חיבוק של שמאל וימין Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

חיבוק של שמאל וימין – על חגי תשרי ממעוף הציפור

לא לחינם כונסו כל חגי תשרי לחודש אחד, שכן הם מהלך אחד עם פרקים שונים, יהלומים נדירים השזורים יחד, כמנורה שהיא מקשה אחת זהב טהור. חגים אלו, הבאים בפתיחת השנה, הם השורש של השנה כולה. בהם אנו בונים את השורש הקדוש של השנה כולה, שהוא הדבקות בה', שהיא המהות והנשמה של עם ישראל.

המבנה הפנימי של החגים הללו נרמז בפסוק שתחילתו "שמאלו תחת ראשי" וסופו וימינו תחבקני", וכך מבואר בספרים הפנימיים, שמראש השנה ועד יום הכיפורים הוא בחינת 'שמאל', שעניינו יראת הרוממות, ומיום הכיפורים ועד שמיני עצרת הוא בחינת חיבוק ה'ימין', שעניינו חסד ואהבה.

השלב הראשון הוא הימים הנוראים, בחינת 'שמאלו תחת ראשי'. בהם אנו קונים את מידת יראת שמיים, כי בימים אלו הקב"ה מתגלה בתוקף רוממותו, וסגולתם להעמיק בנו את יראתו והכרת גדולתו. כך המהר"ל מלמד שיראת שמיים היא 'הכרת העילה', והיינו עמידת האדם מול גדולתו של הבורא ברוך הוא. היראה היא אותיות 'ראיה', כי היא פותחת את עיני שכלו של האדם להכיר שיש בורא לעולם, ושכוחו וגבורתו מלא עולם, ושכל העולמות כולם הם כאין וכאפס אל מול רוממות אין סוף ברוך הוא, מלך מלכי המלכים שאין ערוך אליו.

היראה מדגישה את הכרת הפער העצום בין הבריאה כולה ובין גדולתו ה' שאין לו חקר ותכלית, שעל ידה האדם מתוודע אל מציאות ה' ורוממותו ומקבל עול מלכותו. היראה מולידה את ההתבטלות וההתמסרות הגמורה לה' יתברך, כי אין עוד מלבדו. על כן, לא לחינם היא הראש, כמו שאומר "שמאלו תחת ראשי", וכן אומר "ראשית חכמה יראת ה'", כי היא נוגעת בשורש – בגדולת הקב"ה שאין לו חקר ובקבלת עול מלכותו. בלא יראה, האדם לא מקבל על עצמו את אלוקותו יתברך, ונמצא שהוא מנותק ממקורו האלוקי. ומקרא מפורש מכריז ואומר – "סוף דבר הכול נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור".

המטרה של הדגשת הפער בין גדולת ה' ובין העולם איננה לזלזל באדם ובעולם ולגמד אותם, אלא אדרבה – לצקת בו את ערכו האמיתי. כי אם ה' גדול כל כך, הרי שבוודאי העולם שהוא ברא הוא עולם נכבד ויקר מאוד. ולא זו בלבד, אלא שערכו של עם ישראל מתגדל בלי גבול ומידה, לפי שהם חלק א-לוה ממעל, וניתנה בהם נשמה אלוקית אין סופית כדי שיגלו את אור ה' בעולם. הרי זה משל לנציג של מלך גדול בכינוס עולמי, שבוודאי ככל שהמלך רם ונישא יותר, כך שליחו ונציגו מקבל משנה תוקף וחשיבות.

ומכאן נבין את סוד האהבה. היא כבר פונה אל האדם וחייו ו'מחבקת' אותו בטוּבה, בכך שהיא מצביעה על הערך הגדול שטמון בחיי האדם, שהם אינם לבטלה, אלא נבראו כדי לשמש כלי וגילוי לאור האלוקות. כי באמת הקב"ה ממלא באורו ובזיו שכינתו את עם ישראל, ומתגלה בקרב האדם שמתקדש בקדושת קונו. לעומת היראה שמצביעה על הפער האין סופי, האהבה דווקא מדגישה את הקרבה והדבקות. היראה נעוצה באור הסובב והאין סופי, מעבר לכל המציאות, והאהבה נעוצה באור הממלא כל עלמין, שמחיה אותנו כדרך שהנשמה מחיה את הגוף, והגוף הוא כלי וגילוי בעבורה.

מתוך היראה הגדולה של הימים הנוראים באים ימי סוכות, שנועדו להדגיש את מעלתם של ישראל, ואת הערך האלוקי של חייהם, באשר הם מגלים בחייהם את אור האלוקות וממשיכים נשמה לבריאה. זה סוד מצוות סוכה, שהיא בחינת בית. ללמד אותנו להתחבר לערך אלוקי שגנוז גם בבתינו ובכל סדר החיים שלנו. מצוות סוכה היא הוראה בעבורנו, להביט אל עומק החיים שלנו, ולמצא את הערך האלוקי שבכל פרטי החיים, ולקיים בכך "בכל דרכיך דעהו".

דווקא מתוך הכרת גדולת ה' מתבררת מעלת ישראל, שהם מגלים בחייהם את רוממות אין סוף. על כן, בלא הימים הנוראים, לא היינו מכירים את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, להיות נציגיו של מקום בעולם, וממילא לא הייתה מתגברת השמחה העצומה של סוכות. ומאידך גיסא, בלא ימי סוכות, לא היינו משכילים להכיר את ערך החיים שלנו, באשר הם ממשיכים את גדולת ה' בעולם. השמחה המרובה בחג הסוכות היא פרי השילוב של היראה והאהבה, של ההכרה ברוממות ה' האדירה בד בדד עם העובדה שאנו, עם קרובו, זוכים להיות נציגיו בעולם. ובכך אנו באים לשלמות הדבקות, המתנוצצת בשמחת תורה, כשהחיבוק הוא שלם, שמאל וגם ימין, ואז "נגילה ונשמחה בך", ביום כ"ב בתשרי. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
עצמאות הרבנות

  מאמר מאת הרב אברהם...

תחפושות לכל עת אמת

  סיפור מאת מיכל

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם