למה ד' עושה לנו קורונה? Featured

 3 aviner

הרב שלמה אבינר

שאלה

הרי אין מקרה בעולם. הכול מיד ד', וכל מה שהוא עושה מטרתו לומר לנו משהו. מה הוא יתברך אומר לנו בקורונה?

תשובה

תשובה ראשונה: איננו יודעים. אין לנו נביאים. וגם כשהיו נביאים הם לא ידעו הכול אלא רק מה שד' אמר להם. כאשר היה רעב בארץ שלוש שנים בימי דוד לא ידעו למה (שמואל ב כא). כאשר היה דֶבר ומתו שבעים אלף, רש"י כותב שהוא אינו יודע למה (שם, כד). אמנם כמה מרבותינו הראשונים כתבו למה (עיינו מצודת דוד), ובכל זאת רש"י אומר שאינו יודע למה. כמובן, זה בגלל חטאינו, אך רש"י אינו יודע לאיזה מהם.

תשובה שנייה: האמת חייבת להיאמר, קורונה אינה המחלה היחידה שפוקדת אותנו. לצערנו יש לנו עוד מחלות רבות, חלקן חמורות לאין ערוך. וגם זאת איננו יודעים למה. כאמור, אין לנו נביאים. לכן יש עצה כוללת: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תפילה – אמירת תהלים, שיש להם כוח גדול. צדקה – לעניים. אנו עתה במצוקה, וזה הזמן לזכור את מי שכל הזמן במצוקה. ותשובה – כל אחד על העוונות שלו.

תשובה שלישית: אף המחלות אינן הצרה היחידה בעולם. ב"ה עולמנו הוא עולם טוב, וירא א‑לוהים כי טוב. אבל יש בו גם רע. בספר הישר הוא מכונה "גיא התלאות". אלא אומר הרמב"ם במורה הנבוכים (ג, יב): הטוב מרובה מן הרע. וגם זאת איננו יודעים למה יש צרה זו וזו לאדם זה וזה. הנביאים עצמם שאלו למה יש צדיק ורע לו, ולא קיבלו תשובה. יש סודות של נשמות לפני שהאדם נולד ואחרי שהאדם מת.

תשובה רביעית: באופן כללי אפשר לומר שכל הצרות, כל המחלות, כל הקורונות, באות לזכך אותנו ולעורר אותנו לתשובה. ובמה לעשות תשובה? לא חסר על מה!

תשובה חמישית: כיוון שפטור בלי כלום אי אפשר, נוכל להעלות השערות ואחר כך להודות בענווה כמו רבנו הגדול רש"י: אינינו יודעים. אכן, יש כאן פלא גדול שכל האנושות כמרקחה בגלל יצור קטן מאוד שאפילו אינו נראה בעין אנושית. כל המין האנושי, למרות הטכנולוגיה המפותחת שלו, הנשק העוצמתי שלו, הכלכלה המבריקה שלו והשלטון העצום שלו, רועד מפחד מפני יצור אפסי קטן.

זה מזכיר מה שהיה עם טיטוס הרשע, שהעז להתבטא נגד ריבונו של עולם, וד' אמר לו: "רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי, ויתוש שמה... עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה" (גיטין נו ע"ב). ואכן, היתוש חדר למוחו של טיטוס וחיסל אותו. יתוש קדמך.

כך בימינו, האדם חושב שהוא א‑לוהים, שהוא בעל הבית להחליט מה טוב ומה רע, מה שנקרא רלטיביזם מוסרי או פוסט-מודרנה או עוד שמות. ואם הוא מאמין בא‑ל, הוא אפילו חושב שהוא בעל הבית על הא‑ל, כלומר קובע א‑לוהים בצלם האדם במקום להבין שאדם הוא בצלם א‑לוהים, וכך עליו להתנהג. אם כן, אדם גאוותן, אדם יודע כול, אדם מבין כול, נראה אותך נלחם נגד יצור קטן שבקטנים של ריבונו של עולם.

והיצור הזה נקרא קורונה, כתר. עלינו להחזיר את הכתר לריבונו של העולם. כתר ייתנו לך.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם