מה זה 'עם סגולה' בעיניך?

m 10 sgula

למה מכולם, הקב"ה פסח דווקא עלינו? מדוע עם ישראל לא חדל מלבלוט לאורך ההיסטוריה? מה זה אומר להיות עם סגולה בעולם גלובלי ושיוויוני

הביא לדפוס: נדב גדליה

להחזיר את הסגולה החקלאית

ספי בן דור (60), יסוד המעלה, חקלאי

עם סגולה זה עם שבמהותו והתנהגותו הוא יותר מוסרי מעמים אחרים. הוא עם מוטיבציה גדולה יותר להגיע לנתיבים מוסריים, כלכליים, מחקרים. עם שכל הזמן חוקר ומתקדם ולא נשאר במקום.

עם סגולה להבנתי - זה עם שיש לו דרישות גבוהות מעצמו כל הזמן ולאורך כל הדורות.

בכל עם יש טובים יותר או פחות, אבל היהודים צריכים תמיד לנסות להיות הכי טובים בכל דבר. בין אדם לחברו, תרומה לאנושות, כל אחד בדרך שלו ובתחום שלו.

אבל כחקלאי אני רוצה לציין נקודה נוספת שקשורה לסגולה שלנו.. בעיניי חקלאות זו מולדת, שליטה על הקרקע, קשר לאדמה, לארץ. וכחלק מהפסיפס של מה שאנחנו אני חושב שעם סגולה צריך שתהיה לו גם חקלאות טובה. קשר אמיתי ותלותי עם האדמה.

בפועל בנושא הזה לצערי אנחנו מזניחים את הנקודה הזו בעשרות השנים האחרונות והחקלאות מדרדרת. מה שמפתיע הוא שגם המגזר הלאומי שדווקא אוהב את המדינה כביכול, דווקא הוא פוגע בחקלאות.

שר החלקאות אורי אריאל למשל לקח כסף לגרעינים התיישבותייםבמקום לתת אותם לחקלאים.שלטון הימין לא תומך בחקלאות ובקשר שלנו לארץ והמציאות היא שהחקלאות נהרסת אט אט. הופכים את החקלאות למשהו שבקושי מתקיים.

משם עולמי שהיה למדינת ישראל בחלקאות, כיום אנחנו מזדנבים בין המדינות המתפתחות, והולכים אחורה.

בקשר הזה עם האדמה, בערך החקלאות, לצערי, אנחנו הולכים ומתרחקים ממימוש הסגולה שלנו.

אפשר לתקן. חייבים לתקן. אנחנו רוצים לתקן.

 

הסוד הגלום במשפט

rakuver

פרופ' מנחם רקובר

את התשובה לשאלה מהי סגולתו של עם ישראל, נתן הקב"ה כשאפיין את אברהם, אבי האומה העברית, כמי שעתיד לצוות "את בניו ואת ביתו אחריו... לעשות צדקה ומשפט".

ואכן, ייחודינו הוא שמשפטנו אינו מסתפק בהסדרה חוקית של מערכת היחסים בין בני-האדם, אלא גם בהסדרה צודקת של מערכת יחסים זו.

משימה זו היא קשה עד מאוד ושופטי ישראל אמורים להתמודד עימה.

וכבר הצביעו חכמי המשפט, שבהבדל מן המשפט האנגלי שנזקק למערכת בתי משפטמקבילה של "צדק" (equity) כדי לתקן עיוותים של המשפט בכללו, במשפטו של העם היהודי ערכי הצדק אינם מתוספים על המשפט אלא הם חלק אינטגראלי שלו.

האמונה שכולנו ברואים של הבורא, העצימה את הזיקה שבין אדם לחברו, לחברה, ולעולם שהוא חי בו, ויצרה מגילת חובות האדם לצד מגילת זכויות האדם. לא בכדי קבעה ההלכה היהודית "כופין על מידת סדום", שמשמעותו שאין מאפשרים לאדם לשלול מן הזולת הנאה מרכושי, כשהנאה זו אינה מפריעה לי כלל וכלל (הוראה שאימצה הכנסת באחד הסעיפים של חוק המקרקעין).

המשפט שלנו אף צייד אותנו ב"ארגז כלים" המנחה אותנו בהוראה "ועשית הישר והטוב", למילוי "לאקונות" במציאות מתחדשת או בנסיבות מיוחדות שאין החוק הכללי מסוגל להשיב עליהם.

הרמב"ם מדגיש מגמה זו בפרק האחרון של ספרו מורה הנבוכים, כשהוא מדייק בדברי ירמיהו הנביא "כה אמר ה', אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל - השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה צדק ומשפט בארץ, כי באלה חפצתי, נאם ה'" (ירמהו ט, כב-כג).

ואלו דברי הרמב"ם (בתרגומו החדש של מ' שוורץ): "בפסוק זה... אין הוא מסתפק בהשגתו יתעלה בלבד, שהרי לו זאת הייתה כוונתו, היה אומר: 'כי אם בזאת יתהלל, השכל וידוע אותי', וקוטע את הדיבור ... אבל... הוא הבהיר לנו בפסוק זה שהמעשים שאתה חייב לדעת ולחקות, הם חסד משפט וצדקה... אחרי כן השלים את העניין ואמר: 'כי באלה חפצתי נאם ה''. כלומר, מטרתי  שיהיו מכם חסד ומשפט בארץ, באופן שהבהרנו... מתוך הידמות אליו יתעלה".

בעשיית חסד ומשפט בארץ, תרגם עם ישראל את האידיאלים המופשטים לשפת המעשה, וזו היא סגולתנו.

בחג חירותנו אנו מחוייבים לחירות פנימית המתבססת על זהותנו העצמית-הלאומית. ועלינו לברר אלו אידיאלים אנו מבקשים לנצור, ואלו ערכים זרים עלינו לשרש. חובה זאת מוטלת על כולנו, ובוודאי על אלה המעצבים את משפטה של המדינה היהודית.

ככל שאלו יהיו נר לרגלנו, תתעצם סגולתנו, ויאמרו כל העמים "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".

 

לא להתייהר

garbuz

יאיר גרבוז, צייר

השאלה מה זה עם סגולה לא מעסיקה אותי, אם כבר שואלים אשמח לעסוק לרגע ב'איך להיות עם סגולה';כל אדם שרוצה להיות דוגמה ומופת לאחרים ואור לסביבתו - זו ההגדרה התמציתית.

אני לא אוהב את המושג 'אור לגויים' כי זה מחלק לקבוצות, אבלכל אדם באופן שעושה מאמץ להיות מופת זה דבר חיובי. סגולה.

רק שברגע שאתה מתעסק עם זה ואומר 'אני עם סגולה' או 'אני אדם סגולה' - זו גאוות ייתר. אני מאמין בלהשתדל להיות בפועל 'סגולה', לעשות כל מאמץ להית הטוב ביותר.אנשי סגולה הם נפלאים, רק לא צריך להתהדר בזה.

 

ערכים סגוליים

פרופסור אסא כשר

הטענה שעם ישראל או עם אחר הוא "עם סגולה" אינה טענה בדבר העובדות, אלא טענה בדבר ערכים.במישור העובדות, שום טענה בדבר גנים שכיחים בעם היהודי לא תצדיק את הביטוי "עם סגולה". אםיש גנים השכיחים במיוחד בעם היהודי, הדעת נותנת שיש גם גנים שכיחים במיוחד בעם התאילנדי או בעם הסקוטי. מה,אפוא, הסגולה?

במישור העובדות, שום טענה בדבר מנהגי חיים הרווחים במיוחד בעם היהודי לא תצדיק את התואר "עםסגולה", מפני שאין ספק שקיימים מנהגי חיים הרווחים במיוחד בעם היפני ואחרים בעם הפשטוני. מה, אפוא, הסגולה?

במישור הערכים, עם ראוי לתואר "עם סגולה" אם הוא לקח על עצמו לבטא בחייו את החובה המוסריתלשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם, בכל מקום ובכל שעה ובכל מצב.

במישור הערכים, עם ראוי לתואר "עם סגולה" אם הוא לקח על עצמו לבער מתוכו, הלכה למעשה, כל סוג של עבודה זרה, של מתן מעמד עליון להיבט כלשהו של העולם, בכלל זה - עצמו, עמו, וכל היבט

אחר של החיים עלי אדמות.

הבנים והבנות של עם סגולה אמורים לעסוק לא בביקורת הזולת אלא בתיקון עצמי, לא בהתנשאות עלהזולת אלא בטיפוח הענווה, האישית והלאומית.

 

כיף להיות יהודי

adi ran

עדי רן, זמר רוק יהודי

כששואלים אותי על המושג 'עם סגולה' אני נזכר בדברהרמח"ל שמחלק את הבריות לחמש קטגוריות: דומם, צומח, חי, מדבר ונביאים. ישראל זה נביאים. עם שמעשיו, פעולותיו, הגותו, תפקידו ותורתו נמשך מהנבואה.

זאת אומרת שאנחנו בעצם חוליה מקשרת בין העולם הארצי לעולם הרוחני. 'סגולה' מרמז לאל טבעי. או על טבעי.

בסופו של דבר, כל הבריות מונהגות על ידי חוקי הטבע. גם דרגת המדבר שאינם ישראל מונהגיםעדין על ידי חוקי הטבע, החוקים הארצים, ההגיון של העולם הזה. ישראל עם קדוש המקושרים עם הבעל הבית של הטבע - עניינם הוא בעצםלהכיר ולשווק את הידיעה שהכל כרצונו יתברך ואין שום חיוב הטבע כלל, וזהו 'עם סגולה'.

בחיי היומיום שלנו המצוות הן אלו שמבדלות אותנו ללא ספק משאר הנבראים ומאומות העולם; אוכל, שמירת שבת קודש, חגים, עיבור השנה, ראש חודש, כשרות התנהגות מינית ועוד.אלו ללא ספק מאפיינים של קבוצה בעלת תפקיד מיוחד בעולם.

 

עניין של חינוך מהבית

annet

אנט חסכייה (42), ספרית, קיבוץ יחיעם

אני לא מאמינה בדברים האלה. אני לא אשה דתיה וגם לגבי אמונה באלוקים -כשאני רואה סבל כמו שקורה בדעא"ש, יש לי את הכאב ואני שואלת עליו שאלות,ככה לגבי עם סגולה, כל אחד איך שחינכו אותו.

יש אנשים טובים ויש אנשים רעים. את כולנו אלוקים ברא,אין לי עדיפות לעם כזה או אחר, לכל עם יש את החטאים שלו ואת היתרון שלו, ככה שאין לדעתי איזו 'המלצה' כל שהיאעל מה שאתם קוראים לו 'עם סגולה'.

יהודי אינו שונה ממני ולכולנו אותו אלוקים.למה שאני אקרא לך עם סגולה?! הבנים שלי התגיירו ועכשיו הם יהודים, אני מפרגנת להם מכל הלב,אבל זה לא אומר שאני רואה אותם היום אחרת, כבני אדם.חס וחלילה שהם נהיו טובים במשהו שהם לא היו לפני כן בגלל שהם התגיירו.

הכל זה ממה שחינכתי אותם וזה פשוט ממשיך - אהבת הזולת, כבוד עצמי וכבוד להוריםהם לא צריכים את 'עם הסגולה' בשביל להיות מחונכים והם לא שונים מהבת שלי שהיא מוסלמית".

 

'מסוגלות' בעצם

yaron dayyan

נעה ירון דיין, מנחת טלויזיה

כשהייתי יותר צעירה חשבתי שעם סגולה זה עם שמסוגל לסבול את קרבת השם בעולם. למה לסבול? כי להיות קדוש זה לא פשוט וחשבתי לעצמי שעם שיכול לעמוד בנסיונות,שנאמר עליו 'עזים שבאומות' - נקרא 'עם סגולה'.

היום כשאני יותר מבוגרת זה השתנה אצלי.אני חושבת ש'עם סגולה' זה גדול הרבה יותר ממה שחשבתי.זה לא עם שעומד בנסיונות רק אלא עם שמסוגל לעמוד בזה שהוא לא עומד בנסיונות ועדין ממשיך לקוות לישועת השם.'אנחנו מסוגלים לעמוד בזה שאנחנו לא עומדים בזה' וקמים כל בקר לחלות את פניו.

עם אחר - אם לא היה מצליח לו היה הולך 'לעשות קריירה' עם אלוקים אחרים, תורה אחרת.אנחנו מסוגלים לעמוד מול העולם שהשתגע ולא הולכים לשום מקום. ממשיכים לבקש מהקב"הלעמוד בנסיון שוב ושוב. אני אישית אגב, בעוד שבועיים נוסעת לאומן ואני הולכת להיטעןבמסוגלות הזו ואשמח שיצטרפו איתי, למסע לקבלת כח המסוגלות".

 

ערבות הדדית

mualem

שולי מועלם, חברת כנסת, סיעת 'הבית היהודי'

עם סגולה זה שלושה דברים; קודם כל זה אנחנו אנשים מאמינים באופן כללי; באלוקים, באדם, בטוב. בעיניי זה עם סגולה. אמונה. אמונה בעתיד טוב יותר ביכולת של האדם לשנות ולהשפיע.

דבר שני הוא הערבות הדדית - זה מה שהעם שלנו הביא לעולם חוץ מהאמונה בא-ל אחד. אני מסתכלת כה וכה ורואה שבישראל עסוקים הרבה יותר מעמים אחרים, במה שקורה למשל בסוריה ובעולם כולו. עם אכפתי. הערבות ההדדית הזאת משקפת משהו שהוא בעצם פנימי בחוסן שלנו, כי הידיעה הברורה שאנחנו אף פעם לא לבד; משפחה, חברה, קהילה, כל הדברים שצומחים בעצם מזה - נותנים לנו שאותוכמובן רואים בייתר שאת בשעות הקשות של עם ישראל שכולם מתגייסים להיות ביחד.

דבר נוסף הוא המוסריות שלנו. הצבא שלנו הוא הכי מוסרי שיש וזה מגיע מההבנה שיש לנו משמעות נוספת בעולם חוץ מלחיות.

הדבר השלישי הוא ההצלחה הכלכלית והמדעית – בהייטק ובכל תחום וידע יהודי וישראלי שלמרותהיותנו קטנים במספר אנחנו מצליחים להוביל שינויים בעולם הגדול.

 תמונות: ויקיפדיה, פייסבוק, צילומי מסך, נעמה להב

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם