התנגשות תרבויות

3 elor

משה איפרגן, כותב באתר מידה

סקירת הכרעת הדין של אלאור אזריה מגלה שביסוד אינסוף המלל והפרכת טיעוני ההגנה, היו כמה פסקאות שביטאו באופן מהדהד את ההתנגשות החזיתית בין הנורמה המוסרית שאימץ בג"ץ במשך השנים לבין המוסר היהודי הטבעי, נחלתו של הרוב שהתגלה בחברה הישראלית

ההיבטים הלאומיים שבפרשת אזריה ובהכרעת דינו הם מרכזיים ובהם אתמקד.

הכרעת הדין מחולקת לשני חלקים: בחלק אחד השופטים דוחים את גרסתו של אזריה ומאמצים את גרסת הקצינים "המערכתיים", תוך שהם מתעלמים מעדויות ומעדים רבים שהיו לטובתו של החייל. בין היתר הם דוחים בצורה מקוממת את עדויות כל המתנחלים כמעט כמקשה אחת כלא אמינות. מהחד צדדיות הזאת, הזועקת לשמים, אתעלם במאמר הזה.

בחלק השני קובעים השופטים כי גם אם אזריה סבר שמהמחבל נשקפת סכנה כלשהי לחיילים ולאזרחים הרי שווידוא הריגה איננו מוצדק בהכרח גם במקרה כזה, וכאן מדובר בשערורייה שמעניקה ערך לחיי מחבל על חשבון סיכון שהוא מהווה, קטן ככל שיהיה. הנה המובאות מהכרעת הדין:

"אף לו היינו מקבלים את גרסתו של הנאשם באשר לחשש ממטען כמהימנה, מה שנסתר במקרה דנן, הרי שעמדו בפניו מספר חלופות, פחותות בחומרתן, לצורך קידום פני הסכנה, ובנסיבות העניין לא הייתה הצדקה לבצע ירי לראשו של המחבל, ירי ש'מנטרל את המערכות"' ו'הורג בסבירות גבוהה'.

בפני הנאשם עמדה האפשרות להזהיר את הנוכחים מהמחבל על מנת שלא יתקרבו אליו. בפני הנאשם אף עמדה האפשרות לפנות למפקדו שעמד במרחק קרוב ממנו כדי להתריע מפני הסכנה או לקבל הנחיות.

נוכח האמור, פרשנותו המוטעית של הנאשם, שלפיה מותר לירות בסיטואציות בהן 'אם יש ספק, אין ספק' – במיוחד כשהדבר מוביל לירי שנועד להרוג,נוגדתבצורה מפורשת את הוראות הפתיחה באש. הספק מצדיק, שלא לומר מחייב, נקיטה בכל הפעולות האפשריות כדי לברר את החשד ולא להותירו מעומעם. אולם, כל עוד לא הוסר הספק מעל עננת זיהויו של המטען, הוא האמצעי, הרי שאין באותו ספק כדי להצדיק ירי, שמטרתו נטילת חיים".

והנה ההצדקה הערכית:

"זה המקום להדגיש כי העובדה שהאדם שהיה מוטל על הארץ הוא מחבל, שזמן קצר קודם לכן ביקש לקטול את חייהם של חיילי צה"ל שנכחו במקום, אין בה כשלעצמה כדי להצדיק פעולה לא מידתית. עקרון המידתיות מוטמע בצורה ברורה בהוראות הפתיחה באש, שלאורן מחויב הנאשם לפעול, והוא ביטוי לאיזון המתחייב בין ערכים נוגדים, ובכלל זה עקרון קדושת החיים של כל אדם – גם מחבל (הדגשה שלי, מ"א)".

אם כן, על פי בית הדין הצבאי, עקרון קדושת החיים חל גם על מחבל שבכוונתו להרוג יהודים באשר הם יהודים, ויש לשקול את העיקרון הזה במסגרת עקרון המידתיות של הפעלת כוח כלפיו.

למיטב ידיעתי, הוראות הפתיחה באש אינן מכוונות כלפי מחבל ודאי, על אחת כמה וכמה מחבל שביצע פיגוע זמן קצר קודם לכן, אלא נועדו למנוע פגיעה בחפים מפשע. מהכרעת הדין יוצא שבכל אירוע של הריגת מחבלים יש לבצע תחקיר כדי לבדוק אם הפעלת הכוח עמדה בעקרון המידתיות, וזהו אבסורד מוחלט.

הכרעת הדין הזאת היא שערורייה מוסרית והיא מדגימה את האבסורד המוסרי שהאקטיביזם השיפוטי בכללו, הנשען על דוגמת זכויות אדם מופשטת, מוליך אליו את ישראל.

אל מול העיוות המוסרי הזה הציב אזריה את העיקרון של "אם יש ספק, אין ספק", כלומר, במצב של מחבל ודאי אפילו הספק הקל ביותר מחייב הפעלת כוח כדי למנוע פגיעה בחיילים ובאזרחים.

מדובר כאן בהתנגשות ציביליזציות מוסריות. מול המוסר הטבעי האומר שלחלאות אדם הרוצים לפגוע ביהודים, ולחלאות אדם בכלל, לא עומדת שום הגנה של המוסר, הנה מגיע בית דין צבאי בישראל וקובע שגם מחבל זכאי להגנה על פי קדושת החיים ועל כן על לוחמים לפעול לפי זה, אחרת הם עלולים למצוא עצמם מובלים באזיקים אל בית האסורים.

משפט אזריה הוא משפט ראווה, מדובר במערכת שהתגייסה כולה להרשעת לוחם מצטיין שלה, קידמה תוך כדי המשפט את הקצינים המערכתיים הכושלים שהעידו עוד בטרם מסרו עדות, ואפילו את השופטים עצמם קידמה טרם הכרעת הדין. אין נורמה של משפט הוגן שלא נרמסה במשפט הזה ברגל גסה. התחושה היא שהנורמה המוסרית המעוותת נוצרה כדי לחסום ללוחם המצטיין גם את ההגנה של תחושת איום מהמחבל, אבל מבחינת התוצאה מדובר בנורמה המופיעה בהכרעת דין של בית דין צבאי בישראל.

האם אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו ואת ילדינו בעבור נורמה מוסרית כזאת?
האם צה"ל יוכל לנצח עם משקולות כבדות-משקל של מוסר מעוות על רגליו?

את הנורמה ההרסנית הזאת הצליח השמאל הרדיקלי להחדיר לבג"ץ והוא כופה את תוצאותיה ההרסניות על ישראל בכל תחום. הנורמה הזאת חרותה כעת על לוחות הכרעת הדין של אזריה.

 

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם