שמיטה וקורונה Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

שמיטה וקורונה – למנף מצוקה כלכלית לשינוי תודעת חיים

שנת השמיטה באה לידי ביטוי בכינוי "ושבתה הארץ שבת לה'". מהו עניין השביתה ומהי שבת לה'? ברובד הפשוט נראה ששביתה היא פעולה פסיבית שבה האדם מפסיק לעבוד את האדמה ומפקירה. אך יש בשביתה הפסיבית הזו עבודה רוחנית אקטיבית – להתחבר לממד עליון יותר – והוא ההשתייכות אל ה' יתברך. הפסקת עבודת האדם נועדה לקשר את האדם ופעולותיו לעילא, להנהגת ה', שהוא באמת הפועל והעושה תמיד, אלא שבכל שש השנים פעולתו יתברך שמו נסתרת בתוך מעשי בני אדם, כי ציווה הקב"ה את בני האדם לעשות חיל, והוא יתברך מלביש אורו בהם ומשפיע את שפעו להצליחם. "כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל".

ואמנם היות שמעשי ה' נעלמים ומתלבשים בתוך העשייה אנושית עלול האדם לשכוח את מעשה ה', שעושה את הכול, ולחשוב שכל מעשיו תלויים בו. על כן באה שנה מיוחדת, שנת שבתון, שבה האדם חדל ממלאכתו ועשייתו ומוסר הכול לידי שמיים. ושנה זו באה להטמיע בעומק הנפש את ההכרה היסודית שבאמת הקב"ה עושה את הכול. כי אם לא יחדל האדם ממלאכתו, יהיה תמיד מורגל לחוש את מעשיו ופעולתו ויטעה לחשוב שכל הצלחתו תלויה במעשיו. על כן באה שנה מיוחדת, שבו האדם מרפה מעשייתו ומוסר הכול לה', ובכך מחדיר אל עומק לבבו את ההכרה הברורה שבאמת הכול בידי שמיים, ואין עוד מלבדו. העמל האנושי מבורך מאוד, אך השבת והשמיטה, שבהן האדם מרפה מעמלו, הן המבססות את העמל, שיהיה כגוף עבור השגחת ה', שהיא נשמת הברכה.

השכל האנושי הטבעי אינו יכול לקלוט זאת. בשביל זה צריך תורה שמקנה לאדם את המבט האמוני בכך שפותחת את האדם להכיר במציאות ה' ומבהירה כיצד העולם מתנהל. אפשר שזה עומק הצמדת השמיטה אצל הר סיני, כי אי אפשר באמת ליישם את ציווי השמיטה ללא החיבור לסיני, לאור התורה וגדולת האמונה שנובעת ממנה.

מצוות השמיטה קשה מאוד ליישום, והטבע הנפשי מתנגד אליה ומציף באדם חששות של הפסדים כספיים גדולים. אך לא לחינם מצווה התורה את האדם בציווי קשה זה, שכן אי אפשר לו לאדם להיות חדור בהכרה שה' עושה הכול, אם לא יתאמץ בפועל לקנות הכרה זו. דווקא המעשים הקשים על האדם בטבע הם הפותחים את נפשו לאור שמעל הטבע המוחשי. וזה יסוד ושורש כל ניסיונות הפרנסה שהקב"ה מגלגל על האדם, שדווקא המצבים שדורשים מהאדם עוז ותעצומות, נגד החוש הטבעי, הם המקנים בעומק הנפש את ההכרות האמיתיות. כשם ששרירי הגוף לא יתפתחו אלא בהרמת משקולות כבדים, כן שרירי הנפש לא יתפתחו אלא בפעולות אמת שיש בהן מאמץ.

השכל הטבעי של האדם תופס שהאדם הוא השליט והוא מנהל הכול. הניסיונות נועדו להרים את המבט, להשיאו על נס, לבקוע את קליפת התודעה הטבעית ולהיפתח לתודעה אמונית שה' מנהל את הכול. אך יש מדרגות בניסיונות: ככל שהניסיון מקיף יותר את מערכות החיים, כך יש לו פוטנציאל לחולל מהפך נרחב בתפיסת האדם. יש ניסיון 'קטן', שבו האדם עדיין עלול להחזיק בתפיסה שהוא המנהל ורק להחדיר מעט יותר אמונה בחייו. אך יש ניסיון נרחב, שמכוון לחולל מהפך תפיסתי. זהו בדיוק הניסיון של שנת שמיטה, שבו האדם נקרא לעצור לגמרי ממרוץ הניהול, להרפות ולמסור הכול בידי שמיים. בהשמטת הקרקע האדם לא יכול להישאר עדיין בעמדה ניהולית אסרטיבית, כי הוא מצווה לעצור לגמרי את עשייתו. על כן, כדי להרגיע את הלחץ והחרדה מגורלו הכלכלי, הוא חייב לשנות עמדה, להשליך על ה' יהבו ולמסור את מפתחות הנהגה חייו בידי שמיים.

בדומה לשנת השמיטה, גם תקופת הקורונה הכניסה רבים מעם ישראל למצבים מאתגרים מבחינה כלכלית. יש משהו בתקופה הזו שמשנה סדרי בראשית ומערערת את שליטת האדם והאנושות. אפשר ליפול בה ללחצים וחרדות, אם האדם ימשיך לאחוז חזק בתפיסה שהוא המנהל. אך אפשר לנצל חלון הזדמנויות מיוחד זה ולמנף את המצוקה הכלכלית לעילוי תודעת החיים, בדומה לניסיון השמיטה. כשם ששנת השמיטה מאלצת לצאת מנקודת המבט שהאדם הוא השליט, כך תקופה זו יכולה לחזק בנו את שרירי האמונה ולהעמיק את קשר החיים בה', שהוא באמת מנהל הכול. בכך נוכל בע"ה להתמלא שלווה ורוגע ולגשת לעמל אתגרי הפרנסה מתוך רוממות, ביטחון ושמחה הנובעים מהרגשת קודש פנימית שאנחנו באמת באמת לא לבד, כי "ה' רועי לא אחסר".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם