איחוד הקדושות

7 3rd mikdash comp

 

הרב מנחם מקובר, רב מכללת אמונה ורב המדרשה לידע המקדש

ימי החנוכה הם ימי אורו של המקדש, וברוח הארת נרות המנורה עלינו להתעורר גם בדורנו. הכמיהה לבית מקדש שורשית בהווייתו של עם ישראל: אנו מזכירים את בית המקדש יותר מפעם אחת בתפילה כדי לחבר את הלבבות אל בית קודשנו, אולם בדורנו עלינו להמשיך הארה זו מן הפן הרוחני אל הפן המעשי.

ההתעוררות לשיבת ציון הייתה מלווה בחבלי לידה קשים מצד ציבור יראי ד'. המעבר מכיסופים רוחניים למציאות ממשית לוותה במעצורים רבים. ציבור יראי ד' ברובו הגדול העדיף את המתיקות הרוחנית הגלותית מההתמודדות עם המציאות המתחדשת בארץ הקודש. המחיר ששילמו על כך שלומי אמוני ישראל – ידוע. ואולם במקביל צמח זן חדש של חושבי שמו המחוברים לצמיחת האומה ולפריחתה בארץ גאונה.

ואולם המשימה טרם הושלמה. מה עם בית המקדש? מדוע החיבור הפשוט הזה נשכח מתודעתנו הציבורית? מדוע נעצרנו בשיפולי הר הקודש? הרמב"ן מבאר (בפרשת קורח) כי דוד המלך זכה לאתר את מקום המקדש לאחר מגפה שנספו בה שבעים אלף איש – פורענות לבני ישראל על שלא התעוררו למציאת מקום בית ד': "ועל כן היה הקצף עליהם ועל כן היה המקום אשר יבחר ה' לשום שמו שם נודע בענשם ובמגפתם". זהו מסר לדורות. הקב"ה מטיל עלינו את האחריות, כמאמר הפסוק (דברים יב, ה): "לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָּׁמָּה".

הרב קלישר, מראשוני המעוררים לשיבת ציון ולחידוש עבודת הקרבנות, כתב באיגרתו לרוטשילד: "ראשית הגאולה תהיה על ידי סיבה טבעית מבני אדם... והיה כאשר יהיו רבים מנידחי ישראל בארץ הקדושה ובירושלים, ויעלו קרבנם לריח ניחוח לד' וירפאו את מזבח ההרוס, אז יהיו לרצון לפני אדון כל להוריד אור פניו לנגד עמו". זהו המסר של יסוד ההתעוררות למקדש בהמשך להתעוררות של בניין ישראל בארצו.

רק חמישה אחוזים משטח ההר הם בחשש איסור כרת. גם אם ניקח את השיטות השונות על מיקום העזרה, עדיין יש שטח שאפשר להלך בו. החוששים– שידירו רגליהם מן המקום, אולם לצאת כנגד העולים הנשענים על בירור הלכתי, ובהם רבנים ידועי שם?

דומני שכל יהודי ששם ד' שגור על שפתיו ממתין בציפייה לבניין המקדש. זהו חלום הדורות, כדברי חז"ל (בראשית רבה יג, א): "כל תפילתן של ישראל אינה אלא על בית המקדש". ואולם בפועל אין אנו שומעים קריאה ציבורית בעניין. היש מפלגה שחרתה על דגלה את בניין בית המקדש? מה עם חזונו של בית המקדש השלישי? לפי ההלכה בשלב הראשון אפשר להסתפק בבניית מזבח בהר הבית. היש התעוררות בעניין? בשיח הציבורי שוררת תרדמת בנושאים אלו, אולי מכיוון שרווחת גישה שמקדש ירד משמים, אף שלדעת מרבית הראשונים והאחרונים מדובר בדברי דרש בלבד. אך ברור שלדעת הרמב"ם הדברים פשוטים: יש מצוות עשה מן התורה לבנות בית מקדש! ומה עושים בנדון?

בינתיים אנו עדיין נאבקים על המעטפת. על הר הבית. יהודי אחד בודד, הרב יוסף אלבוים שמו, היה הסנונית הראשונה, והודות למאבק עיקש קיבל היתר לעלות להר הבית לאחר מלחמת ששת הימים. החזון שהוביל פרץ והוא סוחף אחריו ציבור גדל והולך של יהודים יראי ד' העולים להר ופוקדים אותו. ההכרה כי הגלות הארוכה עוד לא הסתיימה כל עוד בית חיינו נתון למשיסה בידי זרים צוברת תאוצה, ובה בעת נעשה בירור הלכתי של קבוצת רבנים הולכת וגדלה כדי להגיע לבירור יסודי בנוגע להר הבית והלכותיו.

ואולם לתדהמתי דווקא בקרב חלק מהציבור התורני הקשור קשר הדוק לתהליכי גאולתנו יש רפיון בענייני הר הבית והמקדש. מתקיים כיום מאבק כנגד העולים להר, גם בפן ההלכתי. מכריזים על ההר כולו כאסור בכרת ואת מצוות מורא המקדש הופכים לאיסור עלייה להר. גבולות ההר ומבנהו הם נושאים שיש עליהם מקורות רבים ומבוססים. הוויכוח בנושאים אלו יכול להיות פורה ומעמיק, אך כאבי הגדול הוא שהריחוק הוא מהכמיהה לבית מקדש! המאבק בעולים להר מזכיר לנו לצערנו את התנועה הפסיבית שהייתה קיימת ביחס לארץ ישראל. ויכוח על גבולות ההר הוא לגיטימי, אולם קריאה לעולים להר לעשות תיקון כרת היא תמוהה. למה להילחם במי שמנסים לקדם את המשך תהליך גאולתנו על פי גדרי ההלכה?

אני קורא לבירור הלכתי עמוק על גבולות ההר. רק חמישה אחוזים משטח ההר הם בחשש איסור כרת. גם אם ניקח את השיטות השונות על מיקום העזרה, עדיין יש שטח שאפשר להלך בו. החוששים– שידירו רגליהם מן המקום, אולם לצאת כנגד העולים הנשענים על בירור הלכתי, ובהם רבנים ידועי שם? תמהני! עלינו לחזור ולזכור: מדובר בכיליון הלבבות אל בית מקדשנו!

נחתום בדברי הרב קוק זצ"ל במאמרי הראי"ה על דבר החיבור בין המקדש למדינה: "ישנן שתי קדושות: קדושת המקדש וקדושת המדינה, ושתיהן צריכות להיות דבוקות וקשורות זו בזו מבלי להפריד ביניהן... עלינו לעורר את נשמת ישראל מתרדמתה באופן תמידי, בלי הרף והפסק על ידי שמירת התורה והמצוות שהן סם חיים לישראל, ורק על ידי כך יתאחדו יחד שתי הקדושות: קדושת המקדש וקדושת המדינה".

הבה נחדש את התעוררות המכבים, אשר האירו את אור המקדש בעוז ותפארה! לכו ונעלה אל בית ד' אלוקינו!

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם