חיים ארוכים, עמוקים ורעננים Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

שנים מקרא ואחד תרגום – לזכות לחיים ארוכים, עמוקים ורעננים

בסימן טוב אנו מתחילים את התורה מחדש, וראוי לעורר על הלכה חשובה מאוד, שמובאת בגמרא ונפסקה בשולחן ערוך, והיא החיוב לקרא את פרשת השבוע "שניים מקרא ואחד תרגום", וכך מובא בגמרא: "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום... שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו". ונפסק להלכה בשולחן ערוך (אורח חיים רפה): "אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שניים מקרא ואחד תרגום".

טבעם של בני אדם לחזר אחרי סגולות לאריכות ימים ולהצלחה, והנה יש לנו אמירה ברורה של חז"ל בתלמוד הבבלי, שהוא יסוד התורה שבעל פה, שכל הקורא שניים מקרא ואחד תרגום מאריכים לו ימיו ושנותיו. אין דבר נכון ויציב מזה.

ננסה להתבונן מעט בדבר: לימוד התורה הוא חיינו ואורך ימינו. ויש לאדם לדעת, שכשם שגופו זקוק למזון כדי להתפתח, כך גם החלקים העמוקים יותר שבאישיותו צריכים מזון המתאים להם, דבר יום ביומו, כדי להתעצם ולצמוח. ויסוד העניין הוא שכל חלקי האדם אינם עומדים במצב סטטי, אלא נמצאים בהתפתחות מתמדת. הדינמיות של הגוף כוללת שרפת אנרגיה וחילוף חומרים תמידי, ואלה מצריכים בכל עת מזון חדש. ממש כמו דלק של רכב, שבלעדיו הרכב לא יוכל להמשיך לנסוע. כך גם אצל האדם, המזון הוא כוח החידוש של הגוף. באותה מידה, נפשו, רוחו ונשמתו של האדם אינן סטטיות, ונמצאות בתנועה מתמדת, והן זקוקות למזון כדי שיוכלו להתפתח ולגדול.

התורה נמשלה ללחם ולמים, לבשר וליין, ומשלים אלו אינם מקריים, אלא נוגעים במהות האמיתית של התורה – היא המזון הנדרש לרוחו ונשמתו של האדם, כדי שיוכל להתמלא בכוח חדש ולהמשיך לצמוח ולשגשג. וממש באותה מידה שכאשר אדם מרעיב את גופו ומונע ממנו מאכל ומשתה, הגוף נלחש מאוד עד שאינו יכול לתפקד, כך גם בנוגע לרובדי הרוח והנשמה – חסרון המזון הראוי להם, מצמצם את אורם, מצמק את חיותם, והדבר בא לידי ביטוי בתחושת רעב וחולשה פנימית, חסרון חיות, ריקניות ושעמום עמוק. אלו הם הדים מרעבונה של הנשמה אל המזון הראוי לה – דברי אלוקים חיים, אור תורת ה', שהיא שפעת החיים והאור המחיה את הנשמה, מבריא אותה, מעצים את כוחה, ומאפשר לה להאיר את אורה בחיי האדם. זהו השובע שבא מכוח הדבקות האלוקית – "תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך".

מכאן נבין את ההכרח לעסוק בתורה דבר יום ביומו: כשם שבכל יום האדם צריך לאכול ואינו יכול לטעון שכבר אכל אתמול, כך גם בנוגע למזון הרוחני והנשמתי. בכל יום האדם זקוק להשביע את רוחו ונשמתו, להיטיב את ליבו בדברי תורה. בכך יהיה מלא אנרגיית חיים, וממילא התפקוד במהלך היום יהיה מתוך רוממות, שמחה ורעננות, כמו אחרי אכילת ארוחה דשנה. המילוי הפנימי הזה ישבח מבחינה איכותית את כל ההתנהלות - הן במשפחה והן בעבודה, ובכך יהיו "הימים ארוכים", עשירים ומלאים. ממש כהבדל בין התנהלות האדם ביום צום להתנהלותו ביום רגיל.

זוהי המשמעות של אריכות ימים ושנים, לא רק במובן של מספר הימים, אלא גם של איכותם. כי באמת כשהאדם חי את חייו בצורה חיצונית ומשועממת, הרי זה מעין קיצור חיים במובן האיכות שלהם. הלא כל אחד יודע שיש הבדל גדול בין יום של קוצר רוח בבית עם המשפחה, ובין יום של קורת רוח ושמחה משותפת. שפע החיים שמופיע בימים רעננים, שבהם הלב פתוח ומלא נדיבות ואהבה, גדול לאין ערוך מימים מצומקים וכעוסים.

ומכאן לפרשת השבוע: כמו שבמעמד הר סיני קיבלנו יחד את התורה, כך בכל שבוע נמשך שפע של תורה לכלל ישראל, והוא סוד פרשת השבוע. כי באמת מתן תורה לא פסק והוא מתחדש עלינו תמיד, וזהו השפע האלוקי הכללי שניתן לכל ישראל, ובו יש מקור חיים לכולנו. על כן הדגישו חכמים – "משלים פרשיותיו עם הציבור". כי כשם שקיבלנו תורה יחדיו בסיני, כך אנו מקבלים בכל שבוע. וכל המשלים שניים מקרא ואחד תרגום, הרי שהכין עצמו לקבל את החיות האלוקית הניתנת לכולנו באותו שבוע, וממילא הוא זוכה ומאריכים לו ימיו ושנותיו. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם