Print this page

קוראים מגיבים Featured

 390 tguvot

לפתוח את הלב

הכתבה בנוגע לאסי כביכול נותנת מקום לשני הצדדים, אך בפועל כמה רכיבים בכתבה הופכים אותה למוטה מאוד לצד אחד. למעשה נגרם בה עוול לניר דוד, זאת כשגם כך עמדת הקיבוצים מוכרת פחות ופופולרית פחות בציבור מסיבות שאינן קשורות לצדק והגינות.

מדובר בנושא שהשיח עליו עמוק ורחב. נדרשת כאן פתיחה אמיתית של הלב ושל הראש ויכולת של ממש להקשיב ולהיכנס לראש של הצד השני. רק כך יהיה אפשר ליצור פתרונות בדרכי גישור ובעיקר להשיג חיבור וקרבה בין שני הצדדים.

לענ"ד הקושי להקשיב ולהבין הוא בעיקר מצד תושבי הערים, כפי שבדרך כלל המיעוט מכיר את הרוב יותר מלהפך.

כותבת את הדברים בת קיבוץ לשעבר שכבר שנים רבות גרה בעיר ורואה לנגד עיניה שיח של חירשים בין אוכלוסיות המתקשרות בשפות שונות.

אולי יעניין אותך גם