לברך בכוונת הלב Featured

 2 reuven sason

לברך בכוונת הלב ולהחדיר את האור הא-לוהי שבשטף החיים

הרב ראובן ששון

בפרשת השבוע התורה מצווה אותנו על הברכות, הן ברכת המזון, המופיעה בתחילת הפרשה, הן דין מאה ברכות שצריך לברך בכל יום, הנלמד מהפסוק בפרשה "מה ה' א-לוהיך שואל מעמך". ראוי להתבונן מעט במעלת הברכות, כי הן יקרות בחשיבותן עד בלי די.

הברכות מעורבות בתוך שטף החיים של האדם: ברכות הנהנין, ברכות השבח וברכות המצוות. הברכות מופיעות בין עניין לעניין, ולפעמים אפילו תוך כדי שיחה עם בני אדם, מגיש האדם כוס מים לפיו, ומגיע רגע של ברכה. הלא זהו מעמד קשה מאוד, בעוד מוחו טרוד בשטף עסקיו ולבבו מתרוצץ אחר משימותיו, ובתוך הזמן הזה ממש צריך לרגע מהיר לעצום את עיניו ולהתעלות לעמוד לפני קונו, בהזכרת שמו בקדושה ובכוונת הלב אל ה' יתברך. זהו דבר קשה מאוד, הרבה יותר מהקושי לכוון בתפילה, שבה יש לזמן קצר הפסק של שטף החיים שמקל עליו לכוון. על כן נבין מדוע דווקא הברכות מעלות את האדם, כי הן מחדירות את האור הא-לוהי לתוך רצף החיים של האדם, לתוך נפתולי העולם הזה בכל רגע ורגע, ובכך נשגבה מעלתן מאוד, ויש בכוחן לחבר את האדם תמיד אל ה' יתברך.

מן הדברים הללו נבין את מעלת הברכות, שהן למעשה חלונות קודש הנפתחים באמצע היום של איש ישראל. וכיוון שהברכות מסבבות את איש ישראל בכל פינה ורגע מחייו, אם יברך כל ברכה בכוונה אמיתית, הרי שבזכותן ייעשה דבוק בה' יתברך בכל פינה מחייו. הברכות יכולות לחקוק בלב בצורה תמציתית את עיקרי יסודות האמונה: ההכרה במציאות ה', בגדולתו ורוממותו, בכך שהוא בורא העולם והוא מלך העולם ומנהיגו. כל היסודות הללו, כשהם חודרים ללב האדם, הם מאירים אותו באור דעת ה', מעדנים את מידותיו ומקדשים את חייו. וזהו כוחה של הברכה הרגעית, רגע של הטמעת עומקי האמונה. וכשהדבר נעשה בתשומת לב, ברגעים רבים במהלך היום, כל חיי האדם יכולים להשתנות. זה הכוח של מעשה 'קטן' שנעשה בעקביות וביסודיות.

כל יסודות האמונה הללו הם עניינים עצומים הכלולים ממש במילות הברכה 'ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם'. כי המילה 'אתה' מורה על נוכח נמצא וקיים, ואם כן כשאומר האדם 'אתה' בכוונה שלמה, הרי שנמצא ממש עומד לפני רוממות ה' ברוך הוא ומכיר מציאותו ותוקף קיימותו וקדושתו. ובאומרו "א-לוהינו", מקבל א-לוהותו עליו. ולאחר מכן מורה ומכריז שהוא המלך היחיד ואין בלתו באומרו "מלך העולם".

כשמילים אלו נאמרות בכוונה אמיתית, מה עצומה השפעתן. הלא אם אדם יאמר 'מלך העולם' בכוונה, וישיג שה' הוא מלך, דהיינו שאין דבר בעולם היוצא משליטתו יתברך, הלא זהו מהפך עצום בתודעת האדם ובמשקל שנותן לבני אדם ולכוחות הטבע ולכל כיוצא בזה. כי כשהאדם מכוון דעתו ומשיב אל לבבו שה' הוא המלך והוא מושל בכל, הרי שהוא יתפוס בפרופורציה אחרת לגמרי את מקומם של בני האדם, הוא ידע שהכול מאת ה', לא יתיירא מבשר ודם ולא יחניף להם, ידע לקבל באהבה את הנהגת ה' עימו וימצא מנוחה ושלווה מתוך הכרתו האיתנה במציאות ה' ונוכחותו. זוהי עוצמה אדירה שטמונה בברכה, שבכוחה להאיר את חיי האדם ואופק מבטו.

עצם המחשבה בכל אלו העניינים הנשגבים כבר מקרבת אותנו לדבקות בו יתברך, ועל אחת כמה וכמה הכוונה בהם בעת הברכה, שהיא אינה תרגיל מחשבתי להיזכר במציאות ה' אלא מפגש ממשי עימו יתברך, כאומרו "אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ". זהו ממש רגע עצום של דבקות נשמתית בה' יתברך, שעל ידי כך כל האדם מואר באורו יתברך שמו ומזדכך בלבבו מטהרת הקודש השופעת עליו, ואשרי חלקו. זהו הפלא הגדול של הברכה, וזהו העושר הרוחני הבא לכל מברך בכוונה, כי לעולם לא יזוז ממנו יתברך שמו, אם אך יברך בכוונה.

בזה נבין שכשאדם מקיים את מה שלימדונו חז"ל שצריך אדם לברך מאה ברכות בכל יום, ברכות מסוגים שונים, ברכות שבח והודאה, נהנין ומצוות, בכך הוא מקשר עצמו בכל פינות חייו בה' יתברך, ולא נותר מאומה מחייו שעומד מחוץ לדבקות בה'. שנזכה לברך את ה' בכל יום בלב טהור ובשמחה!

נרי אם תוכל בבקשה לשים את קהילת הלומדים וההדמיה. כמו שבוע שעבר. תודה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם