שינה בסוכה - תענוג ?

shut790

 

שאלה: בשנה שעברה כאשר הלכתי לישון בסוכה ואמרתי לאשתי לילה טוב הרגשתי שהיא עצובה. כאשר שאלתי אותה על כך הבנתי ששבוע שלם שאני ישן בלעדיה קשה לה. היא מרגישה שאני נוטש אותה לטובת הסוכה. היא אמנם שמחה שאני מקיים מצווה אך מרגישה שבמובן מסוים זה מגיע על חשבונה. השנה רציתי לשאול מה עליי לעשות - לוותר על מצוַת סוכה איני רוצה, ומצד שני איני רוצה לגרום צער לאשתי.

תשובה: שאלתך אישית והיא משיקה לנושאים שהצנעה יפה להם, ולכן הנכון ביותר הוא להתייעץ בנקודה זו עם הרב שלכם. אף על פי כן, מכיוון שהשאלה נוגעת לזוגות רבים הנמצאים במידה כזו או אחרת באותו מצב, אנסה לענות עליה בקווים כלליים.

חובת שינה בסוכה

התורה מחייבת אותנו להתגורר בסוכה כדרך שאדם מתגורר בביתו, וכפי שפוסק השולחן ערוך (אורח חיים תרל"ט א) "כיצד מצוַת ישיבה בסוכה, שיהיה אוכל ושותה וישן ומטייל ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום בין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה". לחיוב זה משמעות רבה והוא מטיל איסור על האדם לישון מחוץ לסוכה (שם).

חיוב זה מוטל על גברים ועל ילדים מגיל 5-6 (מדין חינוך), ולא על נשים וילדות (סוכה כח ע"א). אין הדבר אומר שנשים מסולקות ח"ו מן הסוכה אלא שהן אינן חייבות בישיבת סוכה והן רשאיות לישון בבית, אך אם הן ישנות בסוכה הן בוודאי מקיימות מצווה מן התורה, והאשכנזיות אף מברכות עליה כדעת הרמ"א (או"ח תקפט ו).

שינה משותפת בסוכה

פער זה בין רמות החיוב אינו מחייב להוביל לפרדה למשך שבוע. כשם שנשים פטורות מסעודה בסוכה ובכל זאת לא שמענו על משפחות שבהן האישה והבנות אוכלות בבית והבעל והילדים אוכלים בסוכה, שכן הסעודה היא אירוע משפחתי, כך צריך להיות גם בנוגע לשינה שיכולה להיות אירוע משפחתי שבו כל המשפחה ישנה יחד בסוכה, או שהבעל והאישה יבנו לעצמם סוכה פרטית (רמ"א תרלט ב) שבה יוכלו לישון יחד כמו בחדר השינה בביתם (בה"ל שם א ד"ה ואל). אם בדרך כלל בני הזוג מבקשים שהשכינה תשרה בביתם (סוטה יז ע"א) הרי שבהזדמנות זו הם יכולים לזכותלישון יחד בצל השכינה ממש (זוהר אמור קג ע"א).

שינה משותפת או שינה בסוכה?

אלא שלעתים אין זה המצב בדיוק. לפעמים הסוכה קטנה מדי ואינה יכולה להכיל את הבעל, האישה והבנים. לפעמים הסוכה בנויה במקום פרוץ שבו האישה לא תרגיש בנוח לישון. לפעמים הסוכה משמשת כמה משפחות ואז האפשרות לשינה משפחתית אינה קיימת בכלל. ולפעמים בני הזוג רוצים לישון בפרטיות, והסוכה שבנו אינה מתאימה לכך. בכל המצבים הללו נוצרת התנגשות בין החובה של הבעל לקיים מצוות סוכה ובין הצורך של בני הזוג לחיות את חייהם הזוגיים באופן שבו הם רגילים.

ה"תרגום" של ההלכה לצורך הזוגי נעשה על ידי הרחבת העיקרון שלפיו "מצטער פטור מן הסוכה" (סוכה כה ע"ב) לצער הנובע מהרצון של בני הזוג לישון יחד. כלומר, אם שני בני הזוג שמחים בכך שהבעל הולך לישון בצל השכינה והאישה נשארת בבית, זה מצוין, וממילא הבעל חייב לעשות זאת. אולם במקום שבו הפרדה בין בני הזוג גורמת להם צער גדול, כגון בשל הרצון שלהם מדי פעם בפרטיות, אזי ממילא הבעל פטור מהשינה בסוכה ועליו לישון בבית עם אשתו (משנה ברורה תרלט יח).

יתר על כן, הפוסקים לימדו זכות גם על מי שמֵקל וישן בביתו באופן קבוע (רמ"א שם). יש שנימקו את המנהג בכך שעצם השינה בנפרד, גם אם אין לבני הזוג צורך מיוחד בפרטיות, גורמת להם צער (מגן אברהם ס"ק ח), ויש שנימקו זאת בכך שהשינה אינה גורמת לבני הזוג למעט בשמחת הרגל (ט"ז ס"ק ט), אולם מוסכם על כל הפוסקים שלכתחילה אין לבטל מצוות שינה בסוכה באופן קבוע מטעם זה (רמ"א שם).

בשולי הדברים

אחת ממצוות הרגל היא שמחת המשפחה כולה - ובפרט הבעל והאישה - מהשהות המשותפת, וכפי שלומדת הגמרא (סוכה כז ע"ב) מהפסוק "ושמחת אתה וביתך". קניית בגדים יפים או תכשיטים לאישה לכבוד הרגל, הגם שהיא מצווה מן התורה (שו"ע אורח חיים תקכט ב), אינה מחליפה את השמחה הזוגית מעצם השהות והחוויה המשותפת (רבי יששכר טיכטל שו"ת משנה שכיר חלק ב קלט). לכן אם השהות המשותפת בסוכה המשפחתית מתאימה לבעל ולאישה - הדבר מצוין. אולם במקום שבו השהות בסוכה אינה עולה בקנה אחד עם המשפחתיות יש למצוא את האיזון המתאים ביניהם.

לסיכום:
  • כאשר בונים סוכה מן הראוי לדאוג לאפשרות שבני הזוג יוכלו לישון יחד בסוכה.

  • כאשר הדבר בלתי אפשרי, הבעל חייב לישון בסוכה, למעט לילות שבהם בני הזוג רוצים בפרטיות.

  • יש ללמד זכות על המקל וישן בבית דרך קבע אם עושה זאת מטעמי זוגיות ולא סתם מעצלנות.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם