מפגש ממשי וחי עם ה' Featured

 2 reuven sason

התפילה – מפגש ממשי וחי עם ה' יתברך

 

הרב ראובן ששון

 

בפרשתנו אנו מוצאים את המשמעות העצומה של תפילת ישראל "כי מי גוי גדול אשר לו א-לוהים קרובים אליו כה' א-לוהינו בכל קוראנו אליו". מבואר בפירוש בפסוק שה' נעשה קרוב אלינו בשעה שאנו קוראים אליו, והיינו מתפללים.

 

משמעות הדברים היא שהתפילה אינה רק פעולה מצד האדם שבה הוא פונה לה' ומתאמץ לרומם לבדו אל ההכרה שאין עוד מלבדי ה'. אלא התפילה היא מעמד דו-צדדי, שבו הקב"ה מתקרב אל האדם, וסוד התקרבות ה' היינו שהוא מגביר את אורו על האדם ומעצים את נוכחותו, ובכך יכול האדם להתרומם באמת להכרה הא-לוהית הגדולה שאין עוד מלבדו. כי התפילה היא רגעים שבהם ההסתרה נחלשת והנוכחות הא-לוהית מתגברת.

 

וכפי שאמר הכתוב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". הרי מבואר שה' מגיע אל האדם בעמידתו לפני ה' ובהזכרת שמו יתברך, שהוא עניין התפילה. ונשמת האדם חשה את התגברות הנוכחות הא-לוהית, והיא מתגברת באורה, ועל ידי כך האדם מסוגל יותר ויותר להתחבר לאור פנימי זה, להעמיק את ההתוודעות אליו ולהגביר את ממשות האמונה ואורה בקרב לבבו.

וזהו סוד התגלות ה', שהקב"ה מגביר את אורו על האדם, ונשמת האדם חשה ומרגשת את האור המאיר עליה, והיא מתגברת ומתרוממת, נקשרת בדבקות הא-לוהית ומתמלאת חיים ושפע
 

יש כאן יסוד עמוק: האמונה בה' לא מתחילה מהאדם אלא מהתגברות אור ה' על האדם. כי כל מערכות הקליטה של האדם תופסות רק את המציאות הגשמית. ואם יבוא האדם בשכלו להתבונן ולדעת שיש עניין שהוא מעבר לחושים, מכל מקום לא יוכל האדם להתוודע אליו בצורה ממשית אלא רק לתפוס זאת בצורה רעיונית, מעין 'הוכחה' שכלית שיש א-לוהים. לדוגמה, מי שמסתכל בשכל ישר על הסדר והאיזון שקיים במציאות ובין כל הנבראים, יבוא בהחלט להסיק בשכלו שיש מי שמארגן ומסדר את הכול, ובכך יבוא להודאה במציאות ה'. ואולם הוכחה שכלית זו איננה מפגש ממשי עם האור הא-לוהי. כי סוף סוף, כל מה שהאדם קלט הוא עדיין רק בתוך מרחב העולם הזה, בתפיסת החוש שלו. אלא שהוכיח בצורה רעיונית שיש בורא. הוכחה אינה מפגש, והגדרה שכלית איננה קשר של חיים.

 

אם כן, כיצד יבוא האדם להתקשרות ממשית עם אור ה'? הלא האדם שולט רק תפיסת החושים, בראייה ושמיעה וריח ומישוש, ואינו יכול להשיג מאומה ממה שמעבר לחושים! התשובה לדבר היא שבאמת האדם מצד עצמו אינו יכול לבוא להתקשרות עם ה', אך הקב"ה הוא אשר ממציא את עצמו אל האדם ומקשר אותו עימו. וזהו סוד התגלות ה', שהקב"ה מגביר את אורו על האדם, ונשמת האדם חשה ומרגשת את האור המאיר עליה, והיא מתגברת ומתרוממת, נקשרת בדבקות הא-לוהית ומתמלאת חיים ושפע. הפנימיות של האדם מתמלאת אור וחיים, והאדם חש את השפע הממלא את חייו ובא מתוך כך לוודאות פנימית בדבר מציאות ה' וממשות אורו והווייתו שנמצאת בכול.

 

אי אפשר להתמלא בממשות האמונה, בהכרה החיה והרעננה בדבר מציאות ה', אלא מתוך מפגש ממשי איתו, מתוך שהוא יתברך שמו מגביר את אורו עלינו. האמונה מתחילה ממנו, מהפנייה שהוא פונה להאיר את נשמתנו, ומתוך הארה זו אנו מתמלאים בחיים ובאים לידי אמונה איתנה וודאית.

 

זהו עוצם מעלת התפילה, שהיא מתנה טובה שנתן לנו ה', שהקב"ה נוכח בתפילה ומציאתו מתגברת על נשמת האדם המתפלל. זהו שאמרו חכמים שהקב"ה נמצא בבית הכנסת, והשכינה עומדת לפני המתפלל. שפע נבואתו ואור קדושתו מתגברים על הפונים אליו יתברך, כי הוא א-לוהים קרובים בכל קראנו אליו, ומתוך קרבה זו מתמלאים אנו באמונה וחיים.

 

התפילה היא מעמד טמיר ונעלם המתרחש בפנימיות החיים של האדם. מעמד שאינו בנוי על סברות והוכחות שכליות אלא על אמונה תמימה ורעננה, וכמידת השקעת האדם בתפילה כן יאיר עליו האור, ואמונתו תהיה חיה ואיתנה. שנזכה!

 

בקהילת הלומדים של מלאה הארץ דעה מתחילים נושא חדש: התשובה. לקראת אלול-תשרי הצטרפו למאות החברים וקבלו את הספר החדש על התשובה מאת הרב ראובן ששון. לפרטים: mhd.co.il

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם