לעמוד על דעת רבו

m 3 waserman

הרב אברהם וסרמן

ארבעים שנה בדיוק לאחר הכניסה לבית המדרש החדש של ישיבת מרכז הרב, התיישב הרב אברהם וסרמן כדי לכתוב את התובנות המרכזיות שדלה מתורת הרב צבי יהודה * על אסייתיות במקום אירופאיות, הבדלה בין קודש לחול והמפגש עם דבר ה' ועם מושג הכלל

אין אדם עומד על דעת רבו, לדעת סוף דעתו ותבונתו, עד ארבעים שנה.

שהרי משה לא רמז את תוכחתו לישראל עד ארבעים שנה

(על פי מסכת עבודה זרה ה ב, ורש"י שם)

בראש חודש אלול זה מלאו 40 שנה ליום שבו זכינו להיכנס בשערי בית המדרש החדש של ישיבת מרכז הרב בקריית משה. היינו המחזור הראשון שזכה ללמוד בבית המדרש הזה, שבנייתו ארכה שנים רבות. מורנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל הנהיג את הישיבה, אף שכבר היה מבוגר וחולה. שיעורי פרשת שבוע הידועים במוצאי שבת, שיעורים בכוזרי, באורות ועוד, ושיחות התייעצות פרטיות. יחד עמו עמדו בראש הישיבה הגאונים הרבנים שפירא וישראלי זצ"ל, ולצדם צוות הר"מים המצוין.

הימים ימי הפריחה והשגשוג של גוש אמונים, וישיבת מרכז הרב הפכה גורם מוביל בציבוריות הישראלית. מפעל ההתנחלויות היה אחד המאיצים החשובים של המהפך שבו עלה הימין לשלטון, כשמנחם בגין מבטיח "הרבה אלוני מורה" (ולבסוף מחריב יישובים, מה שלא עשתה מעולם ממשלת העבודה, האמונה על התפיסה הציונית "במקום שבו תעבור המחרשה – יעבור הגבול").

אך לא המרכזיות הציבורית הביאה את חבריי ואותי לישיבה. תורת הרב קוק על העומק והעצמה שבה, הרצי"ה ודרכו הרוחנית-חינוכית הייחודית, והרמה הלמדנית המעולה שהישיבה נתפרסמה בה – כל אלה משכו אותנו להסתופף בין כתליה.

ארבעים שנה תלמיד מעכל מה ששמע מרבו. הדברים שלמד נבחנים מול מצבים מורכבים ואתגרים שונים, ומתחדדים עוד יותר.

בשורות הבאות אשתף עם הקוראים מקצת מהתובנות שהבשילו עם הזמן.

אנחנו אסיאתיים

מדינת ישראל שאפה לכיוון מערב והשקיעה מאמצים רבים לחבור לגוש המדינות האירופי, בספורט שבראשו הכדורסל ובזֶמֶר שבראשו האירוויזיון. לא היה מאושר מאזרחיה כשזכתה במקום ראשון בזה ובזה. אירופה הציעה השכלה, אמנות ויצירה רבות שנים, והייתה מקור השראה רוחני ותרבותי ליהודים רבים שחיו שם, והביאו את המטען הזה יחד אתם.

והייתה כמובן אמריקה. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הקדמה הטכנולוגית, תעשיית הסרטים העשירה, אידיאולוגיית ההישגיות, שלא לומר האנוכיות, שהתבטאה אצל סופרים כמו איין ראנד שאת ספריה קראנו והכרנו.

כך, כשמצד אחד ניצבת המורשת הלאומית היהודית, הקולקטיב והמסירות לכלל, ומן הצד האחר התרבויות המערביות - הבלבול היה בלתי נמנע.

והנה, זמירות אחרות מפיו של מורנו הגדול, בנו ונאמן רוחו של מרן הרב זצ"ל, שאמר פעמים רבות "אנחנו אסיאתיים", כאן מקור התרבות העולמית. הדברים היו חדשים – שלא לומר זרים – לאוזנינו. ודאי משונים למי שהכיר את הקללה ה'יקית' המוטחת בצבר הישראלי חסר-הנימוס: 'אזיאט', כלומר אסייאתי. רבנו היה חוזר על הביטוי בלטינית ex orient lux שמשמעותו "האור יוצא ממזרח", כפרפראזה לכך שהאור בא מהמזרח התיכון, שהיה קורא לו "המזרח הפנימי (=תיכון)". כך הסביר דרשת חז"ל על אברהם אבינו "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו" (ישעיהו מא) – "אברהם המזרחי" הביא את אור ה' לעולם.

מכיוון שידע עם מי הוא מדבר, היה רבנו נוהג להוסיף "מה זאת אירופה, כבר טעמנו על בשרנו"... זכר השואה, שעדיין היה טרי באותם ימים, היה בו כדי לצנן את ההתלהבות מהאירופיות.

יחד עם זאת היה מוסיף כי "יש מקום לפגישה" בין המדעיות האירופית, החכמה והכישרון, לבין היהדות, שעל זה דרשו חכמים "יפייפותו של יפת באוהלי שם". אבל – היה מדגיש – כטפל ולא כעיקר. ברבות הימים, כשנחשפנו לאקדמיה, היו דברים אלה לעוגן יציב ולמורה דרך שלא להיסחף אחר תרבויות אחרות.

חול, קודש וקודש-קודשים

כמעט בכל מוצ"ש היה הרצי"ה חוזר ומסביר את משמעות ההבדלה. דווקא מכיוון שיש קשר בין החלקים השונים, הם זקוקים להבדלה, שלא נטשטש בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין שבת לימי המעשה.

לא זו בלבד, אלא אף בקודש עצמו יש מדרגות: קודש וקודש קודשים. קדושת התורה וקדושת הנביאים, נבואת משה ונבואת שאר הנביאים, קדושת התורה שבכתב וקדושת התורה שבעל פה.

עם השנים, ניסיונות הטשטוש – במודע ושלא במודע – היו רבים מאוד, וערכה של תובנה זו מקבל עומק ומשמעות חיה.

הרב צבי יהודה אמר פעמים רבות "אנחנו אסיאתיים", כאן מקור התרבות העולמית. הדברים היו חדשים – שלא לומר זרים – לאוזנינו. ודאי משונים למי שהכיר את הקללה ה'יקית' המוטחת בצבר הישראלי חסר-הנימוס: 'אזיאט', כלומר אסייאתי. מכיוון שידע עם מי הוא מדבר, היה רבנו נוהג להוסיף "מה זאת אירופה, כבר טעמנו על בשרנו"... יחד עם זאת היה מוסיף כי "יש מקום לפגישה" בין המדעיות האירופית, החכמה והכישרון, לבין היהדות, אבל כטפל ולא כעיקר. ברבות הימים, כשנחשפנו לאקדמיה, היו דברים אלה לעוגן יציב ולמורה דרך שלא להיסחף אחר תרבויות אחרות.

עולם החול עשיר, מגוון ואף מפתה. לכן כשר' שמואל אלכסנדרוב כתב בהתפעלות על ההוגה הגרמני עמנואל קנט, ענה לו הרב את המשפט המפורסם: "לא לקנט נשוב, כי אם לים סוף, לסיני ולירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא ולרבי שמעון בן יוחאי, ולכל אהובינו שהם חיינו ומשוש לבנו עדי עד... כל מה שהיותר חכמים והיותר מעולים יכולים הם לחשוב, כבר נמצא באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, והעיקר יותר אלוקית" (אגרות ראי"ה, א, מד). איגרת זו, שנלמדה הרבה, מיקדה אותנו וסידרה את הערכים במקומם הנכון.

פגישה עם דבר ה'

באותן שיחות של מוצ"ש היה חוזר ומדגיש שאנו נפגשים עם דבר ה' הבא אלינו. לא הייתה זו מליצה. כך חי והרגיש, והנחיל לשומעים לפחות משהו מהרגשה זו, מהיחס הנכון. לא אות כתובה בלבד, לא 'עם ספר' כי אם עם הקשור קשר חיים עם א-לוהיו, כדברי הכוזרי. עם הזמן הבשילה אצלנו ההכרה כי הניתוק המורגל בפי הבריות בין תורה לחיים, בין ישיבה ל'חיים האמתיים', והיחס לאוצרות הרוח שלנו כ'ארון הספרים היהודי', אינו נכון. תורת חיים אינו ביטוי בעלמא, אלא מציאות חיה.

כלל ישראל

המושג כלל ישראל, שנלמד הרבה והובדל שוב ושוב משותפות או קהילה, שינה מהותית את חיינו. הרצי"ה הרבה לדבר עליו, ודרש מאתנו לחשוב כלל, לפעול כלל, להרגיש כלל, לעסוק בכלל. כל אותם אינספור פרקים שבהם הראי"ה מדבר על הכלל, על מקומו של היחיד בתוך הכלל, ועד כמה אין לו חיים ללא הכלל - כל זה שינה מהותית את הפרופורציות בחיים, את ההסתכלות על חיינו הפרטיים. ברבות השנים נקלטה בקרבנו התפיסה שהכול בא מכלל ישראל, הוא המקבל תורה בסיני, הוא הנוחל את הארץ ומכוחו אנו לומדים מתפללים מקיימים מצוות ושבים בתשובה. המילים "לשם ייחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה... בשם כל ישראל", שניסחו המקובלים לפני עשיית מצוות, קיבלו משמעות חדשה – הגדרת תפקיד והכוונת חיים.

 

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם