אושפיזין ללא אורחים Featured

 2 shut

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

שאלה: תמיד אנחנו נוהגים לארח בסוכה שלנו משפחה וחברים. כשסיפרתי זאת למישהו הוא אמר לי שהשנה נצטרך להסתפק באושפיזין. האם זה אמיתי?!

תשובה: אם השאלה היא אם תזכה לראות בשבת הקרובה את אברהם אבינו, אז צר לי לאכזב אותך. אבל אם השאלה היא אם מדובר במנהג חדש או במנהג עתיק שמאחוריו רעיון רוחני וחברתי עמוק, ואשר יש לו אפילו כמה השלכות הלכתיות – התשובה בהחלט חיובית.

מקור מנהג האושפיזין מופיע בזוהר (אמור קג ע"ב). מפאת חשיבות המקור אביא אותו בלשונו (בתרגום מילולי): "בשעה שאדם יושב בסוכה זו שהיא צל האמונה, השכינה פורשׂת כנפיה מלמעלה ואברהם וחמישה צדיקים ודוד המלך עימהם באים וגרים עימו... וצריך אדם לשמוח בכל יום ויום בפנים מאירות באושפיזין אלו השורים עימו... קודם האושפיזין ולאחר מכן הוא עצמו...

"רב המנונא סבא, כאשר היה נכנס לסוכה היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבפנים ואומר נזמין לאושפיזין. היה מסדר את השולחן ועומד על רגליו ומברך, ואומר בסוכות תשבו שבעת ימים, שבו אושפיזין עליונים שבו, שבו אורחי האמונה שבו. הרים ידיו ושמח ואמר אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל... והיה יושב...

"וצריך לשמח עניים, שכן חלקם של האושפיזין שהזמין – של העניים הוא. ומי שיושב בצל זו האמונה ומזמין את האושפיזין ולא נותן להם את חלקם, כולם קמים ממנו ואומרים... נמצא שהשולחן שהכין שלו הוא ולא של הקדוש ברוך הוא... אוי לו לאדם בשעה שהאושפיזין קמים משולחנו... ולא יאמר אדם אוכל ואשבע ואשתה בהתחלה ומה שיישאר אתן לעניים, אלא ראשית הכול של האושפיזין הוא. ואם ישמח לאושפיזין וייתן להם לשתות, הקב"ה ישמח עימו ואברהם יקרא עליו אז תתענג על ה'".

המקובלים, ובעקבותיהם החסידים, אימצו הלכה למעשה את מנהגו של רב המנונא סבא ולפיו נהגו להזמין בכל יום ויום את האושפיזין לפי סדר מסוים. נוסח ההזמנה מבוסס על נוסח דבריו של רב המנונא המובאים בזוהר "תיבו אושפיזין עילאין תיבו, תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו".

אצל הפוסקים על פי הקבלה אפשר למצוא מספר מנהגים הנובעים מרעיון האושפיזין, אשר מבססים את התחושה כי האושפיזין ממש נוכחים בסוכה: יש שנהגו להכין כיסא מיוחד ומקושט לכבוד האורח של אותו היום (כתר שם טוב), הספרדים מזמנים בסוכות בלשון זו "וברשות שבעה אושפיזין עילאין קדישין" (בן איש חי שנה ראשונה פרשת קרח סעיף א), והחסידים נהגו לומר בכל יום דבר תורה העוסק בדמות האורח באותו היום.

סדר האושפיזין, ובעיקר מיקומו של יוסף לפני משה ואהרן או אחריהם משמש כר נרחב למחלוקות בין חסידים וליטאים, אולם על דבר אחד כולם מסכימים: יש להפוך את הסוכה למקום שבו הצדקה והחסד תופסים את המקום המרכזי, וכולם כותבים שעל האדם להושיב סביבו עניים, ולתת להם את חלקם של האושפיזין בסעודה או לשלוח להם לביתם (השל"ה, מסכת סוכה פרק נר מצוה). במצב כמו ששורר היום, שהדבר בלתי אפשרי, נתנו עצה לתת צדקה לפני חג הסוכות כנגד כל ימי החג ועל כל סכום יומי יאמר "זה אני נותן לצדקה בשביל חלק אברהם אושפיזא קדישא" (פלא יועץ סוכה).

בשולי הדברים: רבים עוסקים בעניינה הרוחני של מצות סוכה, במשמעות האמונית שלה, בחיבור שהיא יוצרת בין עולם החומר ועולם הרוח ועוד. אולם הזוהר באמצעות רעיון האושפיזין, המיוצגים על ידי העניים שהאדם מכניס לסוכתו, הופך את הצדקה והחסד למרכזה של מצוַת הסוכה. על פי הזוהר שולחנו של האדם הופך להיות שולחנו של הקב"ה לא כאשר אברהם או דוד המלך יושבים לידו, אלא כאשר על שולחנו, במקום של כבוד, יושבים העני, הגר, היתום והאלמנה. האושפיזין גורמים לכך שהאדם לא יהפוך את הסוכה לא למבצרו הגשמי ולא למבצרו הרוחני אלא למפעל של חסד שישפיע על אורח חייו בכל השנה כולה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם