הברכות והקללות Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

"אם בחוקותיי תלכו" – המסר העמוק מפרשת הברכות והקללות

האדם הוא סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, כך שגופו הוא קצה תחתון של מארג עצום המשתלשל מגובהי מרומים. הנשמה שייכת למרומים, והיא ממשיכה אור וחיות אל הרוח, והרוח לנפש והנפש אחוזה בגוף להחיותו. העובדה שהאדם נוצר כך נועדה כדי ששפע החיות האלוקית תימשך לעולם דרך השלשלת הזאת ששמה אדם. האדם הוא הבריח התיכון של כל ההוויה, שקושר בעצם שיעור קומתו את כל רובדי העולמות, ודרך הצינור הנשמתי שלו – ממשיך חיות וברכה בכולם.

מבואר בספרים הקדושים שיש לאדם שלושה כוחות, שהם מעין שלושה "לבושים" אל רובדי האדם – מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה היא לבוש לאור הנשמה, הדיבור אל הרוח והמעשה אל הנפש. כוונת הדברים היא שכאשר האדם חושב מחשבות של קודש, הרי שהוא מעורר את נשמתו ומחזקה, ונמשך לה שפע וחיות אלוקית. כאשר האדם מדבר דיבורי קודש בעסק התורה, הוא מעורר את רוחו וממשיך בה שפע וחיות. וכאשר עושה מעשי קודש – מצוות ומעשים טובים, הוא מעורר את נפשו וממשיך בה את הקודש.

נמצא שבשעה שהאדם מלא במחשבות קודש, בדיבורי תורה ובעסק המצוות – הרי שכל רובדי אישיותו מתמלאים באור אלוקות, וממילא הוא נעשה צינור חי ורענן להמשיך דרך רובדי אישיותו את החיות האלוקית לכל ההוויה כולה.

זהו סוד הפסוק – "אם בחוקותיי תלכו" – אז תבוא ברכה רבה, שמתוארת גם כשפע כלכלי – "והשיג לכם דיש את בציר", גם כשפע נפשי – שלוות נפש וביטחון, כמתואר "ונתתי שלום בארץ", וגם כשפע רוחני ונשמתי – "ופניתי אליכם... והקימותי את בריתי איתכם... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים". כל רובדי החיים יהיו מבורכים.

מכאן נבין את הפסוק "אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו". רש"י מלמד ש'בחוקותיי' זה עסק התורה, ו'מצוותיי' זה עסק המצוות. עסק התורה הוא סוד הלבוש לאור הרוח והנשמה, והוא מסבב את הברכה הרוחנית והנשמתית של התגלות האלוקות עלינו. עסק המצוות ממשיך את השפע לרבדים החומריים והמעשיים – שפע חומרי וכלכלי. כי כשאדם שלם בכל רובדי חייו, וכולם מוארים באור האלוקות, הן גופו ונפשו, הן רוחו ונשמתו – ממילא הוא נעשה צינור להמשכת חיות אלוקית לכל הרבדים הללו, והאומה מתברכת בכלכלה וביטחון, בשפע רוחני ובדבקות נשמתית.

לאור דברים אלו נבין שהתיאור של התורה – שאם נלך בחוקי התורה תבוא ברכה, ואם חלילה להפך להפך – איננו התניה של שכר ועונש במובן פשטני, כמו אב שמאיים שאם הילד לא יעשה שיעורי בית הוא לא ייקח אותו לטיול. במבט זה אין קשר עצמי בין קיום המצוות ובין הברכה, אלא הם סוג של "תשלום" בשביל לקבל טובה מאת ה'. הדבר נותן טעם לפגם, והשאלה מתעוררת – האם ה' לא אוהב אותנו ולא מעוניין לתת לנו טוב גם בלי שנשלם על כך?

אלא שההבנה העמוקה היא כפי שראינו – התורה באה ללמד אותנו שהברכה והשפע מסורים בידינו ממש: כדרך שאדם שאוכל אוכל בריא – גופו מתחזק, ואם אינו אוכל, או שאוכל רעלים – גופו נחלש, כך גם בסוד מערך התורה והמצוות בנוגע לכל השפע להוויה. התורה והמצוות ממש ממשיכות אור, וחסרונן גורם לרעב וליובש, וממילא להידלדלות.

רצה הקב"ה למסור את מפתחות ההוויה ביד ישראל, ולכן נתן כוח עצום למעשים ולהנהגה שלנו, כך שהתפקוד שלנו עומד ביסוד קיום העולם והצלחתו. זה סוד הפסוקים הללו ותיאוריהם – הם באים ללמד אותנו על שיעור כוחנו ועל עוצמת השפעתנו. גם התיאורים הקשים של העונש באים להראות את התוצאות הקשות. משל לאדם שיש בידו כוח שלטון עולמי, שבוודאי יתארו לו גם את ההשלכות של הזנחת השלטון או שחיתותו. אין זה "איום", אלא הסברה עניינית מהו כוחו של האדם ומהן ההשלכות הנגזרות מכך, לטוב ולמוטב.

זהו הפלא הגדול בהנהגת ה', שכל כך האדיר אותנו ורומם את כוחנו, עד שנתן לנו עוצמה גדולה, אחריות וסמכות. ואף שבוודאי מצד אהבתו אותנו היה מרעיף עלינו טובות לעד ולעולמי עולמים ללא שום תנאי וגבול – הוא "מתאפק" ונמנע מכך, למען העמדת הטובה הגדולה ביותר אשר נתן לנו – להיות שותפים עימו בהנהגת העולם, להיות בעלי הברכה והטובה שמסבבים את תיקון העולם.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם