דרשה מפי אישה

shut790

הרב שמואל אליהו

שאלה:

אנו גבאים בבית כנסת, ואחת מהנשים שלמדה בעבר בבית מדרש של נשים רוצה לדרוש בבית הכנסת בפני הגברים והנשים. חלק מהגבאים תומכים בבקשה וחלקם מתנגדים. גם הציבור נחלק כמעט לשניים. רצינו לשמוע גם את דעתך על הרעיון וגם עצה מעשית.

תשובה:

אקדים ואומר כי לימוד התורה של נשים הוא מהפכה של ממש, ויבורכו כל העוסקים בכך. עם זאת חשוב ללמד את כל הלומדות כי יש ערך להתחדשות ויש ערך חשוב לא פחות והוא החיבור לשורשים. חכמינו אמרו ש"כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה" (ירושלמי שבת פז). תורה שאינה מתפתחת מתוך המסורת שהועברה מדור לדור יכולה להיות יפה ונחמדה, אבל היא לעולם לא תהיה התורה שקיבל משה מסיני ומסרה מדור לדור.

אחריות גדולה רובצת על כתפי כל הבוגרות שלומדות בבתי המדרש החשובים האלה - להיות מחוברות לשורשים ולא לחדש חידושים שמנתקים אותן מהכלל. שלא יתפתו לקנות את מקומן בערעור המסורת הנהוגה בישראל מדורי דורות. חידושים אלו עלולים לסכן את המהפכה החשובה של לימוד התורה הנשי. צריך לשמור על לימוד התורה הזה מכל משמר, שלא ידבק בו מאומה מן החרם. שיביאו רק ברכה וטובה ושמחה על ישראל.

חשוב לומר לגבאים שמסכימים לדרשה מפי אישה כי אסור להם לנתק את עצמם מחלק המתפללים שמתנגדים לזה. אסור להם לנתק את המתפללים ממסורת הדורות בת אלפי השנים שלא נהגה כך. אסור להם לנתק את המתפללים מכל בתי כנסת האחרים בעולם. אנחנו מתפללים בבית כנסת בגלל האחדות. כל בתי הכנסת מתפללים בזמן קבוע בגלל האחדות. כל בתי הכנסת מתפללים באותו נוסח ולכיוון אחד בגלל האחדות. אסור לנתק את האחדות.

דברי תורה של נשים בפני גברים בבתי כנסת מזכירים קצת את השינויים הראשונים של התנועה הרפורמית שהתחילה לתקן בבתי הכנסת שלה את "הדרת נשים" והגיעו בסופו של דבר ל-70% התבוללות. אסור ללכת בדרכם. אל תשנו את מסורת אבותינו. אל תבדילו את עצמכם מכל בתי הכנסת האחרים.

אני רוצה לצרף לך דברים שכתב מרן הראי"ה קוק בנושא דומה, והדברים מדברים בעד עצמם.

"ובמקום קדוש צריכים יותר להתרחק מכל דבר המביא לידי עברה, או הרהור, שבמקום שהקדושה מתגברת מתגבר לעומת זה גם היצר הרע (כמש"כ בתוי"ט פ"ה דאבות מ"ה ד"ה ולא)[אא1]. וזהו הטעם שאמרו בגמ' דסוכה (נ"ב ע"א), בעניין יצר הרע שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל, כי הגדיל לעשות, אמר אביי: ובתלמידי חכמים יותר מכולם, והיינו מצד התגברות הקדושה שבהם, וכדברי התוי"ט הנ"ל.

והוא הדין למקום קדוש, כשישראל מתקבצים שם למטרה של קדושה, שכל דבר שאסור משום סרך יצר הרע במקום אחר, נעשה איסורו יותר חמור ויותר מזיק במקום קדוש. ופוגם על ידי זה את כל מעלות הקודש של גוי קדוש, ומפסיד את הכוונה ואת רוממות הנפש של קדושת התפילה והעבודה הטהורה.

ומה שמחמיר את העניין של האיסור הוא מה שנעשה בתור פעולה של קהל ועדה וישראל, שכבר כתב על זה הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג פמ"א, שבכל איסור ובכל עברת מצווה שנעשה ביד רמה ע"י עדה מישראל יש לזה דין עיר הנידחת וחלילה לזרע קודש שייכנסו במצודה רעה כזאת.

"ואפילו אם היו הדברים הללו אסורים רק מפני מנהג אבותינו בלבד, כמו שיש טועים בזה ואומרים שהם רק דברים של מנהג, הנה גם אז היו הדברים חמורים מאוד, ומנהגי אבות הם הם גופי תורה, ואמרו על זה בגמרא פסחים נ' ע"ב כבר קיבלו אבותיכם עליהם, שנאמר 'שמע בני... אביך ואל תיטוש תורת אמך'. ובירושלמי פסחים שם ובב"ר פ' צ"ד אמרו על ענייני מנהגים של האבות, שבאו ושאלו, והשיבו להם 'אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש'. שמזה נראה שזלזול המנהג של אבות בענייני איסורים נחשב מזלזל בכבוד האבות נוחי נפש".

למעשה: אי אפשר לתת שיעור כזה בתוך התפילה או בין התפילות כי זה מחייב את כל הנוכחים להשתתף בשיעור אף שחלק מהמתפללים אינם רוצים (ועיין שו"ע אה"ז כא).

חשוב מאוד לא לגרום בבית הכנסת מחלוקות שגורמות לחלק מהציבור לעזוב. לא עושים שינויים מפליגים כל כך בתוך בית הכנסת כנגד מנהג רבותינו.

והאמת והשלום אהבו

 


 

 

b7underdos5

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תרופה של פעם בשנה

  הטור של סיון רהב...

מחשבות מתחת לסכך

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם