ימינה לישראל יהודית Featured

 3 karpel

מוטי קרפל

הבחירות הקרובות אינן עומדות להיערך ב-17 בספטמבר. זו טעות. הסתכלו היטב בלוח השנה ותיווכחו לדעת שהן תהיינה בתאריך אחר: י"ז באלול. וזהו הבדל משמעותי. כי בעיני מי שחושב בעברית וחווה את הזמן כיהודי ובראש יהודי, לאלול יש אופי מיוחד. הזמן העברי איננו טכני. כל זמן מאיר בתכונה מיוחדת.

אני חזרתי בתשובה באלול. תשאלו בעלי תשובה מתי הם חזרו בתשובה, מתי הם קיבלו עליהם סופית עול תורה ומצוות, ולהפתעתם של הסטטיסטיקאים יתברר שעשרות אחוזים מהם אם לא חציים ממש עשו זאת בחודש אלול.

אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. מאיר בו אור מיוחד. מי שחי את יהדותו חש בו, אבל נושם אותו גם מי שמודע לה פחות. האור הזה נמצא באוויר. נקרא לו לצורך העניין הסנטימנט היהודי. תחושת היהודיות שלנו מתעוררת. יראת השמיים הטבעית לכל נברא, ובמיוחד לישראל, קמה ומתעוררת. בספרים ההארה הזו נקראת י"ג מידות הרחמים.

וכן, זה קשור לבחירות. כי בחודש אלול מפלגה שהזהות היהודית היא המסר שלה יכולה לשדר על הגל הזה ולדבר לסנטימנט הזה באפקטיביות רבה יותר מבכל השנה.

ימינה יכולה לבדל את עצמה מהליכוד רק באמצעות דיבור על תורת ישראל במובנה הרחב. לא ז'בוטינסקי הוא רבנו; משה רבנו. לשם כך היהדות צריכה להיות רגועה, מכילה, מחבקת ולא עצבנית. אגב, גם לא משובשת. יהדות כמסורת. ניסיון לבוא לציבור הישראלי מצד הגעגועים שלו לנשמה היהודית שלו, לצימאון שלו לתוכן האמיתי של עם ישראל, לעצמיותו
 
להשתחרר מהכפיפות הפוליטית ההיסטורית

ייתכן מאוד שאנו ניצבים בפני סוף עידן נתניהו. אין צורך לפרט את כל הישגיו הרבים של ראש הממשלה; כולנו מכירים אותם היטב, כולל יריביו הפוליטיים. אבל לכל דבר טוב יש סוף, ובפרספקטיבה היסטורית גם עידן נתניהו מתקרב כנראה לסיומו.

נדמה שהפרשנים והסוקרים שעדיין מתעקשים לדבר על גוש הימין וגוש השמאל חוטאים באנכרוניזם. המבנה הזה הולך ומתפורר גם אם עדיין איננו רואים לו חלופה. בתקופת המעבר נראה התגוששות של כוחות שונים שלא בהכרח מזוהים על פי הגושים המסורתיים.

זו בדיוק הסיטואציה הפוליטית וזהו הזמן שבהם ראוי לציונות הדתית להשתחרר מהכפיפות הפוליטית ההיסטורית לליכוד ולצאת לדרך עצמאית. התלות רבת השנים של הציונות הדתית בליכוד הייתה לה רחם פוליטי חיובי המאפשר לה להתפתח ולקדם את עם ישראל על פי דרכה, אבל עתה הגיע כנראה הזמן לזקיפת הקומה ולהצבתה של הציונות הדתית ככוח פוליטי עצמאי.

מפלגת ימינה מספקת הזדמנות לעשות את הצעד הזה, אולם לשם כך עליה לשאת במובהק את המסר של הזהות היהודית, של ישראל יהודית.

עד עכשיו היה המסר המרכזי של מפלגת ימינה "ימין אידאולוגי", וזה טוב ונכון וראוי. אבל הקלף המנצח שלה, שיכול אפילו לחדור לעומק השטח של היריבים הפוליטיים ולהביא מנדטים מהחרדים ומכחול-לבן, הוא דווקא הזהות היהודית.

ימינה יכולה לבדל את עצמה מהליכוד רק באמצעות דיבור על תורת ישראל במובנה הרחב. לא ז'בוטינסקי הוא רבנו; משה רבנו. לשם כך היהדות צריכה להיות רגועה, מכילה, מחבקת ולא עצבנית. אגב, גם לא משובשת. יהדות כמסורת. ניסיון לבוא לציבור הישראלי מצד הגעגועים שלו לנשמה היהודית שלו, לצימאון שלו לתוכן האמיתי של עם ישראל, לעצמיותו

.

געגועים לנשמה היהודית

המסר של "אין עוד חילונים ודתיים – כולנו יהודים" הוא מסר אמיתי גם מבחינה סוציולוגית וגם מבחינה אידאית שהולך ומתגשם לנגד עינינו בדור הזה, בעיקר בצעירים. יתרה מזאת, המסר הזה הוא גם בשורה פוליטית של ממש.

על זה, גם על זה, אמורה ימינה לדבר. ודווקא על רקע קמפיין השנאה של ליברמן ולפיד ובניגוד לקמפיין הזה. בשביל זה יש לנו איילת שקד, שמייצגת יותר מכול את הנקודה הזו וצריכה להדגיש אותה הרבה יותר. בשביל זה יש לנו ברשימה גם דמויות כמו רוני ססובר, משה פלד, יוסי כהןואחרים, חובשי כיפות שמיים וכיפות שקופות וכדומה שחיים את העניין הזה ויכולים להעביר את המסר הזה באותנטיות כפי שאף אחד אחר אינו יכול.

לפני כארבעים שנה לא ידעתי מהי פרשת השבוע. בקושי ידעתי כמה חומשים יש. לקח לי זמן להכיר את שמותיהם. אפילו הלכות ודינים בסיסיים לא ידעתי. אבל חוסר הידע הזה שולי וזניח. לומדים עם הזמן. בעיה קטנה.

את הכוונה הטהורה, את הגעגועים ליהדות שלי, את הגעגועים לנשמה היהודית שלי ולנשמתם של כלל ישראל, את הגילוי העצום הזה שאנחנו יהודים – את זה לא לומדים. את הצימאון לגלות, לדעת וללמוד אי אפשר ללמוד מאחרים. לא מספרים ולא בשום ישיבה. את זה כל אחד יכול למצוא רק בתוך עצמו. אין רבנים ומורים שמלמדים את זה.

וזהו אוצר יקר יותר מכל אוצרות הידע שבעולם. כי מה שכתוב בספרים הוא רק הד קלוש ורחוק למה שיודעת נשמה יהודית שמתחילה להיפתח לעצמה.

ואת זה יש לרוני ססובר. ולמשה פלד. וליוסי כהן. את זה, וציבור גדול שעל הרצף, בכיפה או בלעדיה, הם מייצגים. וזה מה שימינה יכולה להביא לפוליטיקה הישראלית, כי הגיע הזמן שהמהלך הרוחני הזה יופיע גם בפוליטיקה ושהוא יוביל את החברה הישראלית.

ימינה צריכה להעלות אותם לראש הקמפיין שלה ולהביא לציבור בשורה של זהות חדשה-ישנה של החברה הישראלית: זהות יהודית. דווקא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש הסנטימנט היהודי, מסוגל לזה טוב יותר מכל זמן אחר בשנה.

 

ההיקף והפנים

חשוב להדגיש כי אין בכך כדי להסתיר את המסר התורני ואת המועמדים לכנסת שמייצגים את הצד התורני יותר. אדרבה, עמוד השדרה התורני הוא שמאפשר את ההתרחבות של המפלגה לקהלים האחרים. כשיש יסודות אידאולוגיים תורניים מוצקים אפשר להתרחב לקהלים נוספים בלי לחשוש שייווצר עיוות או קלקול.

נאמר זאת מפורשות: צריך חלופה יהודית למדינת ישראל, וזו יכולה לבוא רק מתוך הציונות הדתית. הנקודה הספציפית הזו ועוד נקודות חייבות להיות הבשורה שהציונות הדתית מביאה לחברה הישראלית. בשורה שיוצאת ממנה, מהציונות הדתית, אבל בלי לאבד את הבסיס.

לא מדובר רק על הבסיס הסוציו-פוליטי, שמי שניסה להתכחש לו שילם על כך בבחירות האחרונות, אלא גם ובעיקר על הבסיס האידאולוגי. תיקון כזה ותיקונים אחרים חייבים לבוא מבסיס אידאי עמוק, רחב ומקיף יותר, אחרת הם נותרים תלויים באוויר.

טעות היא לחשוב שהבסיס האידאי של הציונות הדתית – חזון הרב קוק – יפריע לגייס קהלים רחבים. להפך. בלעדיו תהיה ימינה תלויה באוויר. תפקידה לפתח את הנקודות האלה מהבסיס הזה והחוצה גם אם בבסיס הזה עדיין יש צרות אופקים שמתנגדת לפיתוח הזה.

את העיקרון הזה אומר הרב קוק, אומנם בהקשר אחר, אבל הוא חיוני גם לצורך הבנת הנקודה הזו: "המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו הקף, סביבה מקורית, סופו להתדלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועט הוא. ההופעה הנפשית לקישור הא‑להי (יראת שמיים, דבקות בא‑לוהים, מ"ק) כשאין המוסר וערכו מאירים כראוי, היא תוכן מקיף חסר מרכזיות. ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים, המוסר ומקורו האלוהי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריח אורו של משיח" (אורות, אורות ישראל ז).

דברו אל הלב היהודי. אל הנשמה. אל הזהות העמוקה של עם ישראל. אין לכם מושג עד כמה דווקא המסר הזה יכול לסחוף. עד כמה רבים שאינם חובשים כיפה צמאים לו.

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם