בעד ארצנו – כדרך חיים Featured

 14 trumpldor
 

 

הערעור על אמירתו המפורסמת של יוסף טרומפלדור נובע מחוסר היכרות עם האיש ועם משנתו, שאותה הביע פעמים רבות בחייו – ולא רק ברגעיו האחרונים. ציטוטים מפיו מאירועים שונים, בהם משפטים שלא פורסמו עד כה, מובאים בספר חדש על הגיבור מהגליל

 

האם יוסף טרומפלדור אמר ברגעיו האחרונים "טוב למות בעד ארצנו"? שאלה זו מתעקשת לצוץ שוב ושוב, אף שהיו לפחות שישה עדים ששמעו זאת מפיו ותיעדו זאת בכתב בימים הסמוכים לקרב תל חי, שבו נפל.

 

המשפט "טוב למות בעד ארצנו" לא היה הברקה פתאומית של טרומפלדור, וכמובן לא נאמר כדי להרשים את חבריו שיחשבוהו לגיבור. אמרה זו הייתה המוטו שליווה אותו כל חייו, מיום שעמד על דעתו.

 

שנים רבות קודם לקרב תל חי כתב טרומפלדור את הרעיון המובע במשפט זה במכתביו לבני משפחתו, לחברתו ולידידיו.

 

טרומפלדור נהג להביע סיפוק אל מול האפשרות שייפול בקרב למען הארץ.

 

בשנת 1906, שנים לפני עלותו ארצה, כתב אל אחיו הבכור שמואל:

 

מאמין אני: יום יבוא ואני, עייף ומיוּגע מעבודה קשה, סקור אסקור בשמחה ובגיל את שׂדותי־אני בארצי־אני. ולא יאמר איש: "לך לך, נבזה, מפה: זר הינך בארץ הזאת!" וכי יימצא איש ויאמר כך, בכוח ובחרב אגן, אקום אגן על שדותי, על זכויותי. יבוֹא! מאחורי שדותי, מימיני ומשמאלי חברי. ואם אפול בקרב, מאושר אהיה, יודע לשם מה אנינופל.

 

ערב יציאתו לקרב הראשון בגליפולי בתפקידו סגן מפקד גדוד נהגי הפרדות במלחמת העולם הראשונה, הוא כתב כדברים האלה לארוסתו פירה רוזוב (ב־6 במאי 1915):

 

דרישת שלום לכל. יכול להיות [שהיא] האחרונה. אם אמות, הרי מותי בעד העם העברי, בעד משא נפשנו [...] שלום! שלחי ברכת פרידתי לקרובי, אם איהרג היום.

 

חודש וחצי לאחר מכן, ב־27 ביוני 1915 בשעה 07:00 בבוקר, כתב לה שוב:

 

אם אני הולך למות, הרי אני הולך בשמחה, בלב קל. מפני שזה לשם הדבר הכי יקר לי. האם לא שמחה היא למות מתוך הכרה, שבמחיר זה יקבל עמי דבר במולדתי היקרה בארץ ישראל?

 

בשנת 1917 נסע טרומפלדור לרוסיה כדי לנהל משא ומתן עם הממשלה הזמנית על קבלת רשות לארגן צבא יהודי שיפרוץ לארץ ישראל. לפני צאתו, ב־13 ביוני 1917, כתב בפעם השלישית לארוסתו שהוא רוצה למסור את נפשו למען ארץ ישראל:

 

לעתים הנני מתאר לי שצוללת מטבעת את אונייתי. אם יקרני מקרה זה, הנני רוצה למות מיתה יפה, מתוך שמחה, כראוי ליהודי המת על ארץ ישראל. הלא עניין נסיעתי – ארץ ישראל. אבל אולי אחלש ברגע האחרון ולבי ירך בי ואמות בפחדנות וכעיוור; לא כלביא, כי אם כאפרוח. אם כך יהיה – חרפה לי, לבן העם היהודי החופשי! איני רוצה במיתה בזויה כזו.

 

לא רק לארוסתו הוא כתב זאת. במכתב ששלח עוד באותו יום כתב טרומפלדור לחייל ששירת תחתיו בגדוד העברי, ניסן רוזנברג:

 

אם הנוכלים הגרמנים יורידו אותי תהומה, אל תצטער הרבה. דע שאשתדל ללכת לעולם הבא ככל האפשר בשמחה, תוך הכרה שאני נופל למען הקמת ארץ ישראל עברית חופשית. כמובן שהייתי בוחר להופיע בחזית הארצישראלית ולהילחם בעד המולדת שלנו, מאשר ליפול רחוק ממנה.

 

נפל גיבור בעד ארץ ישראל

 

נוסף על מקורות אלו, ישנו מקור חשוב נוסף שבו ביטא טרומפלדור את הרעיון הזה, והוא מכתב תנחומים שכתב לר' יהושע העשיל ורטהיימר, איש "הישוב הישן" בירושלים, בעקבות נפילת בנו בנימין, שהיה חייל בגדוד העברי.

 

כשטרומפלדור מנחם את האב השכול, הוא מבטא שוב את הרעיון "טוב למות בעד ארצנו", וכך כותב לו: "אני מבין שלבך כואב הרבה, אבל תדע שנפל בנך בתור גיבור בעד עם ישראל ובעד ארץ ישראל".

 

ציטוטים אלה מתוך מכתביו של טרומפלדור, מוכיחים שהכוונה לפקפק בכך שברגעיו האחרונים הביע סיפוק ממותו בעד ארץ ישראל, מבוססת על חוסר היכרות עם אישיותו. המשפט "טוב למות בעד ארצנו" אינו רק מילותיו האחרונות, אלא סיסמת חייו, שעליה חינך את חבריו וחייליו מאז ומתמיד.

 

"חביביי, לִמדו מלחמה!"

 

במקורות נדירים שמתפרסמים בספר "הגיבור הלאומי" עולה שגם בשיחות שנשא טרומפלדור באירועים שונים הביע שוב ושוב את כיסופיו למסור את נפשו למען המולדת.

 

ד"ר א' זהבי (גולדהמר) סיפר על ימי הקונגרס הציוני בווינה (1913):

 

"כאשר חזרנו משם, ישב טרומפלדור שקוע במחשבות, מרוכז מאוד, וכמדבר לעצמו אמר: בכל זאת, אם לא נחנך את הצעירים האלה לאומץ לב נעלה יותר, שאינו מסתפק רק במשמעת ובהכרזה פומבית על הכרתו, כי אם יהא נכון למסירות נפש לכשתידרש – אזי הכל לשווא".

 

והוסיף זהבי: "האם חשב מישהו ברגע ההוא, כי קרוב היום ומסירות נפש זו לשם האידיאה תהיה למופת ולדוגמה לכל הנוער היהודי?"

 

יעקב רושצוק, סגנו של טרומפלדור בתנועת "החלוץ", סיפר:

 

"זכורני ערב אחד במוסקבה, ואני וטרומפלדור שנינו הוזמנו ל'מכבי', למפקד הסקויטים שנערך לכבודו של טרומפלדור. הסקויטים הצעירים עברו בסך וחלקו כבוד צבא לגיבור היהודי. טרומפלדור התרגש ממראה עיניו ואמר: 'חביבַי, למדו מלחמה והיכונו לשפוך את דמכם בשביל ארץ ישראל בעת הצורך!'"

 

ה"נבואה" של טרומפלדור בסוכה

 

בשיחה שהעביר טרומפלדור לחברי "החלוץ" בשנת 1918, שנתיים קודם לקרב תל חי, הביע טרומפלדור את רצונו "למות בעד ארצנו". אלא שהפעם לא הייתה זו רק נכונות והסכמה למסירות נפש, אלא מעין "נבואה" שכך יקרה, נבואה שאכן התגשמה.

 

שיחה זו נרשמה על ידי מאיר צ'ודנר, סופר ומשורר עברי, שביקר באותה שנה בחוות "החלוץ" בפטרוגרד. בחג הסוכות הגיע לשם טרומפלדור, מייסד החווה, כדי לבקר את הבחורים והבחורות שעבדו בה. החברים אירחו אותו בסוכה שהקימו, אשר בפתחה היה תלוי שלט: "סוכת החלוצים הראשונה של יוסף טרומפלדור". הם הגישו לו ארבעת המינים כדי לקיים את מצוות היום. לאחר שבירך על המצווה וקיים אותה, השתתק לכמה רגעים, ואז סיפר לחברים על ארץ ישראל היפה.

 

מאיר צ'ודנר, שנכח אז במקום, תיאר לימים את שיחתו של טרומפלדור:

 

"טרומפלדור השווה בין יום טוב של סוכות שחגגו היהודים בעבר בארץ ישראל הפורחת לבין היום, כשאנו חוגגים אותו בגלות, ברחובות הצרים של ורשה, וילנה וברדיטשב. והוסיף ואמר: אנחנו אוהבים את הארץ הפורחת שלנו לא רק בגלל שהיא שלנו, אלא גם בגלל שהיא יפה ורעננה. ואז התבטא: מי שאוהב את המולדת – מוכן גם למסור את דמו למענה.

 

לאחר שאמר זאת טרומפלדור, הוא השתתק לכמה רגעים. ואז אמר מילים שעדיין חרותות אצלי בזיכרון בשל עוצמתן הרבה: מולדת מולדת, את דמי עוד אשפוך עלייך גם אני!"

 

והוסיף צ'ודנר:

 

"האם לא התנבא טרומפלדור ברגעים אלה על הסוף שמצפה לו? והאם לא הצטלצלו המילים כנבואה או בת קול שחזרה על עצמה במילים האחרונות שאמר [שנתיים לאחר מכן, בשנת תר"ף], מתוך כאבי תופת, בנשימתו האחרונה: טוב למות בעד המולדת?

 

כל מי שישב שם בסוכה, באותן דקות, נפעם מאוד והושפע מהעוצמה ומכוח הרצון של הגיבור הגדול".

 

(שיחה זו של טרומפלדור מתפרסמת בפעם הראשונה בעברית בספרי החדש "הגיבור הלאומי: פרקי חייו של יוסף טרומפלדור").

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם