להיות חופשי באמת Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

המאמר לקוח מספרי החדש 'באור פניך – הדור והגאולה', שיצא השבוע במסגרת קהילת הלומדים של מלאה הארץ דעה

בפרשת השבוע אנו נתקלים במושג העבדות במובן עמוק מאוד. זוהי אותה נפש עבדותית האומרת "אהבתי את אדוני... לא אצא חופשי". והתורה מצווה לרצוע לו את האוזן, להורות ששכח את מעמד הר סיני, מקור החירות האמיתית.

בדורנו אנו עדים לרוחות רבות המנשבות בעולם הטוענות שהתורה והמצוות הן עול ושעבוד לאדם, ובשם בקשת החירות והחופש באות לפרוק עול תורה. נדמה שהאמונה וקבלת עול מלכות שמיים הן שעבוד, ואילו הכפירה וההתכחשות למציאות הבורא ולמצוותיו הן שערי החירות והחופש. במובן זה האמירה של חז"ל ש"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" אינה מתקבלת על הלב, כי נדמה שאדרבה, התורה מלאה חובות לאדם, איסורים וגבולות, ונראה שהדבקות בתורה מסבבת לאדם עבדות ולא חירות.

אומנם דברי חכמים הם אמת לאמיתה, ודבריהם נוקבים ויורדים עד תהום הנפש, מתוך הבנה א‑לוהית במהות האדם ובדרך הגעתו אל חירותו האמיתית והנכספת. וכדי להבין זאת יש להבין בצורה עמוקה מהי החירות האמיתית. ובאמת ניתן לטעות בהבנתה ולתופסה באופן שטחי עד כדי כך שהחירות המוטעית עלולה להביא את האדם לעבדות עמוקה ומלאת מכאובים, עד שבשם החירות והחופש האדם עלול להכניס עצמו לבית כלא עמוק.

מבואר בספרים שהחירות האמיתית היא המצב שבו האדם נאמן לעצמיות הפנימית שבו, לנשמה הא‑לוהית שבו, ומתוך כך פועל להוציא אותה אל הפועל, לחיות על פיה בלי שאף אחד ישעבד או יכפה אותו. לכן נבין שבשביל להיות בן חורין צריך להתחבר ל'אני' האמיתי שלי.

ואולם פעמים רבות האדם עלול לשגות בנקודה זו עד שתחושת ה'אני' שלו תהיה מזויפת, והוא יחשוב שחירותו היא בכך שהוא חי את עצמו, בעוד שבאמת הוא חי בזיוף ובניתוק ממי שהוא באמת.

כדי להגיע לחירות האמיתית צריך קודם כול להתחבר לעצמיות האמיתית, למי שהאדם באמת. כי כל עוד הוא טועה בהגדרת הזהות שלו, הוא עלול לגייס אהבת החירות לטובת זהות שטחית ומדומה שתרחיק אותו מזהותו האמיתית ותשלול ממילא את חירותה. ונמצא שהחירות החיצונית הזו תוסיף שעבוד על שעבודו.

היסוד הזה מרכזי מאוד בדורנו, שבו יש רוחות קשות שמנשבות כביכול בשם החירות והחופש, ובשמן טוענות שהנאמנות לתורה ולמצוות מצמצמת את חירות האדם. למראית העין נראה שיש שהוויכוח בין אנשי האמונה לאנשי הכפירה הוא ויכוח אם החופש קדוש או השעבוד. נדמה שהכפירה מרימה את דגל החופש, והאמונה את דגל העבדות. אך זוהי טעות, וכמו שאמרו חז"ל שהחירות מקורה בסיני. החירות האמיתית חיובית מאוד.

שורש הוויכוח אינו בשאלה אם החופש חיובי או לא אלא בשאלה העמוקה יותר: מי הוא האדם, מה זהותו ומהותו האמיתית. האמונה מלמדת שמהות האדם היא א‑לוהית, וממילא חירותו השלמה תהיה בכך שיוציא אל הפועל את אור נשמתו. כמובן, אין זה שולל את נעימות החיים החומריים, אך יש צורך להתחשב בכלל רובדי האדם ולהתנהל באופן שכולם יהיו מלאי אור וחירות. לאור זאת יובן שהגבולות של התורה הן כגבולות אכילה שנותן תזונאי, שנועדו למען חירותו ואיכות חייו של המטופל.

הנאמנות לתורה ולמצוות אינה תכתיב חיצוני שמשעבד את האדם אלא מכוונת את האדם לגלות את ה'אני' העמוק והמדויק ביותר שלו. זוהי הנקודה העמוקה הדורשת לימוד גדול מה זה עם ישראל וזהותו ומהן המצוות. ככל שהדברים האלה יתבררו בעומק דעת ובהירות, כך יובן שאין כאן כלל ויכוח בשאלת ערכו של החופש אלא בשאלה מיהו האדם, שלפי זה ייקבע לאילו ערכים ומאווים ייתן חופש ודרור, ויובן גם שהמבט של התורה מכוון לתת חופש לכל מלוא שיעור קומת האדם. אז יובהר שהמחלוקת בין שתי הגישות היא אם אתה נותן חופש רדוד, רק לשכבות החיצוניות של האדם, שסופן להידלדל גם הן מחמת היובש של הפנימיות, או שאתה מכוון את החופש לתת דרור למערכות רחבות ושלמות של האדם, בכל מלוא שיעור קומתו.

ככל שנעמיק בתורה נכיר את עצמנו טוב יותר ונדע להיות חירותיים באמת, בכל שלמות הקומה שלנו (הרחבת הנושא נמצא בספר החדש, ראו שם). שנזכה!

מתחילים נושא חדש – הדור והגאולה

הצטרפו למאות החברים ב'קהילת הלומדים של מלאה הארץ דעה'. לימוד בהיר ומעמיק של נושאי יסוד באמונה. כל חודשיים ספר מאת הרב ראובן ששון סביב הנושא, שיעור שבועי, שו"ת ומקורות להעשרה. לפרטים ולהרשמה: mhd.co.il או בטלפון053-6240891

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
גאולת זמננו

  מאמר מאת הרב שמואל...

מה יהיה בעוד 3,333 שנה?

  מאמר מאת מיכאל פואה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם