להתפלל, להתחנן, להתפלל Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

חכמים לומדים ממילת 'ואתחנן' שמשה רבנו התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות (כמניין "ואתחנן") כדי להיכנס לארץ. וכן חז"ל מלמדים שאם אדם התפלל ולא נענה, שיחזור ויתפלל. יש לשאול, מדוע צריך להתפלל כל כך הרבה תפילות? ואם בתפילה אחת האדם לא נענה, מה יועילו התפילות הבאות?

כמה הסברים ניתנו לכך בחז"ל. הסבר אחד מלמד שיש זמנים שונים, ולפעמים יש שעת רצון שבה התפילה מסוגלת יותר להתקבל. הרי זה דוגמת אמירת י"ג מידות שמכוונות לעורר את הרחמים העליונים ביותר, ולכן אין לאומרן בלילה, כי השעה אינה שייכת להנהגת רחמים עליונה כל כך, מלבד ליל יום הכיפורים. הווה אומר - יש סדרים גם לתפילות, ויש שעות רצון המסוגלות להתקבלות התפילה, כדברי הגמרא (יבמות עב א, ברכות ח א). והואיל ואנחנו לא בקיאים מתי שעת רצון להתקבלות התפילה – יש לנו להתמיד בתפילות, ואפשר שאחת מהן תיענה. משל למי שאינו צלף מקצועי שמנסה להחדיר כדור דרך חור בחומה. עליו לירות כדורים רבים, בשאיפה שאחד מהם יחדור. וכך אמרו חכמים במדרש (דברים רבה ב יב): "מהו דכתיב 'ואני תפִלתי לך ה' עת רצון'? אמר לו שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים... 'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'' - הוי מתפלל וחוזר ומתפלל, ויש שעה שייתנו לך".

ההסבר השני בחז"ל הוא שבאמת כל תפילה פועלת, אך לעיתים המחסום גדול, וצריך תפילות רבות. כך חכמים לומדים מהמדרש על הפסוק "ויעתר יצחק לה'" ודרשו חכמים ש'ויעתר' מלשון עושר (בארמית), וכך אמרו – "ששפך תפילות בעושר". עוד דרשו שהוא מלשון חפירה, כמי שחופר מנהרה כדי לפרוץ חומה עבה. והיינו שיצחק בתפילותיו פעל לחפור חפירה להסיר את המחסום. ולא זו בלבד, אלא מהמשך הפסוק – "וייעתר לו ה'" – מלמדים חכמים שגם הקב"ה היה חופר כנגדו, כמו שני אנשים החופרים מנהרה משני הצדדים ונפגשים באמצע. ובלשון חכמים: "רבי לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב, והיה זה חותר מבפנים וזה חותר מבחוץ, שכן בערבייא קורין לחתירתא עתירתא". מכאן נשיב אל הלב, שהתפילה איננה ניסיון לשכנע את ה' שירצה בטובתנו. אדרבא, הקב"ה חפץ בטובתנו יותר מאיתנו! אלא שלפעמים הטוב הזה מנוע מכל מיני סיבות, והתפילות מזככות את לב האדם ומרוממות את אישיותו, ובכך מסירות את המניעה. משל לאב אוהב, שרוצה למנות את בנו למשרה בכירה, אך לטובת הבן הוא מעכב את המינוי עד שיהיה בשל לתפקיד.

כל מי שעומד בתפילה, שלא יחשוב שרק הוא רוצה את הטוב ומנסה לשכנע את הקב"ה שירצה גם הוא. אין מי שרוצה בטובתנו יותר מאשר הקב"ה, ובאמת הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו, וחושק בהטבת חיינו בכל המובנים יותר ממה שאנו משתוקקים שיהיה לנו טוב. אלא שדווקא מתוקף המבט האלוקי הרחב, כְּאב המביט באופן רחב יותר מבנו – הוא לפעמים מעכב טובה, משום שעיכוב זה מכשיר ומצמיח טובה עתידית גדולה יותר. לפיכך, לעולם לא יבחן האדם את אהבת ה' אליו לפי אַמת המידה של התקבלות תפילותיו. אדרבא, מי לנו גדול ממשה רבנו, אהובו של מקום, שהקב"ה סירב לתחינותיו המרובות, ואמר לו 'רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה'! וכי ה' לא אהב את משה? להפך, לפעמים 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח'.

עוד לומדים חכמים ממילת 'ואתחנן', שמשה רבנו לא ביקש שה' ייענה לו מתוקף זכויותיו, אלא במתנת חינם, שהוא האוצר הגדול ביותר. מתנת חינם היא בקשה שלא מתוקף זכויותינו, אלא מכוח מהאהבה העצמית שה' אוהב אותנו, שהיא אינה תלויה בדבר אלא נובעת מכך שאנו בנים לה'. פעמים רבות האדם עומד בתפילה, וחש שהתקבלותה תלויה בזכויותיו. ולפעמים חש את שפלות עצמו, עד שמרגיש שאינו ראוי בכלל שתפילתו תתקבל, והרגשה זו מחלישה מאוד את תפילתו. ממשה רבנו נלמד בבואנו לתפילה, להסיר מעצמנו את כל סבכי ההתניות, ולשוב בענווה אל נקודת הפשטות, אל האהבה הגמורה שאינה תלויה בדבר, לפנות לה' כבן המבקש מאביו, ובוטח באהבתו ובחסד האלוקי העליון שחופף כל אחד מאיתנו תמיד. כדרך שבן לא צריך להיות 'עילוי' כדי לבקש בקשה מאביו, כך כל אחד מאיתנו ביחס לה', כי "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".

מעוניין להצטרף לתפוצת 'מלאה הארץ דעה' ולקבל בכל שבוע שיעור לצפייה ודבר תורה בכתב מאת הרב ראובן ששון? שלח הודעה למספר 053-6240891.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תודה מקיר תזעק

  הטור של סיון רהב...

שני חזיונות על בית המקדש

  חזון בית המקדש של...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם