העולם ושמור לישראל', ולכן ביקש שאעזור לו לקדם את הנושא של הדלקת נרות שבת בעולם כולו".

האם העובדה שהמוסלמים מאמינים באל אחד ומקיימים את שבע מצוות בני נח, הופכת אותם לבני נח?

"צריך להיות טולרנטיים יותר לדת מונותיאיסטית כמו האסלאם, אבל זה לא הופך אותם באופן אוטומטי לבני נח. מוסלמי אחד שאל אותי: הרי אנחנו מקיימים עכשיו שבע מצוות בני נח, אז מה חסר לנו לפי שיטתך? עניתי לו: 'מה שחסר לכם זה שאתם חושבים שהאסלאם בא במקום היהדות'. אם האסלאם יראה את עצמו כדת שהיא בִּתה של היהדות ולא יתכחשו לאמיתותו של התנ"ך, אז נוכל בהחלט לעשות משהו ביחד. נצטרך קצת לעזור להם להתקדם להכרה שהם בת של היהדות".

בנצרות יש זרמים שמוכנים לקבל את הקביעה שישו אינו אלוהים ושעם ישראל הוא העם הנבחר?

"הנוצרים שחושבים שישו איננו אלוה הם מעטים שבמעטים, מדובר על האוניטריאנים והנסטוריאנים. ככלל, הנצרות צריכה לעבור שינוי הרבה יותר עמוק על מנת להתקרב אלינו. מה שקורה היום בתחום האוונגליסטי או אצל הקתולים - העיקר חסר מן הספר, דהיינו הוויתור על ההתמקדות בדמות של ישו; דבר שהם לא מסוגלים בשלב הזה להשתחרר ממנו".

הספר נמצא כעת בשלביו הסופיים, והוא מתורגם לכמה שפות. הרצון הוא להפיץ אותו קודם כול בקרב תלמידי חכמים, כדי לעורר שיח על הנושאים. אבל היעד הסופי ברור: בכל היבשות ישנן קהילות שכבר מחכות לבואו.

למי הרב ממליץ לקרוא את השולחן ערוך לבני נח?

"קודם כול לתלמידי חכמים. גם כדי שיתעורר דיון בנושא, גם כדי שנוכל לברר נושאים שעוד לא באו לפתרונם ההלכתי, וגם כדי להביא את הערך האוניברסלי של היהדות אל המיינסטרים הבית מדרשי".

רוצים קשר

לפני כחודש ישבו במשרדי "ברית עולם" זוג גויים מליטא. הבעל שאל אם הוא אמור לחבוש כיפה. ענה לו מנכ"ל הארגון, הרב חיים גולדברג, שהוא לא חייב בכלל בכיסוי ראש, ושאם הוא רוצה ולא נעים לו ליד אנשים הוא יכול לחבוש כובע. ענה הגוי ואמר – 'אני רוצה לחבוש כיפה ולהתחייב בעוד מצוות, כי אני חי בעולם כל כך פרוץ שאני רוצה מצוות שיחזיקו אותי וייתנו לי בסיס ממשי לקשר עם א-לוהים". השולחן ערוך לבני נח הוא צעד של נתינת כלים לאומות העולם לקבלת האור הא-לוהי.

"מרכז שלום יוחאי" הוא האגף הישראלי של ארגון "ברית עולם" בראשות הרב שרקי הכולל גם את האגף לבני נח. במרכז שלום יוחאי כמה בתי מדרש, בתוכם בית מדרש ללימוד משנתו האוניברסלית של מניטו ותוכנית הכשרת מנחים לבני נח. אתם מוזמנים לבוא ולהשתתף.

מרכז שלום יוחאי בשיתוף עם איגוד רבני הקהילות מזמין את הציבור לערב עיון בנושא: "בני נח – מה לנו ולהם בכלל?" הערב ייערך בכ"ז במרחשוון.

תומר מרשל הוא בעל הפודקאסט 'כאן ועכשיו' - ראיונות אקטואליה עם הרב שרקי. הרב ספי גלדצהלר הוא מנהל "מרכז שלום יוחאי" (מרכז ללימודי יהדות אוניברסלית) וראש בית המדרש למשנת מניטו.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תרופה של פעם בשנה

  הטור של סיון רהב...

מחשבות מתחת לסכך

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם