Print this page

הדרך אל הרב Featured

 5 kook

המדריך ללומד המתחיל בכתבי הרב קוק

הרב חגי לונדין

נתחיל בבשורות הלא-טובות: קשה ללמוד את כתבי הרב קוק! כתבי הרב קוק הם שילוב 'קטלני' של רעיונות עמוקים ומופשטים, המנוסחים בסגנון ספרותי של תחילת המאה ה-20. לרבים מהלומדים, כתבי הרב קוק הופכים בשלב זה או אחר לעיסה דביקה של מילים כדוגמת 'אור', 'נשמה' ו'כנסת ישראל'; מה שגורם לחלק מהלומדים לפתח טראומה ביחס אליהם, וכבר נאמר ונכתב על כך רבות.

כעת נמשיך בבשורות הטובות: בעבודה שיטתית ואיטית אפשר להתגבר על הקשיים בלימוד כתבי הרב קוק, והרווח הוא חשיפה למשנה רוחנית מהעמוקות ביותר שנכתבו מאז ומעולם.

כיצד לגשת לכתבי הרב קוק? לפניכם כמה עצות, בדגש שהדברים נכתבים על דעת הכותב בלבד.

א)גיל – לימוד כתבי הרב קוק זוקק בשלות נפשית ושכלית, וזאת מעבר לשליטה טובה בשפה העברית ורוחב אופקים (סביר). הנגזרת היא שלימוד כתבי הרב קוק בגיל צעי אינו מומלץ. מובן שישנן פסקאות מסוימות שאפשר (ורצוי) להיפגש עימן כבר בגיל הנעורים (יש כיום ספרונים שמרכזים אותן באופן זה או אחר), אולם לימוד שיטתי של כתבי הרב קוק לפני גיל 18 על פי רוב אינו נותן את האפקט הרצוי. פעמים רבות, חשיפה מוקדמת מדי לכתבי הרב קוק גורמת לזניחת הלימוד בשלב מאוחר יותר, לאחר שפגה ההתלהבות הראשונית.

ב)תחביר – אחת הבעיות המרכזיות בכתבי הרב קוק היא התחביר המסובך של הפסקאות, שהוא, כאמור לעיל, תוצר שילוב של רעיונות רחבים הכתובים בסגנון ספרותי מורכב. משפטי הרב קוק הם ארוכים ולעיתים מזומנות מכילים כמה וכמה נושאים. הדרך להתגבר על בעיה זו היא לעצור מדי פעם, תוך כדי קריאה, ולנסות להבין למה מתייחסות מילות הקישור המחברות בין המשפטים. יש לפרק את הפסקה למשפטים בודדים, להבין כל אחד מהם בפני עצמו, ורק לאחר מכן לחבר אותם יחדיו.

ג)סדר הספרים – עד היום יצאו כ-30 ספרים של הרב קוק במדרג שונה של קושי. ישנם ספרים 'פשוטים' יותר, ישנם קשים יותר, וישנם כאלה שהם כבר בגדר ספרות נסתר ('ריש מילין' לדוגמה). קשה לתת סדר חד-משמעי במדרג הקושי של הספרים, אבל אפשר לציין שספרים כדוגמת 'עין איה' (שלשת החלקים הראשונים) הם קלים יותר, הן מבחינה תחבירית הן מבחינת תוכנית, וכדאי להתחיל בהם. לאחר מכן אפשר לגשת לספרים כדוגמת 'מידות הראיה', 'אורות התורה', ו'אורות התשובה'. ספרים כדוגמת 'אורות', 'עולת ראיה' ו'אורות הקודש' – מומלץ לשמור לשלב מאוחר יותר ('שמונה קבצים' הם ספרים שמכילים פסקאות ברמות שונות של קושי, ולהערכתי גם אותם רצוי לשמור לשלב מאוחר יותר).

ד)ספרי עזר – בניגוד ללימוד גמרא, שבו אנו נדרשים 'לשבור את הראש' ולהעלות סברות באופן עצמאי אם איננו מבינים את המושג שבו נתקלנו, הרי שבלימודי מחשבה בכלל וכתבי הרב קוק בפרט – אין בכך תועלת. כאשר נתקלים במושג לא-ברור, כדוגמת 'אידיאה לאומית', צריך להשתמש בידע חיצוני שלא תמיד מצוי בידינו; וכאן נכנסים ספרי העזר לתמונה. ישנם כיום שורה ארוכה של ספרי תרגום והנגשה של כתבי הרב קוק, שאט אט 'מכסים' רבים מכתביו. עם זאת, מומלץ גם למשתמש בהם לקרוא בפעם ראשונה את הפסקה בפני עצמה, ורק לאחר מכן ללמוד אותה עם הביאור. בהקשר הזה ראוי לציין כי לפני כמה שנים הוציא הרב יוסף קלנר את ספרו הפנומנלי 'מילון הראיה', שבו מוסברים מושגי הרב קוק באופן שיטתי (אם כי, עקב השפה הקשה שבה נכתב הוא מועיל בעיקר ללומדים בשלב מתקדם יותר).

ה)סדר ושיטתיות – הרב קוק כתב את רוב הגותו באופן לא מסודר, בצורת פסקאות בודדות שנכתבו לאורך חייו. הנגזרת היא שקשה מאוד להבין מה חושב הרב קוק על נושא מסוים מתוך פסקה אחת. על מנת לקבל מושג כולל על סוגיה בכתביו של הרב קוק יש צורך להקיף את ספריו באופן שיטתי. אף שבמבט ראשון נדמה כי מדובר במשימה בלתי אפשרית – אין זה כך. כמו לימוד משניות, גמרא, רמב"ם וכו' – אפשר בעבודה מסודרת להקיף גם את כתבי הרב קוק (הבסיסיים לפחות), וזאת באמצעות 'פסקה יומית' או סדר לימוד עקבי מסוים.

ו)שימוש תלמידי חכמים – ככל מקצעות התורה, לימוד תורני אינו רק ניתוח קר של טקסט, אלא נושא בחובו חיבור למסורות העוברות בשרשרת הדורות. ביחס ללימודי מחשבה עמוקים כדוגמת כתבי הרב קוק, הדברים נכונים שבעתיים. קל מאוד לקחת משפטים מופשטים ולדמיין בהם הבנות שלא היו בכוונת הכותב. מעבר לכך, כאמור, כתבי הרב קוק רבים מאוד ולא כל אחד יכול להקיף אותם במלואם. לכן, לצד לימוד עצמאי, מומלץ שלימוד הכתבים ילווה בהאזנה לשיעורים וייעשה בליווי של תלמידי חכמים שנותנים את העקרונות של שיטתו, וכך נוכל להפיק מכתבי הרב קוק את מה שאפשר לקבל מהם – וזהו עולם ומלואו.

אולי יעניין אותך גם