ההצהרה ההיא

m 2 Balfour

אברהם וסרמן

הפלסטינים יודעים היטב למה בימים אלה הם ממקדים עבודה דיפלומטית אינטנסיבית מול בריטניה לביטול הצהרת בלפור. כרגיל אנחנו אלה שדואגים לעמעם את הדרמטיות של אותה הצהרה שהתקבלה בחבר הלאומים * מאה שנים אחרי, הנה הדברים שנשא הרב קוק סביב הוויכוח הבינלאומי טרם ניסוח ההצהרה ופרסומה * ומדוע הצהרת בלפור צריכה להוות חלק ממסמך היסוד הציוני של מדינת ישראל

הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה רבה של קהילת 'מחזיקי הדת בלונדון' בשנים תרע"ו-תרע"ח. בחדשים שקדמו להצהרת בלפור התחולל מאבק גדול בין ראשי התנועה הציונית למתבוללים – "אנגלים בני דת משה" – שטענו שיהדות היא רק דת ולא לאום, ולכן אין ליהודים זכות למדינה. בשנת תרע"ז, לקראת פרשת בהעלותך, הפיץ הרב קוק 'גילוי דעת' להקראה בבתי הכנסת. בעקבותיו נשלחו תזכירים רבים לחוגי השלטון מהקהילות היהודיות, ובהם הודגש כי דת ישראל קשורה בלאומיות הישראלית ובארץ ישראל. מהלך זה תרם תרומה חשובה להבשלת הצהרת בלפור, כחמישה חדשים לאחר מכן.

עד היום קיימים שני זרמים המפרידים את הדת מהלאום. הזרם האחד טוען ללאומיות מנותקת מהדת, או מקיים קשר רופף ביניהן. הזרם האחר טוען לדת שאין בה מרכיב לאומי, ולהפרדתה מהמדינה. אימוצו של עקרון גילוי- דעת זה, המגדיר את מקומו של עם -ישראל בהיסטוריה, עשוי לשנות באופן מהותי את התנהלות חיינו בארץ, ואת יחס העולם אלינו

בוויכוח בפרלמנט הבריטי העלו אחדים מהצירים את הסתייגות המתבוללים, שטענו שההצהרה מנוגדת לרוח הדת היהודית. בתשובה לכך קם הציר קיילי וענה: "על מי יש לנו לסמוך בנוגע לצד הדתי, על הלורד מונטגיו שאוכל אתנו חזיר, או על הרב של 'מחזיקי הדת', הרב קוק?!" (בשדה הראי"ה, עמ' 34).

הלורד בלפור היה אמון על התנ"ך, והאמין בחזון הנביאים לשיבת ישראל לארצו. זה היה המניע המרכזי והבסיס להצהרה שנתן בשם ממשלת אנגליה: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו". מדינת ישראל הוקמה בעקבות אימוצה של ההצהרה כעמדה רשמית ומעשית של חבר הלאומים, וכיסוד למנדט הבריטי.

גם מאה שנה לאחר פרסומה, ההצהרה רלוונטית מאוד.

עד היום קיימים שני זרמים המפרידים את הדת מהלאום. הזרם האחד טוען ללאומיות מנותקת מהדת, או מקיים קשר רופף ביניהן. את זכותנו למדינה הוא מנמק בעיקר בבקשת מקלט בטוח מאויבים, ומוסיף רקע של זכויות היסטוריות במובן הטכני, כך שהתנ"ך הופך רק ל'קושאן' על ארץ ישראל. הזרם האחר טוען לדת שאין בה מרכיב לאומי, ולהפרדת הדת מהמדינה.

מכשולים רבים בחיינו נובעים מהתכחשות לאחדות שבין הדת והלאום.

אימוצו של עקרון גילוי דעת זה, המגדיר את מקומו של עם ישראל בהיסטוריה, עשוי לשנות באופן מהותי את התנהלות חיינו בארץ, ואת יחס העולם המצפה לקיום חזון הנביאים לעם שמתוכו באו. לא שבנו לארץ ישראל כדי להיות שלוחה של התרבות המערבית במזרח התיכון, אלא לממש את מהותנו כעם נבחר, ולהאיר דרך של אמונה, צדק ומוסר לעולם כולו. ככל שהעולם מתאכזב מהתרשלותנו במימוש תפקידנו, הוא נחלש מלתמוך במאבקנו.

לקראת פרשת בהעלותך תשע"ז, אנו מציעים לקרוא מכתב זה (קיצרנו קצת לתועלת הקריאה. המקור השלם - "מאמרי הראי"ה" עמ' 331) בבתי הכנסת, ללמד את תוכנו ולעורר את הציבור לפעול בכיוון שהוא מתווה.

---

גילוי דעת על דבר הבגידה הלאומית

מוחים אנחנו גלוי נגד כל קורעי הנשמה היהודית, נגד כל הרוצים לפורר את השלמות הנפלאה של היהודים והיהדות. לעג מר הוא כל הוויכוח הזה אם קנייננו הלאומי או הדתי הוא המקיים את תוכן חיינו. השלמות של "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" לא תיחלק לעולם. בכוח הקדוש של שלמות כל אומתנו, בגופה ובנשמתה, תובעים אנחנו את תביעותינו מאת כל חברינו אחינו ומאת כל האנושיות התרבותית.

אנו מוחים נגד המתבוללים באנגליה, המפרידים בין הדת והלאום, וטוענים שהיהדות היא רק דת

ולכן אין לדרוש בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.

את גזלתנו אנחנו תובעים בשלמות. ארצנו הקדושה, היקרה, גאוותנו, זכות אדם וערך אדם שלנו, זכויותינו האזרחיות והלאומיות בכל הארצות – מוכרחות להחזר אלינו לגמרי! באה העת, שכל אלה שהרסו או שאבותיהם השתתפו בהריסת עמנו וארצנו יהיו מוכרחים לשוב מדרכם, ובתור תיקון למעוותם הנורא יהיו מוכרחים לתת לנו את כל הנוחיות כדי לשוב ולבנות את בית יעקב הנהרס.

אנו דורשים את ארצנו, ואת זכויותינו האנושיות והלאומיות. אנו תובעים גם את עזרת העמים לשיבת ציון, לתקן מה שקלקלו בכל הדורות כשרדפו אותנו.

ומה תמוה הוא, שבעת הנפלאה הזאת, שיד ד' מתראית בה בדברי ימי העולם, יימצאו אנשים בעלי מוחות מטומטמים ולבבות ערלים כאלה, שתהיה להם החוצפה להביע דברים בכדי להקטין ולפרר את השלמות היהודית הגדולה המקורית, בשעה שידיעתה כל כך נחוצה לכל מעמדנו ההיסטורי.

דווקא בזמן שהשגחת ה' גלויה בהיסטוריה האנושית והלאומית, קמים אנשים וטוענים כי היהדות היא רק דת ולא לאום

אנחנו מחויבים לבאר לכל האנושות את חובותיה אלינו. אנחנו נתנו הרבה לאנושיות, הפחנו במוסר האנושי כוח חיים, בתמציתה של כל הדתיות התרבותית חי רכושנו הרוחני, אנחנו הצלנו ומצילים את כל האנושיות, מצד אחד מהאליליות החשוכה, ומצד אחר משכחת א-להים החלשה, המתה. דברי ימינו הנפלאים, הא-להיים לגמרי, הנם ויהיו תמיד הבסיס של הרוח האנושי היותר טהור, שכל העדינות האנושית מתוכם היא מתפתחת.

העולם חייב לנו הרבה על ההתקדמות האמונית והמוסרית שתרמנו לו, כשהצלנו אותו מהאלילות ומהכפירה.

והעמים השיבו לנו כגמולנו יפה מאד: בגזול את אדמתנו, בגרש אותנו ממנה ובשריפת מקדשינו והריסתם, בשחיטות באכזריות, בחרוך להבות האוטו דה-פה, בטלאים הצהובים, בהכאות מסמרות במוחותינו, ובכל מיני עלילות שוא ותואנות לא אנושיות, באותה שעה שהם משיבים את כל רוחותיהם ממעין החיים החי הקדוש שלנו ונהנים מפעולותינו הנהדרות.

עד היום, העולם גמל לנו לאורך ההיסטוריה רעה תחת טובה, באותה עת שנהנה מהתרומה הרוחנית שתרמנו לו.

ועתה, כאשר כבר עומדים בסוף המלחמה, כאשר רשעת העמים הנוראה החריבה כל טוב, בעת שהאנושיות מקווה להיוושע ישועת עולמים בדם המלחמה האיומה הזאת, בעת שהמכאובים האכזרים של האנושיות האירו ניצוץ קדוש בלבבות, והנן כחולמים שהעתיד של אחרי המלחמה יביא חיים הרבה יותר יפים מאשר היו מקודם, חיים של יושר וצדק, אשר במופתיותם יהיו שווים את כל נהרי הדם שנשפכו למענם. האם אין עלינו חובה גדולה ונוראה להודיע לכל האנושיות, בייחוד לעמים התרבותיים הלוחמים, כי אם עוולת העוולות תישאר על קודקודם, אם לא יתרחצו מהרצח ומהגזל שעוללו לנו, הם עושים את עצמם אומללים עוד יותר ממה שהם ממיטים אסונות עלינו. והם עושים בזה את כל שפיכות הדמים הזאת לרצחנות גסה חסרת כל תוצאות. צעקת חמסינו העולה השמימה מוכרחה לבטל את כל השאיפות האנושיות וממילא לחולל בחייהם את המהפכות היותר רעות.

לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, שהייתה חסרת תקדים בהיקף ההרוגים, (יותר מ-16 מיליון איש), והותירה הרס וחורבן, העולם מצפה לתיקון. התיקון הראשי – השבת זכויותינו בארצנו. אם לא – העולם מאמלל את עצמו, והופך את שפיכות הדמים האיומה לחסרת כל תוצאה חיובית.

לעומת זה, כאשר תוצאות המלחמה יביאו גם את שובנו והתכוננותנו אנו, כאשר העמים יתקנו את הפשע הנורא וישיבו לנו את ארצנו, יתנו לנו לחדש ולהפריח בשלוה את חיינו המקוריים, חיי הקודש והחול, חיי הגבורה והשלום, אז תסור חרפת עולם מהחברה האנושית. וכאשר יישמע "קולו של יעקב" בצליליו הנעימים השמימיים, באמתו וביושרו הנובעים מהמקורות היותר קדושים, אך אז יכיר העולם, יחד אתנו, מהותם של חיי עמים ישרים, אך אז תבוא לאדם שביעת הרצון הגמורה בתור פרי צרותיה של המלחמה הנוראה הזאת.

אם העולם יעזור לנו לשוב לארצנו ולחיות בה חיי תורה מלאים, שיאירו על כל העולם – אזי הוא מתקן את עצמו, ונותן תקווה לעתיד טוב. כך תבוא גם נחמה לאחר מלחמה קשה כל כך.

מצדנו הננו יכולים לקבל את האושר העתיד רק בשלמותה של נשמתנו המקורית, שאינה ניתנת בשום אופן להיחלק ל"לאומיות" ו"דתיות".

עם ישראל מכן לקבל רק תיקון עוול מלא, שכולל הכרה בזכותנו הלאומית והדתית השלמה.

צרות הלב של אלה הרוצים לפורר לחלקים את שלמותו של כח חיינו המזהיר, בגידה היא לא רק ליהודים כי אם לכל האנושיות. תקותנו גדולה, כי צדקתנו הקדושה תוכר היטב מכל אדם. וכח של שלמות יחל לעודדנו במלוא האומץ, וקולנו יישמע בכל החוגים, לכבודם ולאושרם של כל העמים ולבנייתם המהירה של ארצנו הקדושה, עמנו ורוחנו הקדוש הנישא, העומד להיות לאור גויים ולישועת אפסי ארץ.

מי שמנסים להפריד את הדתיות מהלאומיות, בוגדים בעקרונות היהדות ובעם ישראל, וגם באפשרות תיקון האנושות. אנו מקווים שהעולם יכיר בזכותנו לשיבת ציון, שתביא לאושרה של האנושות ולתיקונה.

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם