ללבוש בגדי מלחמה

pash 790

הרב יובל פרוינד

מדוע הדרך שבה יעקב מקבל את הברכות "עקומה" ומפותלת כל כך? מדוע חשוב שיצחק יברך את יעקב מתוך מחשבה שהוא עשו? הרב קוק עונה על השאלות הללו דרך ההבנה מהי התכונה הטבעית של כל אחד מן האחים. עשו הוא "איש יודע ציד, איש שדה" שאופיו מתאים להנהגת המציאות החומרית-פוליטית, להתנהלות הכוחנית וליכולת לגבור על כל דבר שעומד בדרכו ולנצחו, ואילו יעקב הוא "איש תם יושב אוהלים" – דמות רוחנית שעסוקה באמת ובטוב ברמתם האצילית ואינו שייך בכלל לחרב, לשפת הכוח והאכזריות:

"אמנם הצד המושכל שחשב יצחק בראותו מעשה עשו... הוא כי ידע שהאומה הנבחרת העתידה לצאת מזרעו הלא תהיה לאור גויים... והנה לא ידע איך יהיה דרך תיקון העולם, אם בנחת וטוב ובדברים טובים וניחומים, כמו שיהיה לעתיד לבוא ש"לא יישא גוי אל גוי חרב" ומכל מקום עמים רבים יילוו אל ד'... או שיהיה צריך גם כן לכלות הרעים ע"י חרב ומלחמה שלא יתקוממו נגד חפץ ד'... והנה יעקב בהיותו יושב אוהלים, ודבק תמיד במידת האמת והחסד, הנה אין בסגולתו לחגור חרב ולהשתמש במידת האכזריות והניצחון במקום הדרוש, אם כן איך תצא ממנו הסגולה הזאת אם תהיה דרושה לזה" (מדבר שור הדרוש התשעה ועשרים).

כלומר, יצחק הבין שייתכן שעם ד' יצטרך ליטול את החרב על מנת לקדם את הטוב בעולם, ואת זה יוכלו לעשות רק בני עשו אחרי שיזדככו ויתקנו את עצמם עם השנים. לעומת זאת, בני יעקב רחוקים כל כך מן החרב, המלחמה ושפיכות הדמים, שאין להם אפשרות להוביל מהלך כזה של תיקון בעולם.

רבקה חשבה אחרת. היא חשבה שעשו כבר לא יוכל להיתקן בהמשך דרכו והאכזריות טבועה בו, בעוד שיעקב יכול ללמוד את השפה הכוחנית כשפה שאמנם קשה וזרה לו אבל עדיין באופן חיצוני אפשר לרכוש אותה בבחינת "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו". לפי הרב קוק רבקה שנשאה את התאומים בבטנה הבינה שהשכנות של יעקב לעשו והחיבור ביניהם עוד מבטן אמם מאפשרת ליעקב ללמוד את מידותיו של אחיו ה"יודע ציד" בשעה שצריך אותן ולחקותן - ולאחר מכן להשליך את בגדי עשו במיאוס ולשוב אל התמימות ה'יעקובית':

"היה רצון השי"ת שיהיו אחים ותאומים, כדי שעל כל פנים ההתחברות השכונית הזאת תועיל, שבמקום שמידותיו הרעות של עשו דרושות לחפץ השי"ת יוכל להשתמש בהן. וזהו שנרמז בלידתם: "וידו אוחזת בעקב עשו" - שמה שעושה עשו עיקר בטבעו, ישתמש בזה לפעמים יעקב על פי שכלו ורצונו לעת הצורך בשביל חפץ השי"ת... אע"פ שמאד יכאב לבבו בראותו שההכרח מביא להשתמש במידותיו של עשו, כי הבט אל עמל לא יוכל, מכל מקום ההכרח מחייב כן לתכלית הטוב".

רבקה מלבישה את יעקב בבגדי עשו ומשיגה בכך רווח כפול: גם יעקב חווה על בשרו את האתגר החדש העומד מולו - ללמוד מעשו את דרכי השדה - וגם שיצחק יברך את יעקב מתוך מחשבה שהוא עשו וממילא יבנה בו את היכולת והכוח הנפשי ללבוש את בגדי עשו. "וכדי להשלים ההכנה האפשרית הזאת, חשב השי"ת מחשבות שתהיה כוונתו של יצחק בברכתו על עשו. על כן יברכהו הברכות הנאותות לפי טבעו של עשו, דהיינו המלוכה והממשלה בעמים רבים".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם