להתאחד סביב התורה

4 king
אחדות ללא התעסקות בנושאי הליבה התורניים היא אחיזת עיניים, לא יותר * כאשר מורדים בקב"ה, אך טבעי שהשלטון המרכזי יתפורר

אריה קינג

בימים אלו, ימי בין המצרים, ראוי לעסוק בנושא האחדות לתיקון הימים שהיינו בפירוד ובמחלוקת והפסדנו את בית קודשנו ותפארתנו. הגמרא במסכת יומא שואלת ועונה: "מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם". אך לא רק שנאת חינם הובילה לחורבן הנורא. בגמרא במסכת שבת (קיט ע"ב) מובאות סיבות נוספות לחורבן: "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה קריאת שמע שחרית וערבית, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה".

לא רק בגלל המחלוקת חרבה ירושלים, אלא גם משום שחיללו בה שבת וביטלו בה קריאת שמע ותינוקות של בית רבן ולא התביישו לחטוא והשחיתו מידותיהם. כאשר מורדים בקב"ה, אך טבעי שהשלטון המרכזי יתפורר מסיבה פשוטה: אחדות העם סביב התורה ובית המקדש נמוגה.

עלינו לזכור את דברי המדרש: "אין ישראל נגאלין עד שיעשו אגודה אחת" (תנחומא פרשת נצבים). החורבן נבע מהפירוד ומעזיבת התורה, והגאולה תלויה באחדות סביב תורתנו הקדושה. כל קריאה לאחדות סביב דבר אחר אינה אלא אחיזת עיניים. לצערי אני שם לב שבעוד בנושא הלאומי כולנו מאוחדים ותומכים בבניין ארץ ישראל, כאשר נושאי הליבה התורניים עומדים על הפרק, מחילולי שבת ברכבת ישראל ועד מתווה הכותל, רבים מקרב חובשי הכיפה דוגלים בערכים זרים ונוטשים את תורתנו, תורת חיים.

"חיה ותן לחיות", "איש באמונתו יחיה" – רבים ממהרים לאמץ סיסמאותאך הם למעשה חיילים של הכוחות החפצים לפלג ולהפריד בין העם לערכיות ובין הגאולה להמשך הגלות. קל לדבר על אחדות, אך בל נשכח כי גם דור הפלגה היה מאוחד אך לא סביב התורה, מצוותיה וערכיה, ולכן סופו כישלון מהדהד. בעם ישראל היו שבטים תמיד, האחדות לא ביטאה אחידות. לכל שבט היה דגל נפרד, אך כולם חנו סביב המשכן. הרש"ר הירש מפרש: "כל שבט שב למחנהו, אך כולם סביב המשכן. יחידים ומשפחות חיו סביב התורה. זהו הייעוד המשותף המאחד את כולם כאחד, זו נשמת חיים לעם כולו".

עלינו להתאחד בכל המאבקים על שלמותן ועל אופיין של ירושלים ושל מדינת היהודים: במאבק על קדושת הכותל המערבי ועל שמירת השבת ובמאבק נגד קעקוע חומות הכשרות ומוסד הרבנות, במאבק על שמירת קבר דוד המלך וארץ ישראל כולה בידיים יהודיות ובמאבק לשמירת המשפחה היהודיתמזה ומזה אל תנח ידך, והא בהא תליאעלינו לשנס מותניים באחדות מלאה סביב תורתנו הקדושה ונגד המנסים לפגוע בכל הקדוש והיקר לישראל.

אסיים בדברי הרב קוק זצ"ל: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם יבנה על ידי אהבת חינם" (אורות הקודש ג עמ' שכג–שכד).

הכותב הוא יו"ר סיעת 'מאוחדים', המאחדת בין פוליטיקאים ואישי ציבור מסיעות דתיות-לאומיות וחרדיות לקראת הבחירות הקרובות למועצת העיר ירושלים 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כפיים למהפכה

  מאמר מאת הרב אברהם...

להתכונן לשנת קורונה?

  מאמר מאת  הרבנית ד"ר...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם