המסר העצום של סדר העבודה Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

 

לקראת יום הכיפורים, היום הקדוש והנורא, יש מקום להתבונן מהו עניין הכפרה. כידוע, ביום הכיפורים יש סדר עבודה מדוקדק הכולל עניינים רבים: פר ואיל ושני שעירים, קטורת והזאות, בגדי זהב ובגדי לבן. סדר עבודה זה מדוקדק, ובו גנוזה כל כפרת היום. מתוך התבוננות בו נוכל ללמוד דברים יקרים לעניינו של יום.

בספר המצוות מביא הרמב"ם ראיה שכל עבודת יום הכיפורים היא מצווה אחת, מדברי המשנה ביומא שכל מעשה יום הכיפורים אם הקדים דבר לחבירו לא יצא, כי סדרן מעכב. ומכן מסיק הרמב"ם שכולן מצווה אחת. כי אם היו מצוות נפרדות, מדוע יהיה הסדר שלהן מעכב.

הנקודה היסודית ביום הכיפורים היא הטהרה והכפרה על ישראל, לנקותם מכל חטא ופגם וללבנם כלובן נשמתם הטהורה, נקיים מחלאת העוונות ומדובקים בקדושתו יתברך שמו. אלא שסדרי הטהרה נחלקו לכפרת הכוהן הגדול וביתו וכפרת אחיו הכוהנים וכפרתם של ישראל. הפר מכפר על הכוהנים, ושעיר המשתלח מכפר על ישראל. והיה מקום לומר שכל אחד מצווה ועניין בפני עצמו. כי יש ערך עצמי לכפרה ולטהרה של הכוהנים, וכן של ישראל, כדוגמת הנחת תפילין ושמירת שבת, שיש להן ערך בפני עצמו. היה אפשר גם להתבונן כך על יום הכיפורים, שכל אחד יהיה מרוכז בכפרתו וטהרתו, לשנה טובה וברוכה.

אך מדברי הרמב"ם שכל מעשה יום הכיפורים הוא מצווה אחת נוכל ללמוד יסוד עמוק: אין להפריד את כפרת הכוהנים מכפרת ישראל, כי הכול מהות אחת, כפרה אחת הבנויה פרקים פרקים שאין להפרידם ואין לבלבל את סדרם. יש קשר בין כפרת ישראל לכפרת הכוהנים, וזה בלי זה אינו מועיל.

מכאן נוכל לרומם את המבט ולהבין את סוד האחדות של עם ישראל. אנו עם אחד, הוויה אחת תמימה ושלמה, כך שאין להפריד בין ישראל ואין לסמן מגמות נפרדות של טהרה ותיקון לכל חלק לבדו ולכל שבט ומשפחה בפני עצמם. ביום הכיפורים מתעלים אנו אל נקודת נשמתנו הפנימית, אל היחידה העצמית, ומכוחה אנו מתאגדים עד שגם באופן המעשי כל סדר העבודה, אף שיש בו פעולות רבות ושונות וקורבנות נפרדים וכפרות שונות, באמת הכול אחד ממש, מצווה אחת שכל מהותה כפרה על כל ישראל.

עוד נוכל ללמוד מדברי הרמב"ם כמה יסודות: ראשית כול, התורה מדגישה שהכוהן הגדול צריך קודם לזכך את עצמו, "וכיפר בעדו ובעד ביתו", ורק מתוך כך יכול לבוא לגשת לכפר על ישראל. זהו כלל גדול – אי אפשר לתקן אחרים בלי שהאדם מתקן את עצמו קודם לכן. ואומנם ההתמקדות של האדם בעצמו אינה השלמות. דבר זה נלמד שכל כפרת הכוהן הגדול על עצמו וכפרתו על הכוהנים ועל ישראל היא מצווה אחת ללמדנו שתיקון עצמך בלבד זהו רק שליש מצווה, וצריך לתת את פניו ומבטו על עם ישראל כולו. הכוהן הגדול צריך לדעת שכל ההזדככות וההיטהרות שלו לא נועדה רק בשביל עצמו, שיהיה צדיק וטהור וקרוב לה', אלא בשביל שיוכל לכפר על העם. השאיפות הרוחניות שלו אינן בשביל קניין מדרגה אישית אלא בשביל שיוכל להיות שליח ציבור.

המסר הגדול הזה הוא הלב של יום הכיפורים – אנו הוויה אחת, ואי אפשר לו לאדם לפטור עצמו בכך שידאג לשלמותו הרוחנית האישית. התמקדות זו היא רק שליש מהמצווה של יום הכיפורים. רק אם ירחיב את מבטו על משפחתו וקהילתו ועל עם ישראל כולו, יבוא למדרגת הכפרה הראויה והשלמה. כי ביום הזה יכפר עליכם, כולכם כאחד. ובאמת עומק הכפרה נמשך דווקא מכוח האחדות שלנו, כי הנשמה הפנימית שלנו, שהיא תמימה בלי חטא, היא שמתגלה בכל עוצמתה, ומכוחה באה הכפרה לעולם. לכן, אם אדם מפולג בלבבו מאחרים ביום הכיפורים, הרי שחלילה אינו מחובר לשורש נשמתו. האהבה לישראל והרגשת האחדות בקרבנו זוהי תנועת הנפש הטבעית שממשיכה ומגלה בקרבה את הנשמה האחת של כולנו, את אור השכינה.

האור המיוחד של יום הכיפורים במתבטא בכך שהוא מדלג על המרחב הפיזי – כולנו ביחד נקשרים לנשמת הכוהן הגדול ונכנסים עימו לקודש הקודשים. ודבר זה יכול לחזק את הלבבות ביום כיפור השנה, במסגרת הקורונה, שבאמת גם אם אתה בבידוד בגופך, ביום הכיפורים אין בדידות, כי כולנו מתאחדים באור הנשמה הכללית, שבוקעת ומאירה כזוהר הרקיע בלבבות של כולנו וקושרת את כולנו ביחד.

ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל ישראל!

המסר העצום של סדר העבודה

הרב ראובן ששון

לקראת יום הכיפורים, היום הקדוש והנורא, יש מקום להתבונן מהו עניין הכפרה. כידוע, ביום הכיפורים יש סדר עבודה מדוקדק הכולל עניינים רבים: פר ואיל ושני שעירים, קטורת והזאות, בגדי זהב ובגדי לבן. סדר עבודה זה מדוקדק, ובו גנוזה כל כפרת היום. מתוך התבוננות בו נוכל ללמוד דברים יקרים לעניינו של יום.

בספר המצוות מביא הרמב"ם ראיה שכל עבודת יום הכיפורים היא מצווה אחת, מדברי המשנה ביומא שכל מעשה יום הכיפורים אם הקדים דבר לחבירו לא יצא, כי סדרן מעכב. ומכן מסיק הרמב"ם שכולן מצווה אחת. כי אם היו מצוות נפרדות, מדוע יהיה הסדר שלהן מעכב.

הנקודה היסודית ביום הכיפורים היא הטהרה והכפרה על ישראל, לנקותם מכל חטא ופגם וללבנם כלובן נשמתם הטהורה, נקיים מחלאת העוונות ומדובקים בקדושתו יתברך שמו. אלא שסדרי הטהרה נחלקו לכפרת הכוהן הגדול וביתו וכפרת אחיו הכוהנים וכפרתם של ישראל. הפר מכפר על הכוהנים, ושעיר המשתלח מכפר על ישראל. והיה מקום לומר שכל אחד מצווה ועניין בפני עצמו. כי יש ערך עצמי לכפרה ולטהרה של הכוהנים, וכן של ישראל, כדוגמת הנחת תפילין ושמירת שבת, שיש להן ערך בפני עצמו. היה אפשר גם להתבונן כך על יום הכיפורים, שכל אחד יהיה מרוכז בכפרתו וטהרתו, לשנה טובה וברוכה.

אך מדברי הרמב"ם שכל מעשה יום הכיפורים הוא מצווה אחת נוכל ללמוד יסוד עמוק: אין להפריד את כפרת הכוהנים מכפרת ישראל, כי הכול מהות אחת, כפרה אחת הבנויה פרקים פרקים שאין להפרידם ואין לבלבל את סדרם. יש קשר בין כפרת ישראל לכפרת הכוהנים, וזה בלי זה אינו מועיל.

מכאן נוכל לרומם את המבט ולהבין את סוד האחדות של עם ישראל. אנו עם אחד, הוויה אחת תמימה ושלמה, כך שאין להפריד בין ישראל ואין לסמן מגמות נפרדות של טהרה ותיקון לכל חלק לבדו ולכל שבט ומשפחה בפני עצמם. ביום הכיפורים מתעלים אנו אל נקודת נשמתנו הפנימית, אל היחידה העצמית, ומכוחה אנו מתאגדים עד שגם באופן המעשי כל סדר העבודה, אף שיש בו פעולות רבות ושונות וקורבנות נפרדים וכפרות שונות, באמת הכול אחד ממש, מצווה אחת שכל מהותה כפרה על כל ישראל.

עוד נוכל ללמוד מדברי הרמב"ם כמה יסודות: ראשית כול, התורה מדגישה שהכוהן הגדול צריך קודם לזכך את עצמו, "וכיפר בעדו ובעד ביתו", ורק מתוך כך יכול לבוא לגשת לכפר על ישראל. זהו כלל גדול – אי אפשר לתקן אחרים בלי שהאדם מתקן את עצמו קודם לכן. ואומנם ההתמקדות של האדם בעצמו אינה השלמות. דבר זה נלמד שכל כפרת הכוהן הגדול על עצמו וכפרתו על הכוהנים ועל ישראל היא מצווה אחת ללמדנו שתיקון עצמך בלבד זהו רק שליש מצווה, וצריך לתת את פניו ומבטו על עם ישראל כולו. הכוהן הגדול צריך לדעת שכל ההזדככות וההיטהרות שלו לא נועדה רק בשביל עצמו, שיהיה צדיק וטהור וקרוב לה', אלא בשביל שיוכל לכפר על העם. השאיפות הרוחניות שלו אינן בשביל קניין מדרגה אישית אלא בשביל שיוכל להיות שליח ציבור.

המסר הגדול הזה הוא הלב של יום הכיפורים – אנו הוויה אחת, ואי אפשר לו לאדם לפטור עצמו בכך שידאג לשלמותו הרוחנית האישית. התמקדות זו היא רק שליש מהמצווה של יום הכיפורים. רק אם ירחיב את מבטו על משפחתו וקהילתו ועל עם ישראל כולו, יבוא למדרגת הכפרה הראויה והשלמה. כי ביום הזה יכפר עליכם, כולכם כאחד. ובאמת עומק הכפרה נמשך דווקא מכוח האחדות שלנו, כי הנשמה הפנימית שלנו, שהיא תמימה בלי חטא, היא שמתגלה בכל עוצמתה, ומכוחה באה הכפרה לעולם. לכן, אם אדם מפולג בלבבו מאחרים ביום הכיפורים, הרי שחלילה אינו מחובר לשורש נשמתו. האהבה לישראל והרגשת האחדות בקרבנו זוהי תנועת הנפש הטבעית שממשיכה ומגלה בקרבה את הנשמה האחת של כולנו, את אור השכינה.

האור המיוחד של יום הכיפורים במתבטא בכך שהוא מדלג על המרחב הפיזי – כולנו ביחד נקשרים לנשמת הכוהן הגדול ונכנסים עימו לקודש הקודשים. ודבר זה יכול לחזק את הלבבות ביום כיפור השנה, במסגרת הקורונה, שבאמת גם אם אתה בבידוד בגופך, ביום הכיפורים אין בדידות, כי כולנו מתאחדים באור הנשמה הכללית, שבוקעת ומאירה כזוהר הרקיע בלבבות של כולנו וקושרת את כולנו ביחד.

ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל ישראל!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם