חוק יסוד: בית המקדש

3 mikdash rull
 
במדינת ישראל בית מקדש צריך להיבנות לפי חוק יסוד. הגשמת חזון כזו צריכה לקבל ביטוי משפטי הולם, וניסוח חוק כזה מברר את האופן בו נוכל ליישם את חלום המקדש במדינת ישראל

עו"ד יאיר פייגלין

לפני מאה שנים בארץ ובגולה היה בוודאי קל יותר לנהוג מנהגי אבלות ולצום בט' באב. היום, שיש מדינה, מוסדות שלטון, חברה בריאה, עזרה הדדית ואהבת חינם (כן, כן, אהבת חינם), על מה צמים? צמים כמובן על התהליך שלא הושלם, על בית המקדש שחרב (ועל הנבואה שהסתלקה).

כדאי לכל אדם לבחון את שאלת מקום בית המקדש בחיינו היום. העוסקים בבנייה בוודאי יפגשו את בית המקדש במקום אחד, מגדלי הבקר והשוחטים במקום אחר והמשוררים במקום מיוחד ושונה, כל אחד לפי עניינו ונטיית חייו.

כמשפטן סברתי שלא ייתכן שייבנה במדינת ישראל בית מקדש שלא לפי חוק יסוד. האתוס משמעותי מכדי שהגשמת חזון כזו לא תקבל ביטוי משפטי הולם, לכן בעזרת חברים ניסחתי את חוק יסוד: בית המקדש.

כדאי לכל אדם לבחון את שאלת מקום בית המקדש בחיינו היוםהעוסקים בבנייה בוודאי יפגשו את בית המקדש במקום אחדמגדלי הבקר והשוחטים במקום אחר והמשוררים במקום מיוחד ושונהכל אחד לפי עניינו ונטיית חייו

 

זהו תרגיל מחשבתי שמטרתו לברר את האופן שבו אנו מיישמים את החלום של בית המקדש. אודה שדווקא בסעיף המהות של החוק היה לי קשה, ועדיין אינני יודע אם הניסוח נכון. נוסף על כך יש שאלות לא פשוטות הקשורות למשקל הכוהן הגדול ולסמכותו וכן לחלקם של אומות העולם (ובני דודינו הערבים) בעבודות בית המקדש.

שלמה המלך, בתפילתו בהקמת בית המקדש הראשון, אמר: "וְגַם אֶל הַנָּכְרִי אֲשֶׁר לֹא מֵעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הוּא, וּבָא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה לְמַעַן שְׁמֶךָ כִּי יִשְׁמְעוּן אֶת שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְאֶת יָדְךָ הַחֲזָקָה וּזְרֹעֲךָ הַנְּטוּיָה, וּבָא וְהִתְפַּלֵּל אֶל הַבַּיִת הַזֶּה" (מלכים א ח, מא–מב). מנגד, בתקופת בית שני נאסר על נוכרים להיכנס לבית המקדש.

מי שאוהב לקרוא חוקים וכוסף לבית המקדש (ומי ששונא חוקים וחרד מבית המקדש) מוזמן לקרוא, לשתף, להעיר הערות, ובלבד שהעיסוק בבית המקדש לא יהיה לנו רק בבחינת צום ואבל אלא גם סימן להתחדשות, ליצירה ולמחשבה.

צום מועיל, שיתהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב בקרוב בימינו. ממש.

 1. מהות

  1. בית המקדש הוא בית האלוהים בישראל.

  2. בית המקדש הוא מרכז השלום, הטהרה והכפרה.

  3. בית המקדש הוא מקום מושבו של הסנהדרין.

  4. בית המקדש הוא רשות שלטונית בישראל.

 1. מקום מושב

מקום בית המקדש הינו בהר הבית בירושלים.

 1. אי תלות

בענייני סדרי בית המקדש, אין מרות על מי שבסמכותו לקבוע את סדרי המקדש, זולת הדין.

 1. כוהן גדול

  1. סמכות

   1. הכוהן הגדול יעמוד בראש בית המקדש.

   2. בסמכותו של הכוהן הגדול לנהל ולקבוע את הסדרים בבית המקדש על פי הדין.

   3. בסמכותו של הכוהן הגדול למנות ולהגדיר תפקידים שונים הנדרשים לקיום רציף של פעילות בית המקדש.

  1. זהות

   1. הכוהן הגדול יהיה כוהן מיוחס מזרע אהרן.

   2. בהגיע הכוהן הגדול לגיל 70, יפרוש לגמלאות.

   3. הכוהן הגדול יהיה נשוי כדת משה וישראל.

  1. מינוי וכהונה

   1. הכוהן הגדול ימונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת ועדת איתור שימנה שר החינוך.

   2. הכוהן הגדול נבחר לשבע שנים. תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.

   3. הכוהן הגדול יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

  1. סגן כוהן גדול

   1. סגן הכוהן הגדול יהיה ממלא מקומו של הכוהן הגדול בעת נבצרות.

   2. סגן הכוהן הגדול יהיה ממונה על תחום הטהרה בבית המקדש.

   3. סגן הכוהן הגדול ימונה באותו האופן שממונה הכוהן הגדול, כאמור בסעיף 4.3 לחוק.

   4. סגן הכוהן הגדול יעמוד במבחני זהות של כוהן גדול, כאמור בסעיף 4.2.

 1. קרבנות

  1. תמידים

בהתאם לתקנות והוראות הכוהן הגדול, יוקרבו קרבנות תמיד בכל יום ומועד.

  1. נדבה וחובה

כל אדם מישראל יוכל להקריב קרבן נדבה או קרבן חובה, לפי הוראות הכוהן הגדול ותקנות בית המקדש.

  1. אומות העולם

   1. יוקרבו קרבנות לשלום אומות העולם.

   2. נציגי שגרירויות זרות יורשו להקריב קרבנות בבית המקדש, לפי הוראות הכוהן הגדול ותקנות בית המקדש.

   3. כל אדם, לרבות אדם שאיננו יהודי, יוכל להשתתף בקרבנות נדבה שיוקרבו בבית המקדש, לפי להוראות הכוהן הגדול ותקנות בית המקדש.

 1. סנהדרין

  1. מקום מושב

מקום מושב הסנהדרין יהא לשכת הגזית אשר בבית המקדש.

  1. סמכות הסנהדרין

   1. הסנהדרין תשב כבית דין בכל עתירה הנוגעת לפעילות בית המקדש.

   2. הסנהדרין תשב כבית דין בכל נושא שבו החוק קובע כי הדין החל הוא דין המעמד האישי.

   3. הסנהדרין תשב כבית דין בכל מחלוקת אזרחית שבה שני הצדדים ירצו להידיין בפני הסנהדרין.

  2. מינוי חברי הסנהדרין ומספרם

   1. לסנהדרין ימונו 70 חברים אשר הוכשרו והוסמכו לשמש דיינים וחברי סנהדרין.

   2. מינוי חברי הסנהדרין ייעשה על ידי נשיא המדינה בהמלצת הוועדה לבחירת שופטים.

   3. חברי הסנהדרין ימנו ראש סנהדרין מתוך החברים, והוא ינהל את סדרי הסנהדרין.

 1. סדרים

  1. משמר בית המקדש

   1. לבית המקדש יוקם משמר שייקרא "משמר בית המקדש".

   2. משמר בית המקדש יגן על קיום הסדרים בבית המקדש וישמור על חומות בית המקדש בהתאם לנהלים ולתקנות.

   3. משמר בית המקדש יהא כפוף לבית המקדש ולעומד בראשו.

  1. משמרות

   1. בבית המקדש יפעלו כוהנים בתפקידים שיוגדרו בתקנות ובהוראות הכוהן הגדול.

   2. כוהני בית המקדש יפעלו במשמרות מתחלפות בהתאם לפנקס הכוהנים שבמרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

  1. הפקעת קרקע

אם יידרש, לבית המקדש הרשות להפקיע קרקע במקום מושבו כנגד תשלום ערך הקרקע.

  1. הוראות תכנון ובנייה

בית המקדש לא יהיה כפוף להוראות תכנון ובנייה מלבד בנושאים הקשורים לבטיחות.

 1. מימון

  1. מקור מימון ומבחני הוצאות

   1. בית המקדש לא יהיה כלול בתקציב המדינה.

   2. בית המקדש יהיה כפוף להוראות החשב הכללי.

  1. מוסד ציבורי

בית המקדש יוכר כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה.

  1. מיסוי עירוני ואגרות

   1. בית המקדש יהא פטור מתשלום מסים והיטלים עירוניים.

   2. בית המקדש יהא פטור מתשלום אגרות לרשויות המדינה השונות.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם