ארבע לשונות גאולה

m 4 masiyah
 
כולם מחכים למשיח, השאלה אם כולם יודעים למי הם מחכים * לא כולם מסכימים על זהותו של המשיח, באיזה שלב הוא אמור לבוא ומה התפקיד של מדינת ישראל בתהליך * אז נכון שקצת קשה להזיז מערכת עיתון דתית-לאומית הגאה בגאולתנו במדינת ישראל, אבל תשעה באב הוא הזדמנות מצוינת לחדד את אמונת המשיח עם אנשי מחשבה שונים בעם ישראל * בואו נבטיח לעצמנו שגם אם המשיח יהיה שונה משחשבנו, נלך אחריו בדרך אל הגאולה השלמה

איתמר מור ורועי אהרוני

הרב איתמר אלדר: גאולה לאומית וגאולה פרטית

הרב איתמר אלדר הוא ראש בית המדרש בישיבת ההסדר "אורות שאול" ברעננה. כשאנו שואלים אותו על המושג "משיח", הוא דווקא בוחר להציג תפיסה שונה מהתפיסה הדתית-לאומית הקלאסית. "בתפיסתי האישית משיח, כמו כל סוגיה, מחייב התייחסות של מתח בריא בין ההיסטורי-לאומי-קולקטיבי לקיומי-אישי אינדיבידואלי", אומר הרב אלדר.

"אחד החידושים של הקבלה והחסידות הוא הפיכת המשיח ממושג היסטורי שמחכים לו, למושג קיומי נוכח שבמסגרתו כל אחד הופך לבחינת משיח. אם אני הולך ברחוב ורואה אילן נאה וקורא 'מה רבו מעשיך ה'', בעצם הברכה שלי אני גואל את הניצוץ הגלום בהופעה הזאת. זו פעולה משיחית. אם אני נתקל בחבר ששרוי בעצבות או במצוקה פנימית ואני מצליח לעזור לו ולהאיר את נפשו ואת האלוקות שבו, אני משיח בשבילו לא רק ברמת המטאפורה. זה להיות משיח ממש.

"במילים אחרות: הגלות של עם ישראל ושל העולם, זו האובייקטיבית-היסטורית, היא שיקוף בלבד לגלות השכינה שקיימת בכל רגע, בכל דבר ובכל אדם".

הרב אלדר כמובן לא מסתפק רק בהסתכלות כזו על המשיח. "יש מובן נוסף של משיח שלא אוכל ולא ארצה לוותר עליו, והוא זה שהרב קוק דיבר עליו בשאיפה וההמתנה ליום הגאולה המוחלטת, אני מזדהה עם המובן הזה בעיקר מהיותי איש תנ"ך שקורא את נבואת ישעיהו על הנצר לבית ישי, את נבואת ירמיהו על הברית החדשה ואת חזון העצמאות היבשות של יחזקאל. כל מי שקורא את הדברים הללו, לא יכול שלא לרצות לבקש גם ביטוי משיחי-אוניברסלי של תיקון עולם שבו מציון תצא תורה ואז גם יגור זאב עם כבש".

מדוע, אם כן, נולד הצורך להסביר את המשיחיות גם במושג קיומי ולא רק היסטורי?

"החידוש של המשיחיות החסידית נצרך דווקא בגלל התקופה שבה היא פרחה, שבה הגאולה האובייקטיבית נראתה רחוקה כל כך שלא היה מנוס מלהשליך את כל רעיון המשיחיות על ההיבט האישי של האדם ושל החומר. החסידות עשתה את זה בצורה מוחלטת כל כך שאפילו ארץ ישראל הפכה בה לרעיון רוחני.

"אנחנו זכינו לחיות בדור שבו מרגישים פעמי משיח גם במובן האובייקטיבי. לכן כיום כשאני מתפלל לביאת משיח, אני מסתכל החוצה אל העם ואל תיקון עולם, ובמקביל גם פנימה לגאולה האישית-סובייקטיבית.

"שתי הדמויות שאני הולך לאורן בעניין הזה הן הבעל שם טוב והרב קוק. כל אחד מהם עוזר לי להאיר את המשיח באחד המובנים הללו. הבעש"ט, ר' נחמן, ר' שלמה קרליבך ורבים נוספים מאירים לי את המשיחיות האישית, בעוד הרב קוק גורם לי להתבונן בעיניים של תורה גם על הגאולה ההיסטורית-אנושית.

"דווקא המורכבות הזאת, היא זו שלא מאפשרת לי לומר בט' באב את תפילת 'נחם' בנוסח שנקבע בסידורים. לפני הרבה שנים עמדתי ביום ט' באב בכותל המערבי בתפילת מנחה ולא הייתי מסוגל לומר את המילים: 'הָעִיר הָאֲבֵלָה וְהַחֲרֵבָה וְהַבְּזוּיָה וְהַשּׁוֹמֵמָה הָאֲבֵלָה מִבְּלִי בָנֶיהָ וְהַחֲרֵבָה מִמְּעוֹנוֹתֶיהָ'. הן נשמעות בעיניי כעדות שקר ביחס למציאות שבה אנו חיים. מאז אני אומר את הנוסח המתוקן שהציע הרב אבי גיסר. גם את רוב הקינות אינני יכול לומר. ולמרות זאת, יש עוד הרבה מה להתפלל לבניית מקדש ולתיקון עולם".

הרב מנחם ברוד: "מכיוון שהמשיח טרם באהרי שהמדינה איננה חלק מביאת המשיחואנו נמצאים לפני מהלך הגאולה עצמושאותו מוביל המשיח דווקאגם קיבוץ הגלויותשהוא מופלא ומבורךאינו חלק מקיבוץ הגלויות המשיחישיקרה לאחר בניין בית המקדש ויהיה בהובלת המשיח"

 

שי זרחי: זהירות ממשיחיות שמובילה לפסיביות ולעוולות

במובנים מסוימים, קשה שלא לראות בציונות משיחיות ובחלוצים את הלהט המשיחי. משום כך, מעניין לשאול את שי זרחי, איש מדרשת אורנים וראש קהילת "ניגון הלב" – יהדות ישראלית בעמק בקיבוץ גניגר, על המשיחיות החלוצית מצד אחד, ועל הסלידה של החלוצים מההמתנה למשיח מצד אחר.

"לאורך כל ההיסטוריה היהודית היו כמה אסכולות יהודיות שרבות בניהן בשאלה מה זה משיח", אומר זרחי. "האם מדובר באדם? בתקופה? האם צריך לעשות משהו כדי להגיע למציאות של משיח, או שכל מה שמוטל עלינו הוא לחכות לו שיבוא? האם מותר לפעול בעניין או שזה דחיית הקץ?"

איך אתה עונה על השאלות האלה?

"מבחינה אישית, אני מרגיש שהתפיסה המשיחית עלולה להסיר מהאדם אחריות ולהפוך לכלי להלבנת עוולות. עוולות שאנו עושים לאחרים וגם לעצמנו. התפיסה שרואה באחרית הימים תקופה שבה תגדל החוצפה לפעמים מזמינה העלמת עין מכל מיני תופעות שליליות שבלי הצידוק הזה לא היינו מוכנים לעבור עליהן לסדר היום.

"הביטוי 'ראשית צמיחת גאולתנו' הכשיר לטעמי כל מיני דברים לא חיוביים, שבכל קונסטלציה אחרת לא היינו מרשים אותם לעצמנו. אולם מאחר ואלו 'פעמי משיח' וזוהי 'אתחלתא דגאולה' אז הכול מותר. העמדה הזאת עלולה לעקור מאנשים את הרצון לתקן ולשקוע בסוג של אדישות, שבה הכול מתורץ באמירה שכך נראית התקופה שלפני התגלות המשיח".

אתה חושב שהחלוצים הרגישו פעמי משיח?

"היו קיימים יסודות משיחיים בחברה הסוציאליסטית-שיתופית שבה אני גדלתי בקיבוץ. הייתה איזו אמירה אוטופית שלפיה ברגע שיהיה שוויון בין כל בני האדם, לא יהיו יותר מנצלים ומנוצלים, ואז ייעלמו המלחמות מהעולם, העוני, הסבל, התחרות והקנאה.

"בשם האידיאל הזה והרצון להביא אותו, הרבה מאוד אנשים העלימו עין מעוולות איומות, מקלקולים נוראיים. הנה לנו דוגמה כיצד תפיסה משיחית, מכל סוג שהוא, עלולה להביא להשחתה.

"במובנים האלה אני מרגיש שהחרדות של הציונות ממהלך משיחי הן מוצדקות. אני מחובר מאוד לתפיסתם של ברנר וגרשם שלום שדגלו ברציונליות של תיקון עולם מתוך הכרה מוחלטת במציאות. שניהם התנערו ממשיחיות, גם זו הציונית וגם זו הקומוניסטית-סוציאליסטית. ברנר מדבר בפירוש על תיקון פרגמטי כשהוא אומר 'אין משיח לישראל ולעבודה'. צריך לתקן את העולם והמשיח יכול רק לבלבל ולהפריע בכך".

זרחי מצטט את אחד המאמרים המוכרים של ברנר, שבהם הוא קושר בין הציפייה למשיח לתפיסה גלותית: "עמנו הוא גלותי, חולה, הוא הולך ונתקל, הוא נופל שֶבַע – וקם. עלינו להקימו. כוח רצונו מתרפה – צריך להגבירו. הבו ונתחזק. אין משיח לישראל – הבו ונגַבר חיילים לחיות בלי משיח... אמונת-המשיח שלנו פרי-חולשתנו היא או גם סיבה לחולשתנו. בכל אופן, לא רוכב על סוס אביר יבוא הוא, משיחנו".

"אני חושב שגישתו של ברנר הקוראת להבראה עצמית ללא ציפייה לגואל שמימי או לכוח על-אנושי, היא הנכונה והמדויקת", מסכם זרחי. "יחד עם זאת, הקריאה של ברנר 'לחיות בלי משיח' ולגאול את עצמנו בעצמנו, היא גם קריאה לגיוס כוחות נפש וגוף להגשמת מהפכה כוללת בדרך ההגשמה האישית".

הרב מנחם ברוד: אנחנו בגלות עד בוא המשיח

אין ספק שלחסידות חב"ד שמור בשנים האחרונות קרדיט על החדרת המושג "משיח" אל השיח הישראלי. עם זאת, בתוך חב"ד אין תמימות דעים בכל הנושאים הקשורים למשיח, ויש ויכוחים פנימיים, בעיקר על משיחיותו של הרבי מלובביץ'. כדי לשמוע על עמדת חב"ד בנושא פנינו אל הרב מנחם ברוד, דובר חסידות חב"ד בישראל, עורך העלון 'שיחת השבוע' ומחבר הספר 'ימות המשיח'.

הרב ברוד מסביר שעמדת חב"ד העקרונית על אודות המשיח מבוססת על פסק הרמב"ם בהלכות מלכים, שכותב שהמשיח יהיה בן אדם בשר ודם, נצר לבית דוד, ומציין מעשים קונקרטיים שהמשיח עתיד לעשות: חידוש מלכות דוד, החזרת משפטי התורה, הקמת בית המקדש, הקרבת קרבנות, שמיטה ויובל, קיבוץ נדחי ישראל ותיקון העולם לעבודת ה'. לאחר מכן יגיע שלב עליון יותר, שבו עם ישראל ידע את הסודות הנסתרים והעולם יעסוק בידיעת ה' בלבד.

"היום אנו חיים חיים יהודיים כפרטים, ולא כקולקטיב", אומר הרב ברוד. "כל אחד בחייו הפרטיים יכול להיות יהודי שומר תורה ומצוות, אבל אין לנו חיים יהודיים של עם כפי שהתורה מציגה – מלך, סנהדרין, מקדש וכולי. עניינו של המשיח הוא להחזיר לנו את החיים היהודיים המלאים, לא רק של הפרט אלא גם של הקולקטיב".

איך אנחנו עתידים לדעת שאדם מסוים הוא המשיח?

"לפי הרמב"ם, נדע זאת בוודאות רק רטרואקטיבית. מי שיהיה בעל האישיות המתאימה – מלך מבית דוד ההוגה בתורה ועוסק במצוות, שיחזיר את ישראל לדרך התורה ויילחם מלחמות ה' – הוא בחזקת משיח. ברגע שאדם מסוים הוא בחזקת משיח, יש לסייע לו להתקדם הלאה במשימות הגאולה. אם יצליח ויבנה את בית המקדש ויקבץ את נדחי ישראל – אז הוא יהפוך למשיח ודאי".

מה החלק של מדינת ישראל בתהליך המשיחי?

"הרמב"ם מציין שלב לפני בניין בניין בית המקדש, והוא ניצחונו של המשיח על האומות שסביבו. לכאורה כדי שזה יתאפשר צריך להיות מצב של שלטון שיש לו צבא וכו'. האם שלטון המשיח יצמח מתוך המדינה או במקומה? כל אחד יכול להניח איזו ספקולציה שירצה. בכל מקרה, מכיוון שהמשיח טרם בא, הרי המדינה איננה חלק מביאת המשיח, ואנו נמצאים לפני מהלך הגאולה עצמו, שאותו מוביל המשיח דווקא".

אבל מדינת ישראל היא האחראית לקיבוץ הגלויות האדיר שמתרחש במאה השנים האחרונות, שהוא סימן מובהק לתהליך המשיחי.

"זה לא קיבוץ הגלויות שאנחנו מתכוונים אליו, ושעליו הרמב"ם מדבר. הרי יהודים היו יכולים להגיע לארץ גם לפני 500 ואלף שנים, וזה לא היה הופך את בואם ארצה לגאולה. זה קיבוץ גלויות מופלא ומבורך, אבל אין הוא חלק מקיבוץ הגלויות המשיחי, שיקרה לאחר בניין בית המקדש ויהיה בהובלת המשיח".

מה יקרה אם ביום מן הימים ממשלת ישראל תחליט להקים את בית המקדש?

"הרמב"ם מייעד את תפקיד בניית המקדש למשיח, למרות שיש עלינו מצוות עשה להקימו ולמרות שמבחינה טכנית יכולים לכאורה גם אחרים לעלות ולבנותו. הרמב"ם רוצה ללמדנו שבפועל זה לא יקרה - בניית המקדש לא תוכל להיעשות אלא אחרי ביאת המשיח ועל ידו דווקא".

כלומר, חסידי חב"ד יתנגדו להקמת בית המקדש על ידי מדינת ישראל?

"הרבי מתבטא בעניין זה ש'אחר לא יעשה זאת'. כלומר, המשיח הוא האחד והיחיד שיבנה את בית המקדש ולא שום גורם אחר. ובפועל הקדוש ברוך הוא גם לא ייתן אפשרות כזאת, כי בניית בית המקדש היא הסימן המובהק של המשיח, שגם הופך אותו מחזקת משיח למשיח ודאי".

זהותו של המשיח מעסיקה את חב"ד, בעיקר סביב השאלה אם הרבי הוא המשיח.

"אתה אומר שהיא מעסיקה את חב"ד, אבל אני חסיד חב"ד והיא בכלל לא מעסיקה אותה. בעיניי אין לזה שום משמעות כרגע. בחיי הרבי עוד הייתה לזה משמעות כלשהי, אבל עכשיו, בכל צורה שלא תתפוס את זה, מדובר בדבר נסי על-טבעי. אז איך זה רלוונטי לגביי? וכי אם הרבי הוא המשיח, צריך לשמוע לו יותר מאשר אם הוא רק הרבי? דברי הרבי מחייבים אותי גם אם הוא 'רק' הרבי".

זה רלוונטי אם זה יגרום לכך שחסידי חב"ד לא ילכו אחרי אדם אחר שיתאים להיות המשיח.

"אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות. אם יבוא יהודי שיענה על ההגדרות שהרמב"ם נותן, אז על פי התורה צריך ללכת אחריו. בגמרא מצאנו שתלמידי בתי מדרש שונים ראו ברבם את המשיח. האם הכוונה שהם לא היו מסכימים לקבל מישהו אחר? שיבוא מי שיבוא – העיקר שיבוא בקרוב".

מדוע יש החושבים שהרבי הוא המשיח, אם הוא לא קיים אף אחד מהתנאים שמציין הרמב"ם?

"יש בהחלט תנאים שהתקיימו, ועל אחרים אפשר לדון. אבל הרבי מסביר שיש שני אופני גאולה אפשריים: תהליכי, כמו שמשרטט הרמב"ם בהלכותיו, או נסי שיכול להיות "בכל יום שיבוא". זה ההבדל בין בְּעִתָּהּ לבין אֲחִישֶׁנָּה. כולנו מקווים שהגאולה לא תהיה תהליכית כמו שיטת הרמב"ם, אלא בצורה מהירה של מהלך אלוקי שישולב בו טבע ונס. בדרך הטבע צריך את סימני הרמב"ם, אבל ברגע שעוברים למהלך אלוקי נסי, לא צריך לדקדק בסימני הרמב"ם שמדבר רק על האופן התהליכי".

לשיטת חב"ד, מדינת ישראל היא גורם מפריע למהלך הגאולה, מוסיף למהלך הגאולה או לא מעלה ולא מוריד?

"כל האפשרויות יכולות להיות. השאלה היא איך מדינת ישראל תנהג – האם היא תשתף פעולה עם מהלך הגאולה או תילחם בו – וזה תלוי בבחירתנו.

"הרבי ראה בכל הדברים שקרו בדורות האלה לא אתחלתא דגאולה, אלא 'טעימה' או 'הכנה' לגאולה. קיבוץ היהודים לישראל הוא טעימה מהגאולה, אבל עוד לא עברנו ממצב של גלות למצב של גאולה – כי המעבר הזה צריך להיעשות על ידי המשיח".

מאיפה הזיהוי של חב"ד שאנו נמצאים עכשיו על סף הגאולה?

"יש התקדמויות הקורות בעולם שהן סוג של הכנת הקרקע לביאת המשיח. למשל – 'וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים': אנחנו רואים שהעולם מתחיל להשמיד נשק גרעיני. העולם נעשה בשל למושגים שהמשיח ידבר עליהם".

מדינת ישראל היא לא סימן?

"העליות הגדולות לארץ בהחלט מעידות שהגאולה מאוד קרובה".

והעובדה שיש ריבונות ישראלית על ארץ ישראל?

"הרבי ראה בשלטון העצמאי הזדמנות להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו ראויים לגאולה, אבל לא כחלק מהתהליכים שעליהם צומחת הגאולה. ברור שהסיבה שיהודים באים לארץ היא שיש פה חיים יהודיים עצמאיים, אבל אין לראות בשלטון כשהוא לעצמו מרכיב של הגאולה המיוחלת.

"הרבי ראה את מדינת ישראל בשני מישורים: במובן הפשוט, נוצר כאן מצב שיהודים יכולים להגן על עצמם ולא להיות תלויים בחסדי האומות. בנוסף, הרבי ראה במדינה הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לנהל את חייו בעצמו כדי להוכיח שהוא ראוי לגאולה. לכן חשוב מאוד איך מדינת ישראל מנהלת את חייה כקולקטיב ולא כפרטים, כי זו האמירה שלנו כלפי שמיא".

כלומר, הרב אומר שמה שאנחנו מקימים במדינת ישראל אינו פלטפורמה להופעת המשיח, אלא ניסוי כלים שאם יוכיח שאנו ראויים, נוכל לעבור ממנה למלכות המשיח.

"נכון, אם כי יכול להיות שהמשיח ישתמש גם בדברים שנוצרו כאן. אבל על כל הדברים כגון אלה כבר אמר הרמב"ם ש'לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'".

הרב אורי שרקי: המשיח כתולדה של תהליך הגאולה

הרב אורי שרקי מסביר כך את המשיחיות: "באופן כללי, המשיחיות היא כל תנועה שמניחה שיש לה אפשרות לקדם את העולם מתוך נתוני העולם הזה. במובן הזה, המרקסיזם הוא תנועה משיחית ואילו הנצרות לא, מכיוון שאינה מאמינה ביכולת האדם להיגאל בכוחות עצמו. משום כך, היהדות היא משיחית, כאשר יעדיה מופנים קודם כול כלפי עם ישראל ולאחר מכן לאנושות כולה.

"ראשית התהליך המשיחי בעם ישראל היא היציאה מעבדות לחירות: מהגלות אל העצמאות המדינית. בספרות מדברים לפעמים על העצמאות המדינית מסביב לדמותו של מלך המשיח, מתוך הנחה שהמשטר המועדף על עם ישראל הוא המשטר המלוכני מבית דוד. אולם בהחלט ייתכנו תסריטים אחרים, כפי שאנו רואים בימינו. הרמב"ם כותב שימות המשיח בהגדרה הם הימים שבהם שבה המלכות לישראל. בימינו אנו רואים שזה מתגשם ללא ההשבה של השושלת המשיחית של בית דוד, לפחות בשלב ראשון. שושלת בית דוד אינה חלק מהגדרת המצב כגאולה, אלא כחלק מהגדרת המשיח –מלך מבית דוד שמולך על ישראל. לפעמים אפשר לתאר אותו כמחולל המהלך שמוביל אותו, ולפעמים כתולדה של המהלך".

הרב אורי שרקי: "לאחר שנוכל להגדיר אישיות מסוימת כ'משיח בן דוד', ההיסטוריה רק תתחיל: תחילתה בהקמת שושלת בית דוד, שושלת שתהיה בעלת תפארת עולמית ותפרסם את כבוד ה' בעולם. השלטון המלוכני של המשיח לא חייב להיות אבסולוטי, אך גם לא אנמי. יכולה בהחלט להיות מלוכה בסגנון מלכות אנגליה"

כרגע נראה שהמשיח הולך להיות תולדה של המהלך הגאולי?

"בוודאי. פעם שמעתי מישהו שדרש לפני חסידי חב"ד והם אהבו את המשפט שאמר: הרבי מלובביץ' סובר שהמשיח יביא את הגאולה, והרב קוק סובר שהגאולה תביא את המשיח".

מה תפקידה של מדינת ישראל בתהליך הגאולה?

"מדינת ישראל היא הגאולה, השלב המכונה 'ימות המשיח', להבדיל מ'ימי המלך המשיח'.

"במסורת יש הבחנה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, ורב סעדיה גאון אומר שהכול תלוי בזכותם של ישראל – אם יהיה משיח אחד שיעשה הכול או שהתהליך יחולק למשיח בן יוסף ולמשיח בן דוד. כך גם אפשר לדבר על התחלקות היעדים המשיחיים על פני תקופה ארוכה".

בהקשר הזה מסביר הרב שרקי את עניינו של משיח בן יוסף: "עיקר עניינו של משיח בן יוסף הוא להילחם את מלחמות ישראל ולהביא לניצחון צבאי-מדיני של עם ישראל. סביר להניח שיש לו גם מאפיינים כלכליים, כפי שמצאנו במקרא אצל יוסף. זאת, לעומת השלב הנקרא 'משיח בן דוד', שהוא שלב יותר רוחני ומיסטי הקשור למקדש ולהשפעה האוניברסלית.

"הציונות המדינית זוהתה בידי הרב קוק במאמר 'המספד בירושלים' כתהליך של משיח בן יוסף. משיחיות בן יוסף היא התהליך הציוני. האם זה מרוכז בדמות אחת או בכמה דמויות? האופציות פתוחות. הרמח"ל בספרו 'קנאת ה' צ-באות' מדבר על כמה דמויות לאורך ההיסטוריה שמילאו תפקיד זה".

היום אנחנו נמצאים לאחר תקופת משיחיות בן יוסף?

"המקורות מדברים על הריגתו של משיח בן יוסף, והכוונה היא לשקיעה מסוימת של האידאולוגיה הלאומית; זו שאנו יכולים היום לאבחן כחולשה של הפוסט-ציונות שהחלה כבר בימי קמפ-דיוויד. אולם כמו שיעקב חשב שיוסף נהרג ולבסוף התברר שהוא חי – כך יתברר גם לגבי הציונות".

אם כך, אנחנו בפתחה של תקופת משיח בן דוד?

"תקופה אחת צומחת מתוך הקודמת לה. אין הפסק דיכוטומי בין תקופת משיח בן יוסף לתקופת משיח בן דוד. מדובר בתהליכים שצומחים מתוך קמילה של שלבים קדומים יותר. הקמילה היא המשבר בציונות המדינית שבמובן מסוים נמצאת באבדן דרך. עתה מגיע שלב העלאתה, ולא החלפתה, על ידי ציבורים בעלי מגמות של קודש ושל אוניברסליות. משום כך, הציבור הדתי-לאומי צריך לעלות מדרגה: מדתי-לאומי לדתי-לאומי-אוניברסלי".

האם, כמו משיח בן יוסף, יכולים להיות כמה משיח בן דוד?

"בית דוד הוא שושלת. לאחר שאישיות אחת תצליח במשימותיה, נוכל להגדירה כ'משיח בן דוד'. מכאן ואילך ההיסטוריה לא נגמרת; היא רק מתחילה. תחילתה בהקמת שושלת בית דוד, שושלת שתהיה בעלת תפארת עולמית ותפרסם את כבוד ה' בעולם".

השלטון ייהפך למונרכיה, או שיימשכו הבחירות הדמוקרטיות?

"השלטון המלוכני לא חייב להיות אבסולוטי. יכולה בהחלט להיות מלוכה בסגנון מלכות אנגליה. זו אפשרות שמראה על בגרות העם שאינו צריך שהשלטון המלוכני יהיה כפייתי. אפשר לתאר כל מיני אופני משטר, כמו שלטון פרלמנטרי בצד המלוכה. ברור שלמלוכה יש תפקיד, אי אפשר לעשות אותה אנמית לחלוטין. אבל ברור גם שלבגרות התרבותית של העם יש משקל באופי המשטר".

האם אנו צריכים לנסות לזהות מיהו המשיח, כמו שחב"ד עושים עם הרבי?

"אין לזה שום משמעות, ואני אגיד לך גם למה: המשיח הוא פונקציה. מי שמילא את הפונקציה והצליח בה – הרי הוא משיח. במובן הזה, הרבי מלובביץ' לא מילא אפילו התחלה של הפונקציה, מכיוון שלא היה לו שום שלטון פוליטי. הוא היה אזרח אמריקני, ואם הוא היה טובע מטבע או מקים כוח צבאי כלשהו – הוא היה יושב בכלא הפדרלי.

"לא צריך לזהות את המשיח, צריך פשוט לממש את היעדים של מלכות ישראל: השבת שושלת בית דוד, בניין בית המקדש, מלחמות ישראל, הבאת שלום עולמי והשבת הנבואה. עם ישראל יכול לקדם את התהליכים האלה, כך שהמשיח יהיה ההכתרה של התהליך ולא המחולל שלו.

"אנשים מצפים לדמות של קוסם, מעין הארי פוטר, שיבוא מן הרקיע, ולכן אומרים כל מיני אמירות רחוקות מההיגיון, כגון שאם נרבה בצדקה ונפסיק לדבר לשון הרע, יבוא המשיח – כאילו הוא אמור להופיע באירוע מיסטי, בעוד שמצד האמת מדובר בתהליך פוליטי. מי שרוצה להביא את המשיח צריך לעשות את כל המהלכים הפוליטיים הנדרשים כדי להשיב את מלכות בית דוד למקומה – והרי לך משיח".

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
האומץ לחשוב פעמיים

  הטור של סיון רהב...

הפולמוס על התקווה

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם