רד כבר גשם

2shut790

הרב יוסף צבי רימון

האם אפשר לבקש גשם מיד אחרי סוכות?

קשה לי עם העובדה שצריכים לחכות כל כך הרבה זמן עד שמתחילים להתפלל לגשם, במיוחד במצב שבו אנחנו נמצאים. האם מותר לי לבקש באופן פרטי על הגשם לפני ז' בחשוון?

תשובה: במשנה בתענית (א', ג) מבואר שלדעת תנא קמא שואלים גשמים בג' במרחשוון, אך לדעת רבן גמליאל: "בשבעה בו, חמישה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". כר"ג פוסקת הגמרא (תענית ו', תענית י') וכך אנו נוהגים, ומתחילים לבקש גשמים בז' במרחשוון.

לכאורה, במציאות שלנו, היה צריך לבקש גשם מיד לאחר סוכות. אנו זקוקים לגשם, וכיום אין לנו הקושי של עולי הרגלים, שבגינם לא ביקשו גשם בעבר.

ואכן, פשטות הסוגיה בתענית (לפי התירוץ השני שם בגמרא בדף ד') היא שיש חילוק בין מצב שבו בית המקדש קיים למצב שבו אין בית המקדש קיים: "כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים". כלומר: כשבית המקדש קיים, יש לשאול גשם רק בז' במרחשוון, מפני עולי רגלים. כשאין בית המקדש קיים, שואלים גשם מיד בסוף סוכות (כך פשט הגמרא ופשט רש"י. אמנם, עיין רש"ש שפירש אחרת, אך דבריו דחוקים). וכך אכן פסק הריא"ז (ה' באלפס, אות א'). וכן כתב הריטב"א, והרמב"ן (מובא בתלמיד הרמב"ן שם) והמאירי (שם). אולם, הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ב הט"ו-ט"ז) פסק שבארץ ישראל שואלים מז' במרחשוון, ולא חילק בין זמן שבית המקדש קיים לבין ימינו. כך עולה בפשטות גם מן הרי"ף (וכך הבין הר"ן תענית ב' באלפס).

הר"ן (תענית ב' באלפס) מסביר שבפועל גם כיום יש עולי רגלים, שעולים לירושלים בחג. אבל גם לפי הטעם הזה, לכאורה כיום, שאפשר להגיע בזמן מהיר מאוד ממקום למקום בכלי התחבורה הקיימים היום, צריך היה לשאול גשם מיד אחרי סוכות (או יומיים אחרי כן) גם לפי הרי"ף והרמב"ם (ואכן העובדה שהזמן משתנה בהתאם לתנאי התחבורה וכדומה, עולה גם בגמרא בבבא מציעא כח' ביחס להשבת אבדה).

ויש להוסיף עוד: כיום, לא רק שיש אמצעי תחבורה מהירים, אלא שהגשם כמעט לא מפריע להם. אין בעיה לנסוע ואף לטוס בגשם! וגם כשייבנה המקדש לא יהיה צורך בהמתנת 15 יום להגעת אחרוני העולים לביתם.

פרט לכך, כפי שציינת בשאלתך כאשר זקוקים לגשם, ייתכן שאפשר לבקש גם אם אין תקנה לבקש בזמן זה (עיינו בתענית יד; שו"ת הרא"ש, כלל רביעי, סימן י'; שו"ע קי"ז, ב).

ובכל זאת ואחרי כל הנאמר כאן, ישנו יסוד חשוב במיוחד בעניינים כאלה: בקשת גשמים היא שאלה של כלל ישראל, לא של יחידים, ופסיקה בנושא צריכה להתקבל על ידי גדולי דור. לכן,כל עוד אין הכרעה אחרת של גדולי הדור, לא נבקש גשמים עד ז' במרחשוון.

אבל ישנן כמה השלכות ללימוד שלמדנו:

א. גם אם יש מקום להבנה הלכתית אחרת, תמיד טוב ללכת עם עַם ישראל. כשעם ישראל מאוחד – זוכים להארה גבוהה הרבה יותר. לכן, אנו שמחים להיות עם עם ישראל ולבקש רק בז' במרחשוון, אף שהדבר דורש לימוד נוסף.

ב. אם אדם טעה (דבר שקורה לחלק מהאנשים כל שנה) וביקש מיד לאחר סוכות, המשנה ברורה (קי"ז ס"ק יג) פוסק שאיננו צריך לחזור. אמנם הוא כותב שטוב שיחזור ויתפלל בתורת נדבה, אולם, לאור האמור, נראה שעדיף שלא יחזור, כי עם ישראל זקוק לגשם, ומכיוון שכך, אם בטעות התפלל כך לא הפסיד.

ולשאלה נוספת בעניין שמטרידה רבים: האם כיום, כשאפשר לפתור את בעיית המים באמצעות התפלת מים ועוד, האם חשיבות הגשם יורדת?

ובכן, העובדה היא שגם מבחינה חקלאית וכלכלית, וגם מבחינה ההשלכות האקולוגיות, ברור שהגשם נחוץ מאוד לעם ישראל ולעולם. אולם, פרט לכך ישנה נקודה נוספת.

בכל התורה כולה, הגשם של ארץ ישראל מבטא קשר מיוחד עם הקב"ה. "והיה אם שמוע... ונתתי מטר ארצכם בעתו". ירידת גשם היא דבר שיש בו שמחה כפולה בארץ ישראל – גם מים וגם סימן לקשר, וחיבור עם הקב"ה. אנו רוצים לא רק את המים, אלא את הקשר! למעשה, הזכרת גשם בכל העולם היא בעבור ארץ ישראל (עיין משפט כהן, או"ח כ"ד), כי זהו הדבר החשוב לעם היהודי.

נסיים בדבריו המרגשים של הגרי"ד סולובייצ'יק (שיעורים לזכר אבא מארי, חלק א' עמוד קצז): "גשמים בארץ ישראל מהווים לא רק צורך חיוני, אלא סמל נפלא של קירוב הקב"ה לאומתו. עצירת גשמים מהווה לא רק סכנה איומה לקיומו הפיסי של היישוב, אלא בשורה עצובה, אשר המסר שלה הוא סילוק שכינה והסתר פנים. היא מורה כי הקב"ה הסיר עיניו מן הארץ. אך משמעות זו נודעה לגשמים רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ, אינם אלא ככל תופעה טבעית אחרת".

atarMbaolam

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם