השעון אשם

2 shut

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב, רבה של אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה

שאלה

הימים מתקצרים והזמנים של מנייני הפועלים המוקדמים הופכים קשים ליישום. מה עושה אדם שצריך לקום מוקדם לעבודה, להכין את הילדים או רוצה לצאת לטיול?

תשובה

הזמן האידיאלי לתפילת שחרית הוא הזריחה (הנץ החמה). את רוב המצוות שצריך לקיים ביום (ולא בלילה), כגון נטילת לולב, תקיעת שופר וכדומה, אפשר לקיים החל מהנץ החמה. זהו גם הזמן שממנו והלאה אפשר להתפלל תפילת עמידה.

מהו הנץ החמה?הנץ החמה פירושו הזמן שבו השמש מתחילה לזרוח (כמו ניצן, "הניצנים נראו בארץ"). התפילה המהודרת היא תפילה שמתחילה מיד כשאפשר להתפלל, כלומר מתחילים עמידה בהנץ החמה ('ותיקין'). לשם כך מתחילים את התפילה ('הודו' או 'ברוך שאמר') בערך 20 דקות קודם לכן, ומגיעים לעמידה בדיוק בהנץ החמה.

בשעת הדחק, למשל אם צריכים לצאת לעבודה או לנסיעה מוקדם בבוקר, אפשר להתפלל כבר כ-50 דקות לפני הנץ החמה. זמן זה נקרא "משיכיר את חברו". במשנה בברכות (ט ע"ב) כתוב שאפשר לומר קריאת שמע של שחרית "משיכיר בין תכלת ללבן", ובברייתא מובא: "משיראה את חברו ברחוק ד' אמות ויכירהו", וכן נפסק להלכה בשו"ע (נח. זמן זה מופיע בלוחות גם בתור זמן צו"ת – ציצית ותפילין). זמן זה הוא גם זמן הנחת תפילין, ואם אכן יש צורך לצאת מוקדם אפשר להתפלל כבר מזמן 'משיכיר' (עיינו במשנה ברורה פ"ט, ס"ק א–ד).

בשעת דחק גדולה עוד יותר אפשר להתפלל אפילו מעלות השחר. עלות השחר הוא סוף זמן הקיום של מצוות הלילה [קריאת שמע של ערבית (רלה, ג–ד), תפילת ערבית (מ"ב שם ס"ק לד), ברכת 'המפיל' (לנוהגים כמ"ב בסימן רלט), סיפור יציאת מצרים בליל פסח וכדומה), וכמו כן זמן תחילת הקיום בדיעבד למצוות הבוקר (תפילת שחרית, קריאת שמע של שחרית, מגילה, שופר וכדומה).

יש מחלוקת גדולה על חישוב זמן זה, אך לשיטות מסוימות הוא חל 72 דקות (אין אלו דקות רגילות אלא בדומה לשעות זמניות, ואכמ"ל) לפני הנץ החמה (בפשטות השו"ע, וכך דעת הרב עובדיה), ולשיטות אחרות 90 דקות לפני הנץ החמה (הרב טיקוצ'ינסקי ועוד). אמנם בשעת הדחק מותר להתפלל מעלות השחר, אולם כדאי לנהוג כך רק בשעת הדחק גדולה. כמו כן אם מתפלל מעלות השחר אינו יכול להניח תפילין (או להניחם בלי ברכה) כי עדיין לא הגיע זמנם.

לכן לכתחילה יש לחכות להנץ החמה ולהתפלל, אך אם אדם נאלץ לצאת מוקדם יותר, יקדים להתפלל 'משיכיר' (או עשר דקות קודם לכן, ואז יניח תפילין בין 'ישתבח' ל'יוצר אור'), אבל לא יקדים עוד יותר פרט לשעת הדחק (שאז יכול להתפלל מעלות השחר, ובמקרה זה יניח תפילין בלא ברכה, ואחר כך כשיגיע זמן תפילין ימשמש בתפילין ויברך).

מובן שיש הבדל בין צרכים שונים: כאשר מדובר ביציאה לעבודה זו סיבה טובה יותר להקדים (וכשיש צורך ממשי אפילו מעלות השחר). כאשר מדובר בדברים אחרים, הרי שיש לשקול כל דבר לגופו. מכל מקום, כאשר מקדים רק לזמן 'משיכיר', יש בהחלט מקום לעשות כך גם לצרכים נוספים (ייתכן שתפילה זו מקבילה לתפילה המאוחרת להנץ).

האם עדיף לעבוד לפני התפילה או להתפלל תחילה? בדבר זה יש להאריך, אולם למעשה יש בעיה לעבוד קודם התפילה (עיינו בהרחבה בספרי 'צבא, הלכה ממקורה'), ומוטב להתפלל תחילה. במקרי צורך מיוחדים יאמר ברכות השחר תחילה ויעשה עבודה מינימלית, ואחר כך יתפלל.

האם להעדיף תפילה ביחידות בזמנה (בהנץ) או תפילה מוקדמת יותר במניין? מצד הדין יש מקום לעיין בכך, וייתכן שמצד הדין היה עדיף להתפלל ביחידות בהנץ, אולם למעשה נראה שבדרך כלל יש להעדיף תפילה בציבור, בוודאי כשמדובר בדבר קבוע, ובוודאי כשלא מתפלל מעלות השחר אלא רק 'משיכיר'.

לסיכום, המשכים קום ישתדל לכתחילה להתפלל כוותיקין, בהנץ החמה. כשיש צורך אפשר להקדים לזמן 'משיכיר' (ועדיף לעשות כך מלהתפלל ביחידות). בצורך גדול אפשר להתיר להקדים אף מעלות השחר.

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
גאולת זמננו

  מאמר מאת הרב שמואל...

מה יהיה בעוד 3,333 שנה?

  מאמר מאת מיכאל פואה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם