כשהרב קוק פגש את קהלת

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

איך רואה האורות, המלא אופטימיות ואמון בחיים, קורא את המגילה ה"אפלה" שמכריזה שוב ושוב כי החיים הם "הבל הבלים" נטולי ביטחון ושמחה? במאמר 'הספקנות והאמת האמונית' על ספר קהלת (מאמרי ראי"ה א) מזהה הרב קוק את דברי שלמה כהובלה של ההיגיון האנושי עד למבוי הסתום שאין בו מוצא – ואז, ממילא, האמת של האמונה זורחת באופן פשוט וטבעי, כפי שמסתיימת המגילה: "סוף דבר... את הא-לוהים ירא ואת מצוותיו שמור – כי זה כל האדם".

שלמה בעצם מגיע עם החכמה האנושית ומנסה לבחון את טיבם של החיים הגלויים. לפי הרב קוק, זהו ניסיון שנועד לכישלון: "כשכופה האדם את שכלו לפתור לו את חידת הכל על פי אותו החלק של החומריות שהוא סופג בחושיו, בוודאי מתקוממת המציאות לעומתו" – הניסיון להבין את משמעות החיים רק על פי מה שנתפס בחושים ובנתונים הגלויים מוביל להתפרקות של תמונת העולם. החיים הגלויים אינם נותנים פשר. כל המטרות, ההישגים וההנאות שהחיים מספקים באופן פשוט – נידונים לכישלון כשכל הנחלים זורמים אל הים וכל הגופים אל האדמה. כשמנסים להפיק מהחיים רק הנאה במישור החומרי והעכשווי – החיים אינם מספקים את הסחורה. זה כמובן מתברר רק לאורך זמן, כפי ששלמה מיטיב לתאר מכל הכיוונים לאורך המגילה.

הרב קוק טוען שלא שלמה הוא הפסימי, אלא הכיוון ההגותי שהוא מוליך מוביל לפסימיות. הניסיון לכפות על החיים הגלויים לספק את כל התשובות – הוא זה שמוביל לפסימיות ולייאוש: "הלא כל הפסימיות נובעת היא רק מזה התוכן היחידי, של הספקנות, שמא החיים החומריים הם כל היש, כל החיים". החומר מתכלה, חיי הגוף זמניים והפרויקטים שהאדם יוצר בעולם משתנים, מתגלגלים ולעתים גם משנים כיוון או נעלמים. במבט מפוכח אי אפשר שלא להישאר עם מועקה קיומית לאור הנתונים הללו. אבל כל זה הוא רק הוואקום שלקראת הפסוק החותם, רק ה"הרמה להנחתה" לקראת הקריאה של האמונה – "החיים הגמורים שבגוף, האמת היא האמונית, שהם רק התחלת חיים, פרוזדור של חיים. אמנם אם מהפרוזדור יתבע כל התביעות הטרקליניות יהיה רוגז בלא נחת הגורל. אבל אם ייערך הפרוזדור לפרוזדור, והטרקלין לעומתו לטרקלין, ודאי יונח החפץ". הגוף הוא פרוזדור, פרוזדור חשוב שבלעדיו לא מגיעים לטרקלין, אבל עדיין פרוזדור. מבוא למפגש עם הנשמה. שער לעולם הפנימי. הטרקלין הוא הנשמה עצמה – וכשמנסים בכוח להוציא מה'פרוזדור' יופי של טרקלין – לא מצליחים.

אז מה המענה? מהי פילוסופיית החיים של שלמה? "ולאיחודם של הפרוזדור והטרקלין אין מתודה אחרת כי אם זאת: יראת א-להים ושמירת מצוות א-להים. בחיים חלקיים, הנראים רק לעין הגסה החומרית אפשר לסלול נתיב במצוַת אנשים מלומדה, בהגיון אדם מוגבל; אבל בחיים הכוללים את כל היש, בחיים שגבוליהם רחבים כרוחב ההויה כולה... אין דרך לפנות כי אם בחוק ומצוה א-להית" – המצווה האלוקית היא פעילות שנמצאת בזיקה כוללת אל החיים. התועלת שלה אינה רק באופן המידי. היא "מתכתבת" גם עם ההווה וגם עם העתיד הרחוק. היא מכילה עוד הרבה חלקים של החיים שלא נחווים באופן ישיר על ידי האדם. הרב קוק מדייק בפסוק החותם במילים "כי זה כל האדם". זהו אורח חיים שפונה אל כל האדם. לא אל תחום מסוים ולא רק אל תועלת מקומית. אל כל האדם – כולל נפשו, רוח ונשמתו, שמעבר לתפקוד היומיומי:

"אי אפשר לייסד מכון של חינוך בעד ניצוץ של האדם, בעד נטף אחד מים החיים שלו, כי אם 'כל האדם' צריך שיבוא לרוממות שאיפתו, ו'כל האדם' כולו בכל ערכיו - בחייו המלאים, כל היש שבחומר וכל היש שברוח, כל החיים שבשעה, וכל החיים שבעולם. 'כל האדם', הוא רק הוא העומד לספוג אל תוכו פתרון גמור ורצוי לחידת העולם והחיים העוקצת ומכאבת כל כך".

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם