Print this page

הכאב והדרך Featured

 3 uzi dayan
 

עוזי דיין

 

אני כותב מילים אלה בעצב ובהבעת תנחומים למשפחתו של הלוחם רב סמל עמית בן יגאל הי"ד, שנפל בפעילות מבצעית.

 

אבנים הורגות! עמית נהרג מפגיעת אבן שהושלכה מגג במהלך מבצע מעצר חשודים. סיירת גולני היא יחידה מובחרת ועושה ותעשה מבצעים יזומים למעצר חשודים בעתיד הנראה לעין. עמית הי"ד היה לוחם מאומן ומנוסה והיה ממוגן היטב.

 

אנו זוכרים היטב גם את סמ"ר רונן לוברסקי הי"ד מדובדבן, שנהרג בצורה דומה. חיילים לא מעטים נפגעים מידויי אבנים וזריקת בקבוקי תבערה בתקופה האחרונה, ולכן על היחידה המבצעת והחטיבה המרחבית לבדוק בתחקיר אם יש לקחים למבצעים הבאים שיהיו כבר מחר-מחרתיים, ובפרט כיצד מוצאים פתרון לאיומים מהגגות.

 

בכך לא די, כיוון שנוכחנו שוב ובדרך הקשה ביותר שאבנים הורגות ובקבוקי תבערה שורפים. יש להביא זאת בחשבון ולהחמיר את הוראות הפתיחה באש, ובמבצעים כאלה בפרט. אין כוונתי להוראות הכלליות המאפשרות פתיחה באש במקרה של סכנת חיים מוחשית אלא לפקודות למשימה בשטח.

 

המדיניות צריכה לאפשר פתיחה באש לא רק במקרה המובן מאליו של השלכת בלוק מהגג אלא להורות על תגובה בכל מקרה של זריקת אבנים ובקבוקי תבערה גם אם אין נפגעים. את ההחלטה לתגובה, לרבות פתיחה באש, יש להשאיר למפקד בשטח ולתת לו ולהחלטתו גיבוי. הוא מה שהיינו מכנים ביחידה 'הרמטכ"ל בשטח'.

 

עכשיו, לאחר המבצע, צריכה כל מערכת הביטחון לפעול כדי לבוא חשבון עם המחבלים ועוזריהם ולחזק את ההרתעה להמשך:

 
  • הטלת סגר ועוצר על האזור. זה לא עונש קולקטיבי אלא מכשיר חיוני לחקירה נדרשת.
  •  לעצור כל מי שחשוד בקשר ישיר או עקיף לפיגוע או למחבלים, כולל סייענים למיניהם ובני משפחה.
  • להמשיך לחקור ולרדוף את המחבלים והסייענים עד סגירת החשבון איתם.
  • להכין להריסה כבר עכשיו את הבית שממנו הושלכו האבנים ואת בתי המשפחות והסייענים. מדובר בתהליך ארוך, וצריך לקצר אותו ככל האפשר. הדרך לעשות זאת מתחילה בהכנה מוקדמת ככל האפשר.
  • צעדים אלה צריכים להינקט גם נגד מחבלים שלא הצליחו לרצוח.
  • בצד המשפטי והכלכלי יש להחריף את המדיניות לשלילת תושבות, שלילת זכויות, סנקציות משפטיות וגירוש גם אם אפשר לבצעו רק מאזור לאזור.
 

ערך הניצחון צריך לעמוד בראש סולם הערכים של צה"ל. כך מנצחים את הטרור – על ידי הפעלת חמשת המאמצים – הפוליטי, הביטחוני, המשפטי, הכלכלי והתודעתי – לאגרוף חזק המופעל בנחישות לאורך זמן. כך הטרור לא יעבור! 

 

אולי יעניין אותך גם