AM:PM

shut790

שאלה: האם מותר לקנות בחנות הפתוחה גם בשבת?

הרב יוסף צבי רימון

בשאלה זו יש לדון בכמה נקודות:

א.      דין "לפני עיוור": מקור הדין הוא במשנה ובגמרא בעבודה זרה (דף ו'). בגמרא מבואר שהאיסור בתורה "לפני עיוור לא תיתן מכשול" איננו רק מכשול פיזי אלא גם מכשול רוחני, כלומר שאסור לעשות מעשה שיעזור לאדם לעבור עבירה. לכאורה, דין זה קיים גם במקרה שלנו: אם ניתן כסף לחנות ביום חול, הרי שהדבר יאפשר את פתיחת העסק בשבת. אולם, הדברים אינם דומים. הגמרא אומרת שאסור להושיט כוס יין לנזיר, כי בכך מכשילים אותו, אך האיסור הוא רק כאשר הנזיר לא יכול להגיע ליין בלעדינו, כגון שהוא נמצא בצד השני של הנהר ("תרי עברי דנהרא"). אולם, כאשר הוא יכול להגיע אל היין בלעדינו ("חד עברא דנהרא") הרי שאין בכך איסור.

לפי זה אין לאסור במקרה שלנו, שהרי המוכר יפתח את חנותו בשבת, גם ללא הקנייה שלנו (ואמנם, עדיין הדבר מורכב, אם נאמר שללא קניית יהודים הוא לא יוכל לפתוח את החנות בשבת, ייתכן שכל אחד שותף – עיין משנה למלך, הלכות מלווה ולווה פ"ד ה"ב).

ב.      מסייע ביד עוברי עברה: בעלי התוספות (שבת ג. ד"ה בבא) כותבים שגם כאשר אין איסור 'לפני עיוור', הרי שיש איסור דרבנן של מסייע ביד עוברי עברה. יש מקום להאריך בדין זה (עיינו ברמ"א יו"ד קנ"א, א, ובש"ך שם ס"ק ו ועוד), אולם גם בדין זה מסתבר להקל מכיוון שלא נאמר שהכסף ניתן בעבור שבת (עיין ריטב"א ע"ז ו.), וגם מסתבר שעיקר דין מסייע נאמר כאשר מסייע בשעת העברה עצמה. אולם, אם מסייע לפני שעת העברה, אין כאן איסור מסייע (שו"ת כתב סופר יו"ד סימן פ"ג). פרט לכך, יש יותר סיכוי שישתמש בכסף בעבור מוצרים לחנות לימות החול מאשר לשבת, שהרי ימות החול מרובים על ימות השבת, ואם כך זהו רק ספק (עיין גם בשו"ת יחוה דעת ח"ג סימן ס"ז).

ג.        מסעדה: כאשר מדובר על מסעדה, הדין שונה. ראשית, מכיוון שהמקום פתוח בשבת, הרי שאין משגיח בשבת. ממילא, ייתכן שהיה ערבוב של כשר ולא כשר, ולכן אי אפשר לסמוך על ההכשר גם ביום חול, ולכן הרבנות איננה נותנת הכשר במקרה שכזה. שנית, ייתכן שכלים שבישלו בהם בשבת צריכים הכשרה (עיין שו"ת הרשב"א ח"א סימן קע"ה; מגן אברהם שי"ח ס"ק א; לוית חן על המ"ב שם). במקרה זה, אם המסעדה איננה כשרה עשויה להיות בעיה אפילו להיכנס ולקנות שם מוצרים סגורים, מחשש למראית עין (וכאשר אנשים רואים אדם דתי בחנות, הם חושבים שהחנות כשרה).

כל הדברים הללו אמורים בצד ההלכתי הצרוף. אולם, למעשה, ראוי להשתדל מאוד לקנות בחנות הסגורה בשבת. לכולנו ישנה חובה לחזק את השבת. חנויות הסוגרות בשבת מפסידות על כך, אך בכל זאת נמנעות מעבודה בשבת כי הן יודעות את חומרת חילול השבת. צריכים לחזק חנויות אלו בקנייה יתרה ביום חול, ובאופן זה ייתכן שבמשך הזמן גם חנויות אחרות יתחילו לסגור בשבת. לעתים אדם סבור שהוא בודד ואין לו כל השפעה, אבל לכל אדם יש השפעה! כל אדם שעושה משימה קטנה מצטרף לעוד ועוד אנשים "קטנים" שעושים משימה "קטנה", אך ביחד מצליחים לעלות על הר גדול וגבוה, מצליחים לתקן את העולם ולהפוך אותו לטוב יותר.

יש לציין שהימנעות מקנייה במקום המחלל שבת היא גם לטובת בעל החנות עצמו. יש בעם ישראל ערבות הדדית, "כל ישראל ערבין זה בזה". כאשר יהודי מחלל שבת, הרי שהוא עובר על איסור חמור. בכך שנימנע מקנייה בחנות זו, וכך יעשו גם אחרים, אולי נביא אותו בעתיד לסגירת החנות בשבת, ונמנע חילול שבת גם אצלו.

ויש עוד להדגיש. פעמים רבות, העובדים בחנויות בשבת הם אנשים שהיו רוצים להיות עם משפחתם בבית, אולם מכיוון שהחנות פתוחה בשבת הם נאלצים לעבוד בשבת. התורה אומרת (דברים ה' יג): "לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְשׁוֹרְךָ וַחֲמֹרְךָ וְכָל בְּהֶמְתֶּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיך, לְמַעַן יָנוּחַ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ כָּמוֹךָ". מובא כאן גם נימוק חברתי לשבת. התורה מדגישה כאן לא רק את עצם הצורך במנוחת העבדים, אלא גם את ערך השוויון: במקביל למנוחה שלנו ושל ילדינו ("אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ"), צריכים לנוח גם העבדים ובעלי החיים ("וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְשׁוֹרְךָ וַחֲמֹרְךָ") – "לְמַעַן יָנוּחַ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ כָּמוֹךָ". המנוחה אינה נוגעת לקבוצה מסוימת או למגזר מסוים, אלא לכל הקבוצות והמגזרים – כולם נחים יחד (עיין רמב"ן שם). כאשר לא מאפשרים זאת, הרי שלא מאפשרים למשפחה להיות יחד בשבת. פעמים רבות, ההורים עובדים והילדים נמצאים לבדם ללא מסגרת, דבר הפוגע בחברה ומגדיל את הפערים החברתיים. מובן שאנו שומרים שבת לא בגלל הטעם הזה אלא בגלל ציווי ה', אבל צריך לדעת ששמירת שבת במדינת ישראל היא גם ערך דתי, גם ערך לאומי וגם ערך חברתי.

לכן, אם יש כמה חנויות יש להעדיף חנות שומרת שבת, כי בכך אנו מחזקים את שמירת השבת, וראוי להתאמץ למען מטרה זו. אמנם, אם אין באזור חנות הסגורה בשבת, אפשר לקנות גם בחנות הפתוחה בשבת (מוצרים סגורים, וכאמור להיזהר לא להיכנס למסעדה הפתוחה בשבת, שגם אין לה כשרות), מכיוון שמצד הדין הדבר מותר, וגם כי באופן זה לא מחלישים את החנויות שומרות השבת.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם