קינה לדביר שׂורק Featured

1858526 790

נר ה' נשמת אדם


איכה מגדל עוזנו היה לחרפה לכל סביבותינו, איכה ידי נשים רחמניות מקברות ילדיהן.

איכה דביר קודשי חרמו, איכה חללו המקדש המעוז דביר היכלך, איכה באו גוים בנחלתנו והם טימאו את דבירנו.

איכה נתת בשר חסידיך לחיות ארץ, איכה עדת מרצחים שפכו דמי אחינו כמים.

עד מתי דמנו יזעק אליך מהאדמה אשר נתת לנו, עוללינו כסלע נופצו ואין מציל בעדם.

איכה ישבה בדד כאלמנה ענייה סוערה, אלמנה נאמנה לכן אשא קינה, הציקוני זרים, וילדי אכזרים, אוהלי ישמעאלים מואב והגרים, הגרים לי עינה והרוונו לענה.

בשם תורה נאמנה החזר לנו רעיא מהימנא.

מדוע בזמן קדמון היינו ראש לאומים, עתה בעוונותינו תחת כל העמים גרושים ועגומים ביד אנשי דמים, עד מתי ועד אנה רבתי עם כאלמנה.

כל רודפינו השיגונו בין המצרים, בצרה קראנו אליך ותעננו, ואין מידם מציל, כל עמה נאנחים, מן המצר קראנו י-ה, אנא ה' עננו במרחב י-ה.

על אלה אני בוכייה, על שבר בת עמי, בת עמי שפכי, שפכי כמים ליבך נוכח פני ה', פלגי מים תרד עיני על שבר מגדל עוז.

ראה ה' והביטה למי עוללת כה, לעולל אשר נישא בתורתך והיא אומנותו, עוללי טיפוחים לקחת.

קלים היו רודפינו, על ההרים דלקונו במדבר ארבו לנו, בחטאינו נשפך דם צדיק וכלה נעשית בעמנו.

שבתו בחורים מנגינת חייהם ועל זה דווה ליבנו, נפלה עטרת ראשנו ומי יחזירנה.

ולמרות הפרעות אנו מצפים, עורה נא כי אנו ערים, הראה נא גאולתך, חשוף משיחך וגלה קץ ישעך.

פדה ברחמים עם ישראל ויאמר לשואל ובא לציון גואל.

התנערו מעפר קומו לבשו בגדי תפארתנו, כי יבוא בן ישי גואלנו והוא יושיענו.

השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, כי לקח טוב נתת לנו – ואותה לא עזבנו.

נטע שׂורק בתוך כרמי, שעה שוועת בני עמי.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם