Print this page

שו"ת SMS לפרשת במדבר Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

 

 

השם "שבות" לבת * הרב ענה למי שרוצה לקרוא לבתו שבות שהמובן הוא שבי. אבל מה עם בת שכבר נקראת שבות? הרב אבינר: אין בעיה, כי הוריה בוודאי לא קראו אותה כך במובן של שבי, אלא במובן של שיבה.

 

תרגיל צבאי בחו"ל * מותר לי כחייל להשתתף בתרגיל בחו"ל? הרב אבינר: בוודאי, הכרח של מצווה. אך שאלות צבאיות יש לשאול את הרב הצבאי או לפנות לקו לחיילים של הרבנות הצבאית: 052-9289953. 052-9414414.

 

בית תמחוי * הרב מכיר בית תמחוי שאליו אני יכול לתרום כספי צדקה? הרב אבינר: יש הרבה, למשל יד טובה. 052-2560030.

 

שירת נשים וערבית * ניגשתי להיות שליח ציבור לערבית ובדיוק התחיל "סיבוב שערים" שכולל שירת בנות. מה לעשות? הרב אבינר: לחכות חמש דקות. אגב, זה לא מורא מקדש שנשים ישירו לכבודו. גם בחתונות, יש שבנות שרות עם הכלה, אז יש להתפלל ערבית במקום מרוחק שלא שומעים אותן.

 

מספר 7 * האם יש להיזהר לא לסמן קו חוצה באמצע המספר 7, כי נראה כצלב? הרב אבינר: יש שנמנעים, אבל באופן פשוט מותר, מכיוון שאין זה צלב לעבודה זרה אלא סמל המספר (עי' שו"ע יו"ד קמא א הגה. אמנם האדמו"ר אמרי סופר מערלוי הזהיר על זה, ואמר שכך נהגו אמוני ישראל בחו"ל. הליכות והנהגות אמרי סופר ח"א עמ' קצו – מ"צ).

 

הספר "דת הציונות" * כיצד להתייחס לספר "דת הציונות"? הרב אבינר: א. לא קראתי. ב. גדולי ישראל אמרו שיש בו דברי ביזוי כלפי גדולי ישראל. ג. עדיף שתקרא חומש רש"י (אני כן קראתי והוא מלא ביזיונות ודברים לא אמינים – מ"צ).

 

קללת שוטר * מותר לקלל יס"מניק ימ"ש שמפנה יהודים? הרב אבינר: א. אסור לומר על שום יהודי ימ"ש ואסור לקלל שום יהודי (עיטורי תורה – דברים כה ו בשם האבני נזר. מס"י [מא-ד1]סוף פרק יט). ב. אם תקלל אותו, הקללה תחזור עליך. היזהר (עי' בספר חובות הלבבות, שער הזכירה ז – מ"צ).

 

 

 


 

 

אולי יעניין אותך גם