Print this page

אשנב לאינסוף

14 leviteh

יובל לויטה

שביב אינסוף מהלך

לפני כשנה שיתף אותי חבר מעורכי 'עולם קטן', בעקבות הטורים הראשונים שיצאו, שהיה לו חלום שיהיה טור שהוא חשב לקרוא לו 'אשנב לאין סוף', כמו חלון, שאמנם נראה רק מסגרת קטנה ושקופה, אך הוא באמת כלי ופתח לדברים אינסופיים שמתגלים דרכו.

זה ביטוי חייו של היהודי, לקחת חלקי סוף, להפוך אותם ולהחזירם לשורשם האינסופי. יהודי מסתובב פה בעולם הזה, עולם השקר, שקרים חודרים כל רגע דרך חושינו המוגבלים, המסבירים לנו שאין שום דבר 'מעבר', רק מה שאנו רואים, שומעים, חשים, ומה שלא נקלט בחושים כאילו לא קיים. אוי, איזה שקר איום ונורא. השקר הזה חדר לשכלנו והוא יוצר בכל פעם מחדש אשליה של מציאות, שיש רק עולם, טבע, חוקיות קבועה ומוגבלת, חס ושלום.

אנו נכנסים הלילה עמוק לחג החירות, והנה שורש החירות הוא שחרור ההכרה והמודעות מהשקר של החושים המוגבלים, הכולאים את התודעה שלנו במסגרת של עולם, של גבול ברור ומוחשי, בעוד כל היהדות באה לעולם לשחרר את ההעלם של העולם, לחשוף ולגלות את האל המסתתר בשפריר חביון, את האינסופיות שהיא פנימיותו האמתית של העולם. ולמה אנחנו? כי זה גם עומק פנימיותנו, כל יהודי הוא חלק א-לוה ממעל, "שביב אינסוף מהלך".

חי בעולם של אחדות

הפעם נדבר מבפנים על האשנב לאינסוף. אדם הולך בשדה, יום אביב חמים, כפות רגליו יחפות חשות את האדמה החמה, ריח הפריחה נישא באוויר. לכאורה יש כאן הרבה פרטים נפרדים: האדם, האדמה, הפרחים וכו', אך לפי ההדרכות הקדושות של חכמי הסוד (שבזכותם תבוא הגאולה בקרוב ממש, אמן), אילו זכינו וזיככנו קצת יותר את חושינו היינו מרחיקים לכת ואומרים שהאדם, השדה, הפריחות והאדמה, הכול אחד.

זה הרי יסוד היהדות, "שמע ישראל – ה' אחד". כל איבר חישה שלנו לא באמת נפרד מהטבע המתפרץ, זה לא "אני והוא", אלא העין היא כלי, מעין קולטן אור מיוחד שמתמזג עם האור שהוא תופס, באמת לאמתה הכול רק אור אינסוף, אחדות פשוטה. העין הרואה, כוח הראייה והדבר הנראה אינם דברים שונים; הכול עשוי מאותה מהות רוחנית, אור אינסוף ממלא ומסבב הכול.

"כל מה שהאדם מתגבר ועולה בקדושה ובתשובה, מתאחדים אצלו כל הפירודים, והוא מתחיל להרגיש, איך כל העניינים מתקשרים זה לזה, והכול נשרש בשורש הרוחני העליון. והתביעה הגדולה שנשמתו העליונה תובעת ממנו, שיהיה חי בעולם של אחדות ושל הרמוניה והתאמה, מתחלת היא להתמלאות" (הרב קוק זצ"ל, מתוך ליקוטי אורות הקודש).

זו עבודה של הלב. "בינה ליבא" (פתח אליהו). עבודת הבינה הקדושה, שהיא כוח שניתן בתוך כל אחד מאתנו ממקור נשמתנו, היכולת הפלאית להוציא דבר מתוך דבר. זה כוח של התבוננות ושל הקשבת הלב. פעולה משולבת. העיניים יוצרות קשר עם גשמיות הדבר (שדה, אדמה, פרחים), והלב בהגיגיו מוציא מתוך זה את דבר ה', מגלה את המרחב האחדותי האינסופי של המציאות, שכל פרט בה הוא רק אשנב לגילויים של קרבה, קשר ועונג אינסופי.

באמת לאמתה אותה אהבה שיש לי לבני היא רק אשנב לביטוי של אהבה אינסופית של הבורא, שזוכה עכשיו להיות אתה בקשר דרך הקשר לבני. עבודת הגאולה היא לפגוש את אהבת העולמים, האהבה הכללית, דרך האהבות הפרטיות
אהבה כללית מתוך אהבות פרטיות

נתבונן באותו עניין מכיוון אחר. פסח הוא זמן של הארת החסד, אור של אהבה מוזרם עכשיו בכל הבריאה, אהבה וחסד הם יסוד כל המציאות, "עולם חסד ייבנה".

לרוב אנחנו מצמצמים מאוד את משמעות המושג אהבה. מתוך אותה חולשה של כליאה בגבולות העולם כל אחד אוהב משהו או מישהו מסוים ומתרחק ממי שאינו בחוגו הרוחני. לרוב זו אהבה של אינטרסים, היא נובעת מהקשר שיש לי לאותה דמות: אני אוהב אותה ומצפה שתאהב אותי בחזרה.

כל אחד אוהב את בנו. עם כל כמה שאהבה זו גדולה, היא עדיין מצומצמת מאוד אם היא נשארת רק כביטוי פרטי של הקשר שלי, האב, לבני, ושלו אליי. בעומק העומקים אהבה היא כוח אינסופי אלוקי, כל הדברים שאנו אוהבים הם צמצום של אור אהבה שקיים, אור פשוט של רצונו להיטיב עם ברואיו.

לכן באמת לאמתה אותה אהבה שיש לי לבני היא רק אשנב לביטוי של אהבה אינסופית של הבורא, שזוכה עכשיו להיות אתה בקשר דרך הקשר לבני. עבודת הגאולה היא לפגוש את אהבת העולמים, האהבה הכללית, דרך האהבות הפרטיות. ללמוד לפשט את הצורה ולחברה ליוצרה.

הלב בתחילה חש אהבה לבן האישי, הפרטי, ואני מעלה את הרגש המוגבל לשורשו. לא לדאוג, מאליה גדלה גם האהבה כלפי הבן. יש כאן תיקון שורשי של אהבה, כמו שחז"ל לימדו אותנו על אהבת אמת, שהיא "אהבה שאינה תלויה בדבר". לומדים לשחרר ולהפריד את הדבר (הבן או כל אהבה פרטית שמתגלה), ונשארים עם אור אהבה המופשט מלבושים ומצמצומים; מוציאים את האהבה לחירות, והנה אנו מלאים בפנימיותנו באהבה אינסופית, בלתי מוגבלת.

כדאי מאוד להיות לידנו בכל פעם שאנו עושים זאת. "הצדיקים הגדולים מלאים אהבה הם. ואהבתם הגדולה אינה ראויה שתמלא כל דבר. כי כל הדברים שבעולם קטנים הם לעומת חוש אהבתם. ואין דבר שיכול למלא את אהבתם כי עם העניין האלוהי. וכל הדברים שבעולם הם אוהבים, מפני שכולם הינם תוצאותיה של האורה האלוהית" (ליקוטי אורות הקודש).

זה מהלך של יציאה והיחלצות מקטנותנו, קטנות הדעת והלב, וזכות לצאת למרחב-יה, לאור אינסוף הזורח בתוכנו וסביבנו, כי גילוי זה הוא הוא הביטוי האמתי של הגאולה.

מפגש מחודש עם המציאות

הנה מתקרב ליל הסדר. המושג סדר מתחבר בשכל האנושי לדברים סופיים: עד כאן שולחן אוכל, מכאן הסלון (אז למה יש צלחת בסלון?). סדר לכאורה שווה גבולות, לשים כל דבר במקומו וכו'. באמת חשוב שיהיה נקי בפסח ולא יהיה שום כתם בחלק האחורי של המנוע של המזגן בחצר האחורית, הכול חשוב, ודאי, ודאי. אך נראה שצריך שינוי וחידוש במיקוד, פוקוס חדש פנימה, מהפך בהכרה, בתודעה, מעבר מסדר גבולי אנושי לסדר אלוקי המגלה את כוח האחדות שבמציאות, את האינסוף של ההוויה. דרך בינת הלב לחבר כל פרט אל הכלל, אל מקורו האינסופי. עם כל רגש קטן ואישי כלפי הילד העומד על הכיסא ושר בקול נלהב 'מה נשתנה' להרחיב את הלב (בעזרת היין) ולעלות מאהבת הבן הפרטי לאהבת ישראל, לאהבת העולם, לאהבת האינסוף. אנו הולכים ופוגשים את האינסוף מתוכנו ומסביבנו, ועל ידי זה מושכים מוחין ואהבה לכל המציאות.

יהי רצון שנזכה לנצל את הלילה הקדוש למפגש מחודש עם המציאות, לשחרור ממצרי הקטנות של הנפש האישית, המוגבלת, אשר חשה קשורה ומחויבת רק למכריה האישיים ומצמצמת את כוח אהבתה רק למקום מוגבל וצר. שנזכה לדעת שהנפש האישית היא רק אשנב, כלי לאור השכינה הקדושה, לאור אינסוף שורש הפנימיות של כל לב יהודי המחכה ומצפה להיגאל, אמן ואמן.

 

אולי יעניין אותך גם