שו"ת SMS לסוכות

sms790

עוזרת בית גויה * מותר להעסיק עוזרת בית גויה? הרב אבינר: כן. יהודייה עדיפה כמובן, כי אחים קודמים, אך אם אין למצוא, ודאי שאפשר גויה.

קידוש על עוגה בליל שבת * האם בליל שבת או יו"ט בשעת הצורך, כגון ליל שמחת תורה כשהריקודים מתארכים ואנשים רעבים, אפשר לקדש על עוגה? הרב אבינר: כן, בשעת הדחק (שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נד סעי' כב. פסקי תשובות רעג אות ט).

סכין עם פסוק * מוצעות למכירה סכינים עם קטעים מהתפילה כגון "קרע רוע גזר דיננו" או "בספר חיים זכרנו וחתמנו". מותר לקנות? הרב אבינר: יש לנהוג חרדת קודש כלפי דברי קודש ולא לעשות מהם קישוטים.

אישה ראש ישיבה * שמעתי שהיו כמה פעמים נשים בתפקיד ראש ישיבה. כיצד זה תאם את הלכות צניעות? הרב אבינר: בתו של גאון בבל רבי שמואל בן עלי לימדה את התלמידים מחדר קטן סגור ורק שמעו את קולה דרך החלון ולא ראו אותה. וכן הרבנית אסנת ברזאני לפני 300 שנה בכורדיסטן, מתוך חדר קטן דרך החלון. וכן הבתולה מלודמיר מאחורי מחיצת עזרת הנשים.

מטרנה בשבת * מותר להכין מטרנה לתינוק בשבת? הרב אבינר: במים שאין היד סולדת בהם או בכלי שלישי. אז, אם זו דייסה נוזלית מותר. אם זו דייסה סמיכה, צריך שינוי משום לש.

החזרת מכות * האם ילד שאחיו או חבריו מציקים לו במילים או במכות, צריך לחנך אותו לא להחזיר? הרב אבינר: הוא רשאי להחזיר. מידת חסידות לא להחזיר. "הנעלבים ואינם עולבים". ואין מחנכים למידת חסידות, אלא זה חשבונו. ועי' ספר החינוך סימן שלח.

כיפה סרוגה * אם אני מעדיף כיפה שחורה על פני כיפה סרוגה, מותר לחבוש? הרב אבינר: אין הבדל.

כרטיס חינם בשירות לאומי * אתחיל שירות לאומי בשנה הבאה. האם כבר מעתה מותר לי להשתמש בכרטיס נסיעות חינם? הרב אבינר: לשאול ישירות בשירות הלאומי או בחברות הנסיעה.

בשם אומרו למי שמראה מקום * אם מישהו מראה לי מקור ואני מביא אותו, האם אני חייב לציין שמו של מי שהראה לי משום שיש להביא דבר בשם אומרו או רק בשם המקור עצמו? הרב אבינר: רק את המקור עצמו (אמר לי הרב דוד כהן, ר"מ בישיבתנו עטרת ירושלים, שפעם הג"ר שלמה פישר, ראש ישיבת איתרי ואב"ד בבי"ד הרבני בירושלים, אמר לו שאם אחד מראה לך מקום, אולי יש לתת לו מתנה אבל לא צריך לציין שמו - מ"צ).

תשובה מאהבה * כשאני חוטא - אני מפחד מהעונש ומהקב"ה. אבל אני רוצה להגיע לתשובה מאהבה. כיצד אוכל להגיע למדרגה כזו? הרב אליהו: אלוקים ברא אותנו, את האור ואת האוויר, את החיים ואת המזון. הוא יצר בשבילנו את כל הדברים הטובים. לא נעים לצער אבא שכל כך אוהב אותנו ומשתדל בשבילנו. תחשוב על זה.

כפרה על חוסר צניעות * כיצד אפשר לכפר ולתקן כאשר אדם ראה תמונות לא צנועות? הרב אליהו: כשרואים תמונות לא צנועות של נשים נוצר פצע גדול בנפש. מתפתח זלזול והיכולת לאהוב אישה נפגעת מאוד. למזלנו אלוקים ברא בעולם רפואה, וכמו שפצע בגוף מתרפא – כך פצע בנפש יכול להתרפא. אם תפסיק לראות תמונות כאלה – יתחיל תהליך של ריפוי טבעי. אם תשתדל לא להעלות אותן במחשבתך – הריפוי יתקדם הרבה יותר מהר.

אחטא ואשוב * אני מתוודה בתפילה על חטא לשון הרע, וברור לי שאחזור לחטוא בזה שוב. מה התועלת? הרב אליהו: אנו מתוודים כי עכשיו אנחנו לא רוצים ליפול בלשון הרע. הווידוי הוא הצהרה שלנו שאיננו רוצים לרכל ולדבר רע על אחרים. כשמצהירים כך, מספר הרכילויות שלנו ילך ויצטמצם.

קבלת החלטה * אני משתדלת להאמין שכל דבר הוא מה'. אני צריכה להחליט איפה ללמוד בשנה הבאה ומאמינה שה' יחליט בעבורי. האם זה נכון? הרב אליהו: המחשבה שה' יחליט בשבילנו היא קצת עצלות. הקב"ה שם אותנו בעולם כדי שנשתדל ונפעל בכוחנו אנו לדברים הטובים. את צריכה לחשוב היטב ולהתייעץ עם מי שצריך היכן ה' רוצה שתהיי בשנה הבאה, ולפעול כדי להגיע לשם.

קידוש על עוגה בליל שבת * האם בליל שבת או יו"ט בשעת הצורך, כגון ליל שמחת תורה כשהריקודים מתארכים ואנשים רעבים, אפשר לקדש על עוגה? הרב אבינר: כן, בשעת הדחק (שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נד סעי' כב. פסקי תשובות רעג אות ט).

סכין עם פסוק * מוצעות למכירה סכינים עם קטעים מהתפילה כגון "קרע רוע גזר דיננו" או "בספר חיים זכרנו וחתמנו". מותר לקנות? הרב אבינר: יש לנהוג חרדת קודש כלפי דברי קודש ולא לעשות מהם קישוטים.

אישה ראש ישיבה * שמעתי שהיו כמה פעמים נשים בתפקיד ראש ישיבה. כיצד זה תאם את הלכות צניעות? הרב אבינר: בתו של גאון בבל רבי שמואל בן עלי לימדה את התלמידים מחדר קטן סגור ורק שמעו את קולה דרך החלון ולא ראו אותה. וכן הרבנית אסנת ברזאני לפני 300 שנה בכורדיסטן, מתוך חדר קטן דרך החלון. וכן הבתולה מלודמיר מאחורי מחיצת עזרת הנשים.

מטרנה בשבת * מותר להכין מטרנה לתינוק בשבת? הרב אבינר: במים שאין היד סולדת בהם או בכלי שלישי. אז, אם זו דייסה נוזלית מותר. אם זו דייסה סמיכה, צריך שינוי משום לש.

החזרת מכות * האם ילד שאחיו או חבריו מציקים לו במילים או במכות, צריך לחנך אותו לא להחזיר? הרב אבינר: הוא רשאי להחזיר. מידת חסידות לא להחזיר. "הנעלבים ואינם עולבים". ואין מחנכים למידת חסידות, אלא זה חשבונו. ועי' ספר החינוך סימן שלח.

קבלת החלטה * אני משתדלת להאמין שכל דבר הוא מה'. אני צריכה להחליט איפה ללמוד בשנה הבאה ומאמינה שה' יחליט בעבורי. האם זה נכון? הרב אליהו: המחשבה שה' יחליט בשבילנו היא קצת עצלות. הקב"ה שם אותנו בעולם כדי שנשתדל ונפעל בכוחנו אנו לדברים הטובים. את צריכה לחשוב היטב ולהתייעץ עם מי שצריך היכן ה' רוצה שתהיי בשנה הבאה, ולפעול כדי להגיע לשם.

 

 * אתחיל שירות לאומי בשנה הבאה. האם כבר מעתה מותר לי להשתמש בכרטיס נסיעות חינם? הרב אבינר: לשאול ישירות בשירות הלאומי או בחברות הנסיעה.

בשם אומרו למי שמראה מקום * אם מישהו מראה לי מקור ואני מביא אותו, האם אני חייב לציין שמו של מי שהראה לי משום שיש להביא דבר בשם אומרו או רק בשם המקור עצמו? הרב אבינר: רק את המקור עצמו (אמר לי הרב דוד כהן, ר"מ בישיבתנו עטרת ירושלים, שפעם הג"ר שלמה פישר, ראש ישיבת איתרי ואב"ד בבי"ד הרבני בירושלים, אמר לו שאם אחד מראה לך מקום, אולי יש לתת לו מתנה אבל לא צריך לציין שמו - מ"צ).


 

עוזרת בית גויה * מותר להעסיק עוזרת בית גויה? הרב אבינר: כן. יהודייה עדיפה כמובן, כי אחים קודמים, אך אם אין למצוא, ודאי שאפשר גויה.

קידוש על עוגה בליל שבת * האם בליל שבת או יו"ט בשעת הצורך, כגון ליל שמחת תורה כשהריקודים מתארכים ואנשים רעבים, אפשר לקדש על עוגה? הרב אבינר: כן, בשעת הדחק (שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נד סעי' כב. פסקי תשובות רעג אות ט).

סכין עם פסוק * מוצעות למכירה סכינים עם קטעים מהתפילה כגון "קרע רוע גזר דיננו" או "בספר חיים זכרנו וחתמנו". מותר לקנות? הרב אבינר: יש לנהוג חרדת קודש כלפי דברי קודש ולא לעשות מהם קישוטים.

אישה ראש ישיבה * שמעתי שהיו כמה פעמים נשים בתפקיד ראש ישיבה. כיצד זה תאם את הלכות צניעות? הרב אבינר: בתו של גאון בבל רבי שמואל בן עלי לימדה את התלמידים מחדר קטן סגור ורק שמעו את קולה דרך החלון ולא ראו אותה. וכן הרבנית אסנת ברזאני לפני 300 שנה בכורדיסטן, מתוך חדר קטן דרך החלון. וכן הבתולה מלודמיר מאחורי מחיצת עזרת הנשים.

מטרנה בשבת * מותר להכין מטרנה לתינוק בשבת? הרב אבינר: במים שאין היד סולדת בהם או בכלי שלישי. אז, אם זו דייסה נוזלית מותר. אם זו דייסה סמיכה, צריך שינוי משום לש.

החזרת מכות * האם ילד שאחיו או חבריו מציקים לו במילים או במכות, צריך לחנך אותו לא להחזיר? הרב אבינר: הוא רשאי להחזיר. מידת חסידות לא להחזיר. "הנעלבים ואינם עולבים". ואין מחנכים למידת חסידות, אלא זה חשבונו. ועי' ספר החינוך סימן שלח.

כיפה סרוגה * אם אני מעדיף כיפה שחורה על פני כיפה סרוגה, מותר לחבוש? הרב אבינר: אין הבדל.

כרטיס חינם בשירות לאומי * אתחיל שירות לאומי בשנה הבאה. האם כבר מעתה מותר לי להשתמש בכרטיס נסיעות חינם? הרב אבינר: לשאול ישירות בשירות הלאומי או בחברות הנסיעה.

בשם אומרו למי שמראה מקום * אם מישהו מראה לי מקור ואני מביא אותו, האם אני חייב לציין שמו של מי שהראה לי משום שיש להביא דבר בשם אומרו או רק בשם המקור עצמו? הרב אבינר: רק את המקור עצמו (אמר לי הרב דוד כהן, ר"מ בישיבתנו עטרת ירושלים, שפעם הג"ר שלמה פישר, ראש ישיבת איתרי ואב"ד בבי"ד הרבני בירושלים, אמר לו שאם אחד מראה לך מקום, אולי יש לתת לו מתנה אבל לא צריך לציין שמו - מ"צ).

תשובה מאהבה * כשאני חוטא - אני מפחד מהעונש ומהקב"ה. אבל אני רוצה להגיע לתשובה מאהבה. כיצד אוכל להגיע למדרגה כזו? הרב אליהו: אלוקים ברא אותנו, את האור ואת האוויר, את החיים ואת המזון. הוא יצר בשבילנו את כל הדברים הטובים. לא נעים לצער אבא שכל כך אוהב אותנו ומשתדל בשבילנו. תחשוב על זה.

כפרה על חוסר צניעות * כיצד אפשר לכפר ולתקן כאשר אדם ראה תמונות לא צנועות? הרב אליהו: כשרואים תמונות לא צנועות של נשים נוצר פצע גדול בנפש. מתפתח זלזול והיכולת לאהוב אישה נפגעת מאוד. למזלנו אלוקים ברא בעולם רפואה, וכמו שפצע בגוף מתרפא – כך פצע בנפש יכול להתרפא. אם תפסיק לראות תמונות כאלה – יתחיל תהליך של ריפוי טבעי. אם תשתדל לא להעלות אותן במחשבתך – הריפוי יתקדם הרבה יותר מהר.

אחטא ואשוב * אני מתוודה בתפילה על חטא לשון הרע, וברור לי שאחזור לחטוא בזה שוב. מה התועלת? הרב אליהו: אנו מתוודים כי עכשיו אנחנו לא רוצים ליפול בלשון הרע. הווידוי הוא הצהרה שלנו שאיננו רוצים לרכל ולדבר רע על אחרים. כשמצהירים כך, מספר הרכילויות שלנו ילך ויצטמצם.

קבלת החלטה * אני משתדלת להאמין שכל דבר הוא מה'. אני צריכה להחליט איפה ללמוד בשנה הבאה ומאמינה שה' יחליט בעבורי. האם זה נכון? הרב אליהו: המחשבה שה' יחליט בשבילנו היא קצת עצלות. הקב"ה שם אותנו בעולם כדי שנשתדל ונפעל בכוחנו אנו לדברים הטובים. את צריכה לחשוב היטב ולהתייעץ עם מי שצריך היכן ה' רוצה שתהיי בשנה הבאה, ולפעול כדי להגיע לשם.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם