רבי אליהו קלצקין Featured

 13 zion
 
אף שעמד בראש העדה החרדית היה ציוני, חובב 'המזרחי' וידידו הקרוב של מרן הראי"ה קוק זצ"ל
 
תולדותיו
 

הגאון רבי אליהו קלצקין זצ"ל היה מחשובי הפוסקים בדורו. בן 13 התפרסם כעילוי ובקי בכל הש"ס, והמלבי"ם אמר עליו: "הוא כמעט יחידי בדור הזה, בקי בכל הש"ס ונושאי כליהם כאחד הגאונים והתמדתו פלאית והוא איש פלאי". בשנת תרל"ו נישא בנישואים שניים לליבֶּה יֶנטה. בנם הוא הפילוסוף והפובליציסט ד"ר יעקב קלצקין (שבערוב ימיו חזר בתשובה).

 
"היה גונח בלחש: וויי לי שאני תשוש זיכרון"
 

בנו סיפר על גאונות אביו בתורה ועל השכלתו הרחבה: "בלא יגיעה רכש לו אבי את הלשונות: יוונית, רומית, גרמנית, צרפתית, אנגלית, רוסית ופולנית. הצצה אחת במילון עב כרס של איזו לשון הייתה מספיקה לו בשביל לחרות ולשמור בזיכרונו את כל פירושי המילים... נוהג היה לבקש מאמי... שתבחן אותו אם הוא יודע את המילון כולו בעל פה, וכשנכשל לפעמים רחוקות בהשוואה של מילה אחת בלבד, מיד בא לידי חולשת הדעת, והיה גונח בלחש: 'וויי לי שאני תשוש זיכרון'".

 
נטייתו לציונות
 

בצעירותו היה הרב קלצקין ציוני מובהק והשתתף באספות הציונים. לא היה זה דבר נדיר; מאות גאוני ישראל תמכו אז בציונות. אומנם רבים עמדו מנגד והתלבטו כיצד להתייחס אליה, אך רק מיעוט קטן התנגד לה. הרב קלצקין השתתף בייסוד תנועת המזרחי וישב באספותיה הראשונות.

 

בשנים האחרונות התגלה חומר נדיר הנוגע לציונותו: נחשף מכתב ששלח אליו רבי ש"י רבינוביץ. "בהיותי בווילנא התראיתי ידידינו הגאון ר"י ריינס ועם אחינו הציונים ונחליט לקרוא אסיפה גדולה של רבנים... הפרוגרמה של האסיפה היא: לא שידונו הרבנים אם צריכים הם לעמוד במצב חיובי או שלילי לציונות, כי אם במה תהיה עבודתם בציונות, ובמה יועילו להפצתה".

 

כמו כן התגלה מכתב שקיבל הרב קלצקין מבני קהילתו לשעבר ובו הם ממנים אותו לשליחם לאספה הציונית בווילנה.

 

 

 
רבנות לובלין
 

כעבור שנים אחדות הוזמן הרב קלצקין לכהן כרבה של העיר לובלין, אך ברגע האחרון התגלה 'רבב' בדמותו: עברו הציוני המפואר. עסקנים בלובלין מיהרו לטרפד את המינוי. כעבור כמה שנים שוב עלתה ההצעה למנותו לרבה של לובלין. הפעם הוא קיבל את המינוי אך הפסיק להתעסק בפעילות ציונית.

 

שמעו יצא בעולם כאחד מגדולי הפוסקים בדור. רבים החשיבוהו למורם ורבם והיו פונים אליו בתארים הנדירים: "מרן" או "אדמו"ר". בטבת תרפ"ה נפטרה אשתו, והרב קלצקין ניצל את ההזדמנות לעלות ארצה. הוא עזב בחשאי את לובלין מחשש שימנעו אותו מלעזוב. סיבת עלייתו ברורה: הרי היה תומך נלהב ביישוב ארץ ישראל.

 

הוא עלה ארצה בתמיכת הרב קוק, ידידו משכבר הימים. בכ' באלול דרך על אדמת יפו, ומשם נסע לירושלים. הוא התפלל מדי יום בבית הכנסת בשכונת משכנות ישראל (נחלאות) בירושלים, ומעל מקום מושבו קבועה עד היום לוחית זיכרון לכבודו.

 

זמן קצר לפני בואו נפטר הרב יצחק ירוחם דיסקין, הסמכות התורנית של העדה החרדית, שבה היו חברים קנאי ירושלים. חסרונו הורגש, והקנאים ידעו שכדי לקבל לגיטימציה בקרב החרדים בארץ ובעולם היהודי הרחב הם מוכרחים להעמיד בראשם רב גאון בתורה. הרב קלצקין התאים בדיוק למילוי המשבצת החסרה, והם הזדרזו למנותו לרבה של העדה החרדית, זו המתנגדת לציונות, להשכלה ולרב קוק: שלוש תכונות שדווקא אפיינו אותו עד היום שנבחר לרבם.

 

ה'רקע הפסול' של הרב קלצקין נמחק לחלוטין, ועד היום אין לו זכר בספרות ההיסטוריה החרדית כששמו מוזכר. אגב, באופן עקבי התאפיינו מנהיגי העדה החרדית בשנותיה הראשונות ומתווי דרכה בשתי תכונות מפתיעות: נטייה ציונית והערצה כלפי הראי"ה קוק, שהיה לכאורה בר הפלוגתא הגדול ביותר שלהם.

 

מאחורי הקלעים המשיך הרב קלצקין באורח חייו משכבר הימים הן בקשריו עם הרב קוק, הן ביחסו החם לציונות. בנו סיפר לימים את ששמע ממנו בתקופה זו: "מוקיר אני את הרב קוק גם כגאון וגם כצדיק ואנו מזדמנים יחד לעיתים קרובות, אלא שלרוב הוא בא אלי בשעה מאוחרת בלילה מחמת אימת הבריונים הקנאים, שנכנסים אצלי במשך היום וקשה לי להפטר מהם".

 
יחסו לציונות
 

במאמר שפורסם בעיתונות לאחר פטירת הרב נכתב כך: "ואם בתור גאון התורה יצא טיבו בחוגים רחבים, ידעו אלה הקרובים אליו כי גם בדעת העולם ידיו רב לו. 'חכמת החשבון' היתה שעשועיו וחשבוהו למתמטיקאי מומחה. גם ידע שפות לועזיות וקרא בספרותן.

 

"והיו ימים, לפני גזירת הממשלה הרוסית על הציוניות, שהרב הגדול הזה נחשב לציוני רשמי. ואך בתור רב מטעם הממשלה, שהיה ככל הרבנים אשר בפולניה גם כשהיתה תחת שלטון הרוסי, מוכרח היה מטעם גזרת המלכות להודיע פומבי שאינו ציוני.

 

"בימיו האחרונים, בהיותו למעלה משבעים, זכה למלא את חפצו מאז, לבוא ולהשתקע בארץ ישראל ארץ חמדתו. עדיין מצלצלים באוזני כותב השורות האלו, אשר עלה אתו באניה אחת מן הגולה אל הארץ, דברי הרב המנוח על חיבת הארץ וערך בנינה מחדש, יחד עם דברי תהילה על המזרחי, חלקו בבנין החומרי ושאיפותיו בשטח הרוחני".

 
פטירתו
 

רבי אליהו קלצקין נפטר בי"ז באייר תרצ"ב (1932), בשנת ה-80 לחייו. רבני ירושלים הכריזו על ביטול מלאכה, וקהל גדול ליווהו. הרב קוק היה אמור להיות ראש המספידים, אולם הקנאים חטפו את הארון וברחו כדי ש'הציוני' לא יספיד אותו.

 

באזכרה בתום השבעה בישיבת מאה שערים, מעוזו של הרב קוק, הספיד הרב קוק את הרב קלצקין בנוכחות קהל עצום. "זהו צער הכלל כולו, כל בית ישראל", אמר, ולמחרת שיגר מכתב לבנו של הנפטר ובו הבטיח: "זכרו של אביך יהיה ברוך לעד".

 
תשובותיו למתנגדי הציונות
 

עוד מסמך שפורסם לאחרונה חושף טפח בציונותו של הרב קלצקין: במכתב ארוך בכתב ידו ענה על הטענות החריפות שהעלו החרדים נגד הציונות. כל תשובותיו מבוססות על מקורות בדברי "הש"ס, השולחן ערוך ורבותינו הראשונים והאחרונים", לעומת ה"עקשות, הויכוח בפטפוטי דברים של אותם שבדו להם" את הטענות נגד הציונות.

 

נסתפק בסעיף אחד מהמכתב. כידוע, היו חרדים שתמהו על ההשתתפות רבי שמואל מוהליבר עם הציונים החילונים. על תמיהה זו השיב הרב קלצקין נכוחה: "אך ורק תודות להשתתפות הרבנים הנ"ל שעסקו בזה לשם שמים ולטובת הכלל, פעלו שישתתפו בהנהגה [של הציונות] גם אנשים ישרים ויראים. ואילו כל גאוני הדור היו מסכימים לכך, אז ממילא היתה נמסרת ההנהגה ביד יראי ד'.

 

"אך אי אפשר להתנות מראש: אנחנו מתערבים [בתנועה הציונית] על מנת שההנהגה תהא מסורה בידנו, כי אז יאמרו החופשים: 'שקול טיבותיך וכו'', אך אם יעסקו לטובת העניין ולשם שמים ממילא תמסר ההנהגה ביד היראים. ומי שמרבה להתעסק בדבר צדקה וחסד סוף דבר הוא נעשה מנהל ויפקח".

 

לנוכח החומרים הציוניים מעברו של הרב קלצקין אין פלא שעד היום לא פורסם עליו ספר ביוגרפיה. בציבור הדתי-לאומי הוא כמעט לא מוכר, והחרדים, שבזמנו ראו בו מורם ורבם, יתקשו לעכל אדם ענק כזה בצורתו השלמה.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם