באופן נדיר Featured

 10 neria kaplan

 

"אם אני נכנס באמצע הסדר ומוצא תלמיד ישן בחדר – אני לא מעיר אותו" – הגיגים חינוכיים וציבוריים מתוך שיחות וידאו מצולמות עם הרב נריה זצ"ל

 

לרפי קפלן יש ראיונות מצולמים ארוכים ונדירים שנערכו עם הרב משה צבי נריה זצ"ל. לרגל יום השנה ה-25 לפטירת הרב מביא לנו קפלן כמה ניצוצות של אור מהאמירות והסיפורים, שחושפים טפח מאישיותו המיוחדת

 

רפי קפלן

 

הייתה זאת אהבה ממבט ראשון. התאהבתי בדמותו של מו"ר הרב משה צבי נריה כבר בביקורי הראשון בכפר הרא"ה כנער בגיל החטיבה.

 

אבל לא על הסיפורים האישיים שלי עם הרב נריה אבקש לספר כאן, אלא לשתף את הקוראים בסיפורים שמספר הרב נריה בעצמו. סיפורים אישיים אלה הם בזכות אוצר יקר של ראיונות שנעשו ביוזמתו של דובי טל, שדאג לתיעוד של עשרות שעות ריאיון עם הרב נריה. במשך שנים אני שב וצופה בראיונות האלה ומתענג עליהם, ומגלה בכל פעם מחדש את נפשו הרגישה של הרב נריה ותפיסת עולמו השלמה.

 

הערה, בניחותא

 

כשהרב נריה מספר באחד הראיונות על אהבתו ללימוד התורה, ובייחוד בתקופה שחסה בצל מורו ורבו הרב קוק זצ"ל, הוא מגלה את לבטיו באשר לפעילותו עם הצעירים שמחוץ לבית המדרש, בשעה שגילה את הצורך הגדול בחיזוק עולמם הרוחני.

 

הרב נריה מנמיך את קולו כמתנצל ומבקש לשתף:

 

"...ואת חטאיי אני מזכיר.

 

אני ראיתי את העניין של פעולתי בבני עקיבא כמאוד מאוד חיוני.

 

אז אמנם המשכתי את הלימוד בישיבה,

 

ובערבים הייתי הולך לעשות משהו בבני עקיבא.

 

אני אומר "את חטאיי אני מזכיר" -

 

ייתכן שאם הייתי פחות פעיל בבני עקיבא הייתי היום תלמיד חכם יותר גדול,

 

או בכלל תלמיד חכם.

 

אבל בסיכום כללי נדמה לי שהתוצאה של הפעילות בבני עקיבא

 

ואחר כך בישיבות בני עקיבא כנראה בכל זאת השתלמה מבחינה רוחנית

 

לכלל ישראל ולמדינת ישראל.

 

כך שאינני יודע אם אני צריך להכות על חטא שחטאתי.

 

את החשבון הזה כנראה יעשו איתי בעולם האמת

 

ואז יתברר אם טוב עשיתי או לא כל כך טוב עשיתי".

 

הרב נריה נשאל באחד הראיונות כיצד נהג כלפי תלמיד שאינו פועל על פי סדרי הישיבה. "אם אני נכנס באמצע הסדר ומוצא תלמיד ישן בחדר – אני לא מעיר אותו", אומר שם הרב. "אם הוא ישן סימן שהוא עייף! מדוע הוא עייף? זה כבר שאלה אחרת. אבל להעיר בחור באמצע השינה – זה לא. זה אצלי כלל גדול... כך קבעתי לעצמי – תלמיד שישן לא להעיר אותו, אלא אחר כך לשאול אותו מה קרה.

 

"פעם אחת עברתי על פני אחד החדרים וראיתי שאחד שוכב על המיטה וקורא ספר רציני. אמרתי לו בעדינות 'תשמע, עכשיו הסדר, אז תגמור פה עד סוף העמוד ואחר כך תעלה למעלה', אבל עשיתי את זה בניחותא... הוא עד היום זוכר שלא כעסתי. בחור שבדרך כלל אין בעיות איתו, אז התחשק לו באמצע הסדר לרדת למטה ופתאום פתח את הספר ונמשך אחריו. אנחנו רק בני אדם עם חולשות מסוימות. צריך לדעת להתחשב גם עם החולשה, ולא להפעיל את מידת הדין בכל חומרתה על כל דבר קטן".

 

יפי הבלורית

 

הרב נריה ידע שנערים צעירים שמרגישים פתאום שגילו את האמת עלולים לצאת ולנסות להשפיע ביתר יהירות וביטחון עצמי. וכך הוא מספר באחד הראיונות:

 

"הזהרנו את החבר'ה לפני שנוסעים הביתה: תשתדלו לא להיות 'מוכיחים'. לא חס ושלום 'עם האף בעננים' – בשקט, בעדינות. תשתדל אתה בעצמך להיות בסדר. אנא, לא ליצור מתח ועל אחת כמה וכמה לא ליצור נתק!"

 

אבל לא רק מחוץ לישיבה ביקש הרב נריה מתלמידיו-בניו להתנהג שלא בקיצוניות: "פעם אחת, קבוצת בחורים, ככה רציניים יותר, למדו בקיצור שולחן ערוך שאם הבלורית משמשת חציצה לתפילין כדאי להוריד אותה. פתאום אני רואה בחורים – שניים-שלושה, שכמעט גילו את ראשם, וזה מתחיל להתפשט. קראתי להם ושאלתי מה העניין, והם ענו שבעקבות הקיצור שולחן ערוך שמאוד מחמיר בדבר הזה.

 

"אמרתי להם, יש כאן בעיה. אילו אתה היום נהפכת לצדיק, זה יפה מאוד. אשריך שזכית לכך. אבל אילו לפני שנתיים כשהגעת לישיבה לראשונה והיית נכנס ורואה קבוצת בחורים לומדים ומתפללים נטולי בלורית, מגולחים, איך היית מחליט לבוא לישיבה? היית אומר 'זה לא בשבילי הישיבה'.

 

"אז אנא, ברוך ה' שאתה כבר בישיבה, וההלכה כבר קובעת הרבה, והערה של שולחן ערוך משכנעת אותך – תמשיכו לגדל את השערות, מתוך מסירות נפש! בכדי לקרב נוער לתורה, הבלורית לא חייבת להיות גדולה, כי אז באמת יש בעיה של חציצה, אבל בלורית קטנה – אין בה חשש לחציצה, לא כל אחד רץ כל יום לספר, לא כך אנחנו רגילים. וכך תקרב נוער שחשוב לקרב".

 

גשר טבעי של היכרות

 

הרב נריה נשאל אם הוא שאף שהציונות הדתית תהיה סוג של "גשר" בין דתיים לחילונים וחרדים, ואם זה הצליח. "בשנים הקודמות איש לא השתמש במילה 'קשר' ו'גשר' כי בסופו של דבר היו לנו מאבקים קשים עם השמאל וקיפחו את המזרחי בסרטיפיקטים בעלייה ובעבודה", ענה הרב. "חברי הפועל המזרחי סבלו ממש חרפת רעב בשעה שגזלו מהם דמי עבודה (...) מאבקים קשים היו (...) אז לא דיברו לא על קשר ולא על גשר.

 

"מלחמת התרבות לא פסקה אפילו יום אחד. אבל קשר וגשר נוצרו באופן טבעי בשעה שאיש הפועל המזרחי ואיש ההסתדרות עובדים יחד בבניין ומכירים זה את זה, וייתכן שלשמחה משפחתית מזמינים זה את זה.

 

"הקשר והגשר נוצר באופן טבעי כי אנחנו בתוך ההסתדרות הציונית ואנחנו בתוך עבודת הבניין בארץ ואנחנו בכל מערכות היצירה הציונית הארץ-ישראלית. אנחנו נמצאים בכל מקום, אם כי בכל מקום דוחקים את רגלינו וחברינו סובלים, צריך תמיד להיאבק על כל פיסת עמדה.

 

"הקונצנזוס המשותף של כל הרעיונות הציוניים - עלייה, התיישבות, בניין הארץ, הגנה - כל זה קשר אותנו. ועל כן כשהבחורים שלנו באים לצה"ל, הם יודעים להסתדר יפה מאוד עם אחרים. ואם אחרים לא תוקפים אותם ולא מפריעים להם, הם עושים את שלהם בנאמנות. אחרים דווקא מושפעים לטובה מן המידה של בחור שממלא את חובתו לצה"ל בשלמות; לא מוותר על התעמלות בוקר בגלל התפילה אלא גם מתפלל וגם הולך להתעמלות בוקר (...) החייל הדתי הרציני – שמו יצא לתהילה בצה"ל.

 

"ייתכן שעם הציבור החרדי הדבר קיבל תנופה של קשר וגשר בשעה שקמה מדינת ישראל ונוצרה החזית הדתית המאוחדת. הציבור הדתי הבין שלא יוכל להתמודד בכנסת אם לא תהיה חזית דתית מאוחדת שתיאבק יחד על העניינים המשותפים לכולנו, אם זה שבת וכשרות, רבנות, דיינות (...) נוצר יותר קשר וגשר עם אנשי אגודת ישראל שמקודם לא היו שום קשרים.

 

"אצל הנוער נוצר קשר בדרך אחרת: בבית רוטנברג היו סמינריונים לכל תנועות הנוער, אז גם אנחנו השתתפנו בסמינריונים הללו. ושם היה הקשר הטוב ביותר של בני עקיבא והשומר הצעיר כי הצד האידיאליסטי של השומר הצעיר, בעיקר בקיבוצים, והצד האידאליסטי הדתי של בני עקיבא, שגם כן הרים את הרמה, הייתי אומר הרעיונית והאינטלקטואלית, זה דווקא יצר קשר בין הבחורים הרציניים שם לחבר'ה הרציניים שלנו.

 

"אבל שוב, לא דיברנו על שאנחנו הולכים באופן מיוחד להשפיע על חילונים. אנחנו בונים את חיינו. במידה שהדבר ישפיע – נשמח מאוד לדבר הזה. אבל להפוך את זה לדרך המלך, או כחיפושי דרכים איך לקרב, לא הייתי אומר שזה היה במפורש או במכוון".

 

הלוואי שנדע ללכת לאורו של הרב נריה, ולפעול יחד בענווה ורגישות למען האומה.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם