סוד ברכת האילנות

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

שמור את חודש האביב, וסוד ברכת האילנות

על ראש חודש ניסן נאמר "שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' א־להיך". השילוב 'חודש האביב' טעון בירור, כי החודשים תלויים במולד הלבנה, והאביב תלוי בתקופות החמה. מכאן למדו חכמים שהתורה מצווה אותנו לשמור שחודש ניסן יהיה תמיד באביב של תקופת החמה. והשנה, שהיא מעוברת, זכינו לדבר זה, כי כל עניין עיבור השנה נועד בשביל השוואת שנת הלבנה לשנת החמה כדי שהפסח יצא באביב.

מדוע ציוותה התורה שיהיה חודש ניסן דווקא באביב? התשובה לדבר עמוקה. האביב הוא הפריחה של הטבע, והוא בחינת 'גאולה' לטבע, שהאדמה והצמחים מוציאים מהכוח אל הפועל את השפע שטמון בהם. וזהו עניין הגאולה, שהוא הוצאה מהכוח אל הפועל של כל האור שהיה גנוז תמיד בעומק הנפש. גם בעת השעבוד היה אור, אלא שהיה מכונס וגנוז, ובבא תור הגאולה: "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". זוהי מהות הגאולה – הופעה שלמה של כוחות החיים בנאמנות למקורם הא-לוהי.

החורף, העת שבה הכול היה מכונס ונעלם, רומז לבחינת גלות, ובאביב הכול שב לחיות. העצים פורחים, ובעלי החיים יוצאים החוצה. הרי זו מעין גאולה לרובד החיצוני של המציאות.

ניסן הוא נקודת החידוש של עם ישראל. זה סוד 'החודש הזה לכם ראש חודשים', שבו אנו מתחדשים ונגאלים. השכינה וישראל הם פנימיות העולמות. ונמצא שחודש ניסן רומז לגאולת הפנימיות, ועונת האביב רומזת לגאולת החיצוניות.

מכאן נבין שסוד הציווי 'שמור את חודש האביב' נועד ליצור התאמה בין גאולת החיצוניות ובין גאולת הפנימיות. וכל כך למה? מפני שבאמת השכינה וישראל הם בחינת נשמה לכל העולמות החיצוניים, שנערכים מעין 'לבושים' וגילויים של הנשמה. אשר על כן, כדרך שכל שגשוג הגוף ופיתוחו תלוי באורה של הנשמה, כך גם כל פריחת החיים באביב נובעת מאור הגאולה שבקע מבפנים, דהיינו מיציאת מצרים.

אכן, בחטא הקדמוני נוצר נתק בין החיצוניות והפנימיות, ולכן נראה שההצלחה הגשמית אינה תלויה בקדושה ובדבקות בה'. הנתק הזה נרמז בהמעטת אורה של הלבנה, סוד השכינה, שהיא נשמת העולם, והתמעטותה סיבבה את הנתק בין החיצוניות והפנימיות. לכן עיבור השנה נועד להשוות שוב את הלבנה לחמה ולהשיב את המצב המתוקן, שבו ניכר היטב שאין ברכה בגשמיות ללא שפע רוחני שמפכה בקרבו.

ההשוואה בין ניסן לאביב היא תנועת עילוי השכינה והחזרת המצב לתיקונו, שבו הפנים והחוץ שווים, וניכר שהשפע הגשמי תלוי ברוחני.

בעולם הכפרני יש ניתוק בין המוסר ובין הטבע, בין השפע הגשמי ובין האור הרוחני. כחלק מהמסר של פסח התורה מצווה להקביל את הפנים והחוץ כדי ללמדנו שאין כאן שתי מערכות נפרדות, אלא הכול אחד. כשמנתקים ביניהם עלולים לטעות ולסבור שהחיצוניות אינה זקוקה לחיבור לה' כדי להתחדש. הרי זו טומאת מצרים, שניתקה עצמה מה' וסברה שכוחה נובע מעצמה.

עם ישראל בא ללמד את העולם שהכול נובע מאת ה', ולכן ברכת הכול תלויה בנשמה. וממילא כשישראל בשפל גם הפירות לוקים והאדמה שוממה. 'ומיום שחרב בית המקדש ניטל טעם מהפירות'. ולעומת זאת כשישראל מלאי אורה וברכה ויש שפע בפנימיות הכול מצליח ומשגשג.

לאור זאת נלמד עוד מסר: אם יחשוב אדם שאין לתורה שום עניין בחיצוניות העולמות, והגאולה משמעותה בריחה מהעולם, באה התורה מלמדת שלא כן הדבר, אלא אדרבה, הגאולה הרוחנית היא בשורה לעולם כולו, וברכת שמיים וארץ באים בניסן, כי באמת הכול ברא לכבודו, ואין דבר שיוצא מחוץ לשירה הא-לוהית האדירה.

זה סוד צירוף שם הוי"ה בניסן שרמוז בפסוק "ישמחו השמים ותגל הארץ", להורות שהכול בשלמות, ושמיים וארץ ששים בעת גאולתם של ישראל. עם חידוש החיים שלנו גם האילנות שמחים, והכול צוהל ומתברך בברכת השכינה השבה לחדש נעוריה כקדם.

ברכת האילנות באה ללמד אותנו שהעולם החומרי הוא לבוש לעולם הרוחני. זוהי עבודת ישראל בעולם, להורות שהשכינה היא יסוד הכול, וכל ההוויה החומרית היא ענף מענפי השכינה. זוהי רוממות קרנה של השכינה והוצאתה מבית שבייה.

בעת צאתנו לשדה לברך ברכה זו נדע שאנו ממליכים בכך את ה' ומכריזים: "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור".


אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האזינו בעל פה

  מאמר קצר מאת הרב...

ציונות עכשיו

  מאמר מאת הרב שמואל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם