הראיון שהסעיר את המגזר

6 tguvot

 

תגובה לריאיון של נדב גדליה עם הסופר החרדי הרב יעקב ב' פרידמן משבוע שעבר
חסר דבר אחד: ישרות פשוטה 

דוד וכטל

כמה מילות תודה לפתיחה – יישר כוחו של נדב גדליה המראיין, יישר כוחו של הרב פרידמן המתראיין ויישר כוחכם 'עולם קטן' על הבמה המכובדת שניתנה לריאיון. אותי אישית מעניין יותר לקרוא ראיונות עם דמויות מהציבור החרדי על פני ראיונות עם דמויות מהציבור החילוני, ובשבת אני שמח יותר לראות בעמוד המרכזי שלכם תמונה של הרב אלישיב ולא של כוכב פופ. נדמה לי גם שהעולם שלהם יותר נסתר מעינינו ועל כן שמחתי במה שפרסמתם.

ראוי גם להודות על האמת. הרב פרידמן הכה בלבנו 'על חטא' בלא מעט דברים נכונים. השאלה עד כמה הנערים והנערות בישיבות התיכוניות ובאולפנות מכירים את משנתם של רבותינו מצריכה עיון. איך קרה שהחינוך שלנו מקשר את חניכינו יותר ל(חוסר) התרבות המערבית ופחות ליראת שמים ואהבת תורה – זו באמת שאלה קשה. בהחלט יש גם צדק בדבריו על מסירות הנפש שקיימת בציבור החרדי על לימוד תורה, עד כדי ויתור על כל תענוגות החיים, מה שאנחנו פחות מכירים במחוזותינו.

אין ספק שגם סגנון החיים של שליחי הציבור שאנו מעדיפים להעמיד בראשנו מעורר קושיות. עד כמה אנו תובעים מהם להיות נאמנים לתורה ולהשקפת העולם שבה אנו מאמינים? וכן ראוי להתייחס ברצינות לטענותיו על גישתנו החינוכית שדוגלת בהתגברות ולא בהסתגרות. האם מקורה נעוץ באידיאולוגיה אמתית, או שמא היא תוצאה של חולשה וחוסר עמוד שדרה רוחני?

אולם ישנן גם כמה השגות:

1. הרב פרידמן לא רואה 'התפתחות מרשימה' בכל מה שהתחולל אתנו במאה השנים האחרונות. "מי עיוור כי אם עבדי". האם העובדה שהגלות הסתיימה אחרי אלף ותשע מאות שנים אינה 'התפתחות מרשימה'? האם העובדה שאיננו נתונים עוד למשיסה, נרצחים, נשדדים, נאנסים ונדרשים להסתיר את הדמעות כדי לא להרגיז את הגויים שסביבנו, וכל זה בלי שאף אחד ייתן את הדין על כך, האם כל זה מאפשר לנו להישאר אדישים? "יראו ישרים וישמחו" - ישרות כל כך פשוטה נדרשת כדי להודות על כל הטוב הקיים. כמה חירוף וגידוף יש בהתעלמות ממה שעבר ועובר עלינו. "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח אלא שלא אמר שירה". אמירת הלל ביום העצמאות איננה הודאה לבן גוריון, היא אמירת תודה לריבונו של עולם.

2. "הכיוון של הנר הקטן בחנוכה היה רוחני", אמרת ואתה בוודאי צודק. אבל ראוי לפחות לחוש לדברי הרמב"ם שמזכיר שאנו חוגגים מכיוון ש"חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה". ברור לי שאין מה לספר לך באיזו מלכות בדיוק היה מדובר ברוב הזמן. לראש הממשלה שם לא קראו בנימין, לנשיא לא קראו ראובן ולשר הצבא לא קראו גד, ובכל זאת כולנו חוגגים מכיוון שריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל איננה עניין חילוני אפילו כשמתייוונים מובילים אותה.

3. התעצמות הישיבות, לדידו של הרב פרידמן, התרחשה 'למרות המדינה'. איך אפשר לומר דבר כזה בלי לפחד שהשמים ייפלו עליך? בין אם נאמר שממשלות ישראל לדורותיהן ראו אידיאל בלימוד התורה ועל כן השקיעו בו מיליוני שקלים ובין אם נאמר שהן נאלצו לשלם כדי לשמור על שלמות הקואליציה, כך או כך, מתי עוד בהיסטוריה זכינו למציאות כזו שבה למאות אלפי בני תורה ישנו מעמד שמקנה להם זכויות כספיות כלשהן? האפשר לבטל את זכותה של מדינתנו בדבר?

4. השאלה אם אנחנו בגאולה, כן או לא, אינה תלויה בשיקול הדעת של פלוני אלמוני ובסערת הרגשות שבה הוא מצוי עקב ריבוי העברות והחילונים שיש בעם ישראל. רבי אבא, זה מהגמרא בסנהדרין דף צ"ח, לא שיקר כשאמר שכאשר ארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה "אין לך קץ מגולה מזה". 'מחשבי הקִצים' החדשים, אלו שמתאמצים לסנדל את הקב"ה ולהכריח אותו להביא את הגאולה באופן שבו נראה להם שהכי נכון שהיא תבוא, צריכים לעמוד דום מול הדברים הבהירים הללו. הרמב"ם לא שיקר כשאמר שהמשיח עתיד לקבץ נידחי ישראל, ובבואו להביא דוגמה למציאות אפשרית של משיחיות הוא בחר דווקא בבר כוכבא, שגם הוא לא מצטייר כמשיח האולטימטיבי.

5. ציטטת מרבותיך שמדינת ישראל היא רק "חיוך אלוקי שהוחמץ". וראוי שנצטט מרבותינו: מדינת ישראל היא התחדשות של קיום מצוות עשה מן התורה שלא יכולנו לקיים במשך אלפי שנים ועכשיו שבה אלינו. היא מצווה לפחות כמו מצוות תפילין, אנו מתקדשים בזכותה ומייחדים קודשא בריך הוא ושכינתיה בשם כל ישראל על ידה.

6. ישנו שקר, שכיוון שחזרו עליו כבר כל כך הרבה פעמים הפך לסוג של עובדה מדעית – הציונות הביאה אִתה את ההתחלנות והכפירה. האמת היא הפוכה כמעט לגמרי. התנועה הציונית פגשה את עם ישראל כשרובו כבר היה או מחוץ לבתי המדרש, או על סף דלתותיו. אם כבר רוצים לתלות את האשמה בגורם חיצוני, תנועת ההשכלה והאמנציפציה הן כתובות ראויות יותר. התנועה הציונית ומדינת ישראל הן אלו ששומרות היום על מיליוני יהודים מסכנת התבוללות. ועיין ערך מצבה של יהדות ארצות הברית שהולכת ונעלמת לנו מול העיניים, והכול 'בזכות' זה שהיא 'שומרת על עמדתה' ולא נכנעת לתנועה הציונית שקוראת לכולם לעלות ארצה.

7. אם היה מה להשיג על דברי הרב צוקרמן שציטטת, זה שלא רק 'הציבור הדתי-לאומי רואה את כל חלומותיו מתגשמים', כי אם עם ישראל כולו. דברי הגמרא במסכת סוטה על המשברים שיפקדו אותנו בעקבתא דמשיחא, כלומר במקביל להופעתו, לא נעלמו מעינינו ולכן אנחנו לא מאבדים את החשבון מול כל מה שמתרחש כיום – בתשעה באב אנו בוכים ומצטערים על כל מה שחסר וביום העצמאות אנו מודים ומשבחים על כל מה שכבר זכינו לו.

ושוב יישר כוח.

 

קטגוריה על ישראל קרובה לכפירה

הרב זאב קרוב

לפטר את בורא העולם ולנתק מגע מהתורה וחז"ל. זה שמציע לקוראים הרב פרידמן במאמרו בשבוע שעבר.

הקב"ה מלא סנגוריה על העולם, על האנושות ובעיקר על ישראל. גם כשהם במ"ט שערי טומאה, גם כשהם עובדים עבודה זרה, הוא קורא לעמו "בני מעליא", הוא אומר "סלחתי" לעושי חטא העגל והוא מלמד אותנו כי הוא שוכן עם ישראל בטומאתם.

הרמב"ם באיגרת מביא רשימה ארוכה של גדולי האומה שלא לימדו סנגוריה על ישראל והקב"ה העניש אותם קשות. משה רבנו, אליהו, ישעיהו אמרו אמת על ישראל בביקורתם: "בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב" וכדומה, וכולם נענשו על ידי בורא העולם עקב כך.

"הווי דן את כל האדם לכף זכות" לימדונו רבותינו והפליגו בשבח של גדולי ישראל השונים שלימדו סנגוריה על ישראל. את כל זה רוצה הכותב לגמד ולהפוך למשהו שולי.

נכון, יש להבין היטב מהי סנגוריה, יש לבדוק כיצד מתמודדים עם סכנות בהבנת הסנגוריה, אבל לעקור תורה והנהגת אלוקים יסודית ושורשית כל כך באמונתנו, היא מסוכנת הרבה יותר ואף קרובה לכפירה.

אני מלמד סנגוריה על הכותב שאיני מכירו. שמא טעות יצאה מידו, שמא לא הבנתי את כוונתו. אבל הדברים כפי פשוטם יותר מחמורים בעיניי.

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם