החנוכה שעשה יעקב אבינו

3 makover

הרב מנחם מקובר, ראש ארגון 'והראנו בבניינו' ורב מכללת אמונה

ימי החנוכה חלים תמיד בסמוך לפרשיות התורה העוסקות בבחיר האבות שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, הלוא הוא יעקב אבינו. מאז היותו בבטן נאבק יעקב עם כוחות הטומאה ויכול להם. יעקב אבינו מלמדנו את תכלית עבודת ד', כדברי האדמו"ר הבית יעקב מאיז'ביצא (פר' וישב, ז): "וכן הוא לעולם שמעובדי השי"ת לא נפסקו הבירורים כל ימי חייהם" – יעקב מלמדנו כיצד להפוך את חשכת העולם לאור גדול כחלק מתיקונו של עולם.

במקדש היו הכוהנים מדליקים את מנורת שבעת הקנים כנגד שבע מידות הנפש. ואולם בחנוכה מדליקים שמונה נרות, שכן אז מושכים הארה ממקום עליון ביותר

יעקב מתחיל את מסע התיקונים בצאתו לחרן, חרונו של עולם, מקום החושך והאפלה (שעליו נאמר דורות רבים אחר כך: "במחשכים הושיבני"). ואולם תחילת הדרך היא במפגש עם 'המקום' – שלדברי חז"ל הוא מקום המקדש. הקב"ה מחבר את יעקב עם אור האורות, ומכוח הארה זו יעקב צועד אל דרך החתחתים של תיקון העולם. בחרן, במקום האפלה, יעקב בונה את בית ישראל; כביכול שם הוא מברר את הניצוצות הקדושים הטמונים בתוך החושך.

יעקב צולח את המלחמה עם לבן, וצועד משם בחזרה לארץ הקודש. ואולם כדי לחזור ולהתחבר אל האור השורה בארץ ישראל על יעקב להתמודד עם המכשול המלווה אותו מיום עיבורו – הלוא הוא אחיו עשיו. יעקב ניצב יחידי בסתר המדרגה, באישון לילה, מול שרו של עשיו. זהו מאבק אדירים בין האור לחושך, המסתיים בהתעלותו של יעקב למדרגת ישראל.

ברם הפגם שנגרם לו במאבק, הרי הוא הפגיעה בגיד הנשה, אינו רק פגם חיצוני. בספרים הקדושים מבואר כי שרו של עשיו פגם בשתי מידות: נצח והוד, שהן כנגד הירכיים. אלו הן מידות הביטחון וההודאה, והן ספגו חבטה עזה שהשאירה חותם לדורות רבים. רק בימי שמואל, טרום הבית הראשון, תוקנה מידת הנצח, ואילו מידת ההוד נתקנה רק בתקופת החשמונאים.

שורשם של ימי החנוכה נעוץ אפוא במאבקו של יעקב עם שרו של עשיו. לדברי חז"ל, יעקב חוזר למעבר יבוק, מקום שבו הוא נתקל בשרו של עשיו, בחיפושו אחר 'פכים קטנים' שכביכול שכח שם. ואולם בספרים הקדושים מבואר כי הרמז הוא שיעקב מצא שם פך שמן שירד מן השמים. אפשר לרמוז כי שמן זה טומן בחובו את הארת האור הגנוז שנגנז לאחר חטא אדם הראשון.

יעקב מצא שם פך שמן שירד מן השמים. אפשר לרמוז כי שמן זה טומן בחובו את הארת האור הגנוז שנגנז לאחר חטא אדם הראשון. שמן מופלא זה התגלה דורות רבים לאחר מכן באמצע ימי בית שני, עת מיגרו החשמונאים את היוונים מבית מקדשנו, עת סילק האור את החושך. גילוי שמן זה בימי המכבים היה גילוי האור הגנוז

שמן מופלא זה התגלה דורות רבים לאחר מכן באמצע ימי בית שני, עת מיגרו החשמונאים את היוונים מבית מקדשנו, עת סילק האור את החושך. גילוי שמן זה בימי המכבים היה גילוי האור הגנוז, והוא שחידש את הארת מנורת המקדש בדרך נס – במשך שמונה ימים – באורח פלא, מעבר לגדרי הטבע.

אור מופלא זה הוא המתגלה דרך הארת החנוכייה, אשר לדברי השפת אמת היא ניצוץ מהארת מנורת המקדש, והיא עצמה ניצוץ מן האור הגנוז. "הנרות הללו קודש הם" – כי דרכם מתגלה הארת האור הגנוז, וממילא בימי החנוכה קיים יסוד של גילוי והארה מן המקדש. פרסום הנס איננו רק זכר לעבר, מבאר בעל הבני יששכר, אלא אור מחנוכת בית המקדש העתידי. אור זה מעורר בקרבנו כיסופים וערגה אל אור האורות, אל יסוד בניינו של בית קודשנו ותפארתנו. אור החנוכייה, שהוא ניצוץ מאור המנורה, מאיר את חושך הגלות אל מול העתיד, ומכוחו עלינו להתעורר בכיסופים גדולים לבניין המקדש. עלינו להתעורר כדי לזכות ולהשלים את בית הא-לוקים, את הבית שהשתית יעקב אבינו בצאתו לחרן, עם האור המופלא שהתגלה ליעקב עם חזרתו לארץ האבות.

נחתום בסיכום דבריו הנפלאים של הבית יעקב (פר' וישב, אות מב) בהקשר של הגילוי הטמיר הקיים בחנוכה. לדבריו, סגולת המקדש היא להמשיך הארה מבחינת 'הוא', שהוא העולם העליון הבלתי מושג, לבחינת 'אתה' – שהיא העולם התחתון שלנו. במקדש היו הכוהנים מדליקים את מנורת שבעת הקנים כגד שבע מידות הנפש, שכן כך ממשיכים בכוח עבודת הכוהנים הארה מהעולם העליון לעולם התחתון.

ואולם בחנוכה מדליקים שמונה נרות, שכן אז מושכים הארה ישירה ממקום עליון ביותר, מבחינת 'הוא' לבחינת 'אתה'. מדרגת העליון בחנוכה גבוהה כל כך, שהיא מרימה את ימי החולין אל העולמות העליונים, אל מדרגת גילוי האור הגנוז. לדברי הבית יעקב גילוי זה הגיע מתוקף העובדה שבימי החשמונאים המלכים היו כוהנים, ולכן יכלו להמשיך אור מן העולם העליון לתחתון. זהו סוד ההארה העליונה של ימים אלו, גילוי מדרגת ההוד היונק הארתו מן האור הגנוז.

יהי רצון שבכוח ניצוץ האור הגנוז המאיר בנשמותינו בימי החנוכה נזכה במהרה לבחינת "אור חדש על ציון תאיר"!

 

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
החזון הלאומי של עמ"י

  מאמר מאת הרב שלום...

אורים ותומים

  מאמר מאת הרב איל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם