"ודור יקום וחי" Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

הפשר האמיתי של ל"ג בעומר ואלפי האוטובוסים העולים למירון

פנימיות התורה היא כשמה – הנשמה והפנימיות של התורה. ומהי נשמת התורה? עצמות אור האלוקות. נמצא שלימוד פנימיות התורה מכוון להכיר את מי שאמר והיה העולם. זוהי הנשמה של הנשמה, השורש השורשים – דעת א-לוהות. "כי אם בזאת יתהלל המתהלל – הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי".

העסק בכל חלקי התורה מקשר את האדם עם האין-סוף ברוך הוא, והחלק הפנימי של התורה מכוון אל הפנימיות ממש – להכיר את התגלות ה' בפנימיות העולם והאדם. פנימיות התורה היא מפתחות החוכמה, היא הפותחת את סתרי העולם ומרוממת את האדם למבט קודש, שלא לראות רק חומר וגושי עפר, אלא אור, זיו השכינה, ולהתוודע לנוכחות האלוקות אשר בכול משלה. בלא התורה אנו כעיוורים ואטומים, מעבה החומריות איננו מאפשר להכיר את מי שמחיה אותנו. התורה היא אור המאיר תבל ומלואה, ומאפשר לחדור מבעד לחיצוניות העולם אל סוד פנימיותם, אור מלכות ה', וחושפת את ניצוצות האלוקות שגנוזים בכול. כשם שהיא מלמדת איך ה' ברא את העולם, היא גם מלמדת את הנהגתו, ופוקחת את עין האדם להביט במבט של קודש על מה שמתרחש, ולהכיר את יד ה' שבעומק גלגולי המאורעות.

פנימיות התורה היא גם הצוהר להביט למעמקים של עצמנו – היא מפגישה אותנו עם הרבדים החבויים בנו, עם הנשמות שלנו, וחושפת אותנו לשיעור הקומה השלם של איש ישראל, שהוא סולם מוצב ארצה, רגליו בעשייה, וראשו בגובהי מרומים. מבט זה נותן לאדם עוצמות אדירות, מלמד אותו את ערכו הגדול, ונותן לו כוח לכל אתגרי העולם הזה.

תורת הסוד עוסקת גם במרחבים עליונים שממעל לכל העולמות הנבראים, בעולמות טוהר ואצילות שבהם בוהקת נוכחותו של הקב"ה בלי שום צמצום. ההגייה בטל חיים של התורה בקדושה ובטהרה מרוממת את האדם וחושפת את נשמתו לעולם שכולו אלוקות, שכולו טוב גמור, "לא יגורך רע", ובכך מתברר שגם העולמות התחתונים מיוסדים בטוב הגמור וסופם לשוב ולהתאחד בו.

כשהאדם מקדש את דרכיו, ולאחר תיקון מידות ולימוד משמעותי של נגלה נכנס להיכל המלך, להגות בכבשונו של עולם בצניעות וענווה – מתרוממת נשמתו ונאחזת בשורשיה, לשער בגדולת ה'. והאדם דבק בקונו ודעתו מתרחבת ומתעמקת בידיעה השורשית שאין עוד מלבדו יתברך, שנוכחותו אדירה יותר מכול, והוא בורא ומנהיג, עשה עושה ויעשה לכל המעשים.

הנשמות שלנו מתגעגעות, מבקשות דבקות אלוקית, "יישקני מנשיקות פיהו". אין לנשמה מנוחה ומרגוע אלא בקרבת אלוקים, בידיעת ה' ובדבקות בשמותיו, "לשמך ולזכרך תאוות נפש". היא, אצולת השמיים, מבקשת מרחבי שחקים, "נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודך, מדי דברי בכבודך הומה ליבי אל דודיך". ובלא מזון מבריא היא הולכת בכבדות מנטל העולם הזה, שהוא צר ורדוד בעבורה.

ספר הזוהר הוא המעיין הטהור של תורת הסוד, וממנו יוצאים פלגי מים חיים להשקות את כל המוני בית ישראל. אלו הם ספרי האמונה ומחשבת ישראל – הרמב"ן ותלמידיו, המהר"ל והרמח"ל והגר"א, תורת החסידות ומרן הרב קוק זצ"ל ועוד. כל הקדושים האלה ניגשו אל הקודש פנימה, ובכלי קודש דלו מהמעיין להחיות עם רב. ידיעות שורשיות שנותנות מזון מבריא לנשמות ישראל, כמו 'ממלא כל עלמין' ו'חלק א-לוה ממעל', מקורן בקודש פנימה, במערתו של רשב"י, ארי במסתרים.

ככל שאור הגאולה הולך ומופיע, ושכינתו יתברך הולכת ומגבירה את אורה, כך צימאון הנשמות מתגבר, והעסק בטל חיים זה הולך ונעשה צורך רבים. נדמה שזהו הסוד החבוי בנהירת ההמונים למירון בל"ג בעומר, שגוברת משנה לשנה. נשמות בית ישראל משתוקקות להתקרב אל המקור של המעיין, ולהתבשם בשמי העדן של סתרי א-לוה. הפשר האמיתי של נהירה זו הוא צימאון לתורה, שהוא באמת צימאון לה'.

עם התגברות הצימאון אל האור מתגברים המכאובים בגלל חסרונו. ובאמת עיקר משברי הדור ותחלואיו נובעים מהיובש של הנשמות, שמצטמקות בצמא, ומכאובן מסבב קצף ורוגז, ריקנות וחוסר טעם. אשרי מי שמראה לעם ישראל את דרך עץ החיים, ושותף לשוב ולהשיב אל מעיינות החוכמה, רחובות הנהר נחלי אמונה, למלא את הארץ דעה, עד שנזכה ליום שבו "ישפוך ה' את רוחו על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם", במהרה אמן.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
יוצרים זהות

  כשסיון רהב מאיר נפגשה...

שאף אחד לא יבלבל אתכם

  יוסי דגן במאמר על...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם