סוד אחרית הימים

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

חז"ל מלמדים שהטלטלה הגדולה של מכירת יוסף באה מכיוון שיעקב אבינו נתן ליוסף כתונת פסים משובחת ממה שנתן לשאר האחים. לפי זה לא מובן מדוע יעקב מברך את בניו לפני מיתתו בברכות שונות, שעלולות לכאורה לעורר שוב קנאה. כי בוודאי אינו דומה מי שמתברך להיות כאריה לעומת זאב או נחש!

סוד העניין טמון בפסוק "וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו בירך אותם" – כלומר יעקב בירך כל אחד לפי הברכה השייכת לו. ומה כוונת הדברים? לכל אחד יש נשמה מיוחדת, שיש לה שליחות ייחודית, ובהתאם לכך קיבלה את הכישרונות שלה ואת כל נתוני חייה, הם כמו "ארגז כלים" של איש מקצוע, שנצרכים לה בשביל שליחותה בעולם. כדרך שאיש מחשבים אינו מקנא בשיפוצניק על המברגה המשוכללת שלו, והסנדלר אינו מקנא באדריכל על התוכנה היוקרתית לעיצוב בתים שברשותו, כך ככל שהאדם יהיה מודע לעצמו ואורו, ישמח מאוד בנתוני חייו ולא יקנא בעולמות של אחרים, כי ייווכח לראות שקיבל מאת ה' את כל הכלים הנצרכים בעבורו. ה' הוא ה'חייט' הטוב בעולם והוא תפר 'חליפה מדויקת' לכל אחד מאיתנו.

אין תחושות שמחה ואושר עמוקות יותר מבשעה שהאדם חש שהוא הולך בנתיב חייו, ומגשים את שליחותו ועצמיותו. הקנאה היא תוצר של ניתוק האדם מעצמו, שאז הוא חי בחיקוי וריצוי, מתאווה לשולחנם של אחרים, ומבקש "כלי עבודה" שבאמת אינם נצרכים למקצועו.

ומכאן לסוד ברכת יעקב לבניו – הברכה היא 'חיבור', כמו חיבור העץ לאדמה. היא חיבור של המתברך אל ה', שהוא מקור החיים והשפע. הברכה נועדה להעניק לאדם את הכוח האלוקי כדי שיוכל להצמיח ולגלות את העצמיות המיוחדת שלו, כשם ששתילת עץ מנגו נועדה כדי שיצמיח מנגו ולא פרי אחר. נמצא ששני דברים טמונים בברכת יעקב לבניו – הוא לימד כל אחד מהו אורו הייחודי, ומתוך כך בירך אותם, והמשיך לכל אחד את השפע המיוחד בעבורו, שיעניק לו את הכוח לגלות את האור שבעבורו נשלח לעולם. זה סוד הפסוק "וזאת אשר דיבר להם אביהם" – שלימד כל אחד את מהותו, ומתוך כך "ויברך אותם, איש אשר כברכתו בירך אותם".

מכאן ייפתח לפנינו סוד גדול – חכמים מלמדים שבמחשבה המקורית יעקב אבינו קיבץ את בניו וביקש לגלות להם את הקץ ולומר להם "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". אלא שנסתלקה ממנו השכינה, ולכן במקום גילוי הקץ החל לברכם. במבט פשוט נראה לכאורה שיעקב אבינו 'ויתר' על גילוי הקץ, אך לא מובן מדוע מצא את הברכה כחלופה.

התשובה טמונה בעומק המושג 'אחרית הימים'. אחרית הימים היא המצב המופלא, שבו כל האור שיש בעם ישראל יוצא ממאסר הגלות, מתגלה בכל עוצמתו, ומאיר את העולם בכל ביופיו והדרו. זהו המצב השלם, ה'גאולה' במובן פנימי ועמוק, שבו כל הגוונים והכוחות שבישראל נגאלים ומופיעים במילואם, בלי חסימות, וגם בלי ניגוד וסתירה ביניהם, אלא בהרמוניה, ככלי נגינה רבים המנגנים ניגון מופלא. זהו שאמרו בני יעקב לאביהם סמוך למיטתו – "כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד". אף שלכל אחד יש גוון, בשורש כולנו אחד, לכן הנאמנות לאור ייחודי לא תביא לפירוד, ואדרבה, היא זו שתביא לחיבור אמיתי, כי כל עוד האדם לא יהיה מי שהוא, לא יוכל להתחבר באמת לזולתו. ,

זה סוד "ה' עוז לעמו ייתן ה' יברך את עמו בשלום". העוז הוא הופעת הגוון האישי בכל כוחו. נדמה שזה סותר את השלום, שיש שטרחו להכריז שיבוא על ידי "ויתורים כואבים". אך דבר ה' מורה שהשלום יבוא דווקא עם העוז. וכיצד? על ידי הברכה, "ה' יברך את עמו בשלום". החיבור אל ה', שהוא השורש לכולנו, יביא את השלום בינינו, כי הוא מקור הגוונים השונים, ודרכו נמצא גם את חיבורם.

נמצא שיעקב לא ויתר על גילוי הקץ, אלא שבמקום לגלותו "מלמעלה", מצא את הנתיב המיוחד להביאו – דרכנו, ובברכות הורה לנו את הנתיבים להביאו בעצמנו. ככל שנהיה מי שאנו, נשתחרר מהניתוק הגלותי מעצמנו ומה', מתוך נאמנות לדבר ה' וחיבור לכלל ישראל, כך הגאולה תלך ותזרח באורה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
גאולת זמננו

  מאמר מאת הרב שמואל...

מה יהיה בעוד 3,333 שנה?

  מאמר מאת מיכאל פואה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם