תשובה אמיתית Featured

 2 reuven sason

תשובה אמיתית ושלמה בכל שיעור הקומה

הרב ראובן ששון

מובא במדרש ששיעור קומת האדם מורכב מחמש מדרגות: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, והן מופיעות בגופו. הנפש והרוח קשורות לגמרי עם הגוף: הנפש אחראית לתפקוד החומרי, ובכלל זה גם המידות הטובות, שהן מכלל בריאות החיים, והרוח נועדה לכוון את החיים ולחברם למשמעות א‑לוהית בשמירת אורחות התורה והמצוות. מעליהן ניצבת הנשמה, שהיא מן העליונים וממלאת את חיי האדם באור א‑לוהי. מעל הנשמה ניצבת החיה, שהיא נקודת ההתבטלות של האדם בשורשו הא‑לוהי, והיחידה נסתרת לגמרי ומחברת את כל רובדי האדם להיות כולם יחד מקשה אחת.

עם ישראל נערך כמו אדם כללי, וגם באומה הישראלית ישנן כל המדרגות הללו, והן המלך, הסנהדרין, הכוהנים והנביא – ארבעת הגופים המרכזים את חיי עם ישראל המבוארים בפרשתנו. המלך מקביל לרובד הנפש, והוא אחראי לסדר החיים החומרי, לנהל את המדינה בצורה בריאה ומתוקנת כדוגמת מיסים וכלכלה, חוקי תעבורה, ביטחון פנים וחוץ. מעליו הסנהדרין, האחראים לדיני התורה ולשמירתם. חוקי התורה ניצבים מעל לחוקי החברה הרגילים, ואף שגם הם נוגעים לאורחות החיים האנושיים, הם לא נועדו רק ליצור סדר בחיי החברה אלא לקשרם למשמעות הנצחית שלהם ולצקת בהם נשמה א‑לוהית. כך לדוגמה פיקוח משרד הבריאות על הבשר נוגע לשמירת הגוף, ואילו מתן תעודת כשרות נועד לשמור על הגוף שאוכל את הבשר שיהיה ראוי שתתגלה בו הנשמה. אלו הם הסנהדרין, כוח התורה שבעם, שבכך נבדלו ישראל מכל עם ולשון, כי יש משמעות א‑לוהית לסדר חיי החברה בישראל, והיא מתגלה בשמירת משפטי התורה. זוהי בחינת הרוח, שמחברת את הנשמה הא‑לוהית ומחדירה אותה אל מערכות החיים.

המקדש והכוהנים מבטאים מדרגה עליונה יותר. בית המקדש הוא מקום התגלות הנשמה הא‑לוהית, והוא מחבר את עם ישראל אל האור הא‑לוהי העליון. בשונה מדיני איסור והיתר, לדוגמה, שנועדו לשמור שיהיה הגוף ראוי להתגלות הנשמה בו, אור המקדש הוא כבר הופעת הקודש בעצמו בקרבנו. סדר קודשים, עבודת הקורבנות, שירת הלוויים וקדושת הכוהנים הם עניינים פלאיים שנועדו להמשיך בקרבנו את השכינה העליונה. לא לחינם צוותה התורה בפרשתנו שיהיו הסנהדרין אצל המזבח, כי המהות של דיני התורה היא הנשמה הא‑לוהית שמופיעה באופן גלוי במקדש. וכשם שהחייט צריך לראות את גוף האדם כדי לתפור עבורו חליפה, כך הסנהדרין צריכים לספוג את אור הנשמה כדי לכוון את כל סדרי החברה שיהיו כלים ראויים לנשמה קדושה זו.

הממסד הרביעי הוא הנבואה, והוא נוגע למחוזות עליונים מאוד של התגלות דבר ה' על הנביא. זהו מעמד שאין לנו השגה בו, והוא שייך להתבטלות והתכללות של הנשמה בשורשה העליון. לכן היה הנביא נופל על פניו ואבריו מזדעזעים בעת הנבואה, להורות שהאור שמופיע עליו הוא מעבר ליכולת הקיבול של גופו וכוחותיו הרגילים. זוהי בחינת החיה, שהיא נקודת הנשמה כפי שהיא נקשרת ונאחזת בשורשה העליון.

היחידה היא העליונה ביותר, השורש שממנו נובעות כל המדרגות האחרות, כמו גרעין שממנו צומחים הגזע והענפים, העלים והפירות. כנגד היחידה אין ממסד קיים, ובספרים מבואר שניצוץ נשמתו של משיח קשור לבחינה זו, להורות לנו שרוחו של משיח פועל להצמיח מחדש את כל שיעור קומת האומה.

כשגלינו מארצנו ירדה האומה פלאים ונתמעטה קומתה, והרבדים הללו הצטמצמו וכמעט נעלמו. מלכות ישראל וחיי עם בארצו נהרסו, ובגלות ישראל ממקומן בוטל הסנהדרין ועומעם הדרה של תורה, המקדש חרב והנבואה הסתלקה. והנה פקד ה' את עמו ברוב חסדיו, ותהליך הגאולה החל לפעם בקרבנו ומגמת פניו להחזיר את האומה לשלמותה כקדם, בכל הרבדים כולם. זהו תהליך א‑לוהי שאי אפשר לשום כוח אנושי לעוצרו. בקומות התחתונות קל לראות את התקומה המחודשת: סדרי חיי החברה מתפתחים בצורה מופלאה, ומדינת ישראל מתקדמת בצעדי ענק. עולם התורה, שהוא ניצני הסנהדרין, מתפתח בפלאי פלאות – ריבוי ישיבות, שפע של חידושים ויצירות תורניות. ומי שיביט בעומק המציאות יראה שיש ניצנים נעלמים גם למדרגות העליונות יותר. הכיסופים למקדש, לתפילה, לדבקות ולניגון הם ניצני קומת הנשמה, והצימאון לרזי עולם הוא ניצני קומת הנבואה, שכן תורת הסוד היא תורת הנבואה.

בחודש אלול, חודש התשובה, ראוי שנישא את המבט ונתפלל אל התשובה השלמה והגמורה של האומה כולה, שתשוב לכל יופייה והדר שיעור קומתה, ובכך תשוב בכל לבבה אל דודה. אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
ירושלים עולה עולה

  מאמר מאת עפר ברקוביץ

חופש טוב

  שלשה טיפים למימוש החופש...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם