Print this page

הרוצה בתשובה

 3 tshuva vaitzman
לא רק בעשרת ימי תשובה: בכל ימות השנה אנו מתפללים על התשובה, אם כבנים אם כעבדים * מהי "התשובה השלמה" שעליה אנו מתפללים ומדוע איננו אומרים "הרוצה ברפואה" או "הרוצה בבניין ירושלים" – אלא דווקא "הרוצה בתשובה"

הרב יהושע ויצמן

התשובה איננה דבר שאנו נזכרים בו רק בימי הדין. שלוש פעמים ביום אנו מבקשים בתפילת העמידה:

הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתוֹרָתֶךָ וְקָרְבֵנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְהַחֲזִירֵנוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ, בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָרוֹצֶה בִּתְשׁוּבָה.

בימים הנוראים אנו פונים אל הקב"ה במילים "אבינו מלכנו". ר' יהודה ברבי יקר, רבו של הרמב"ן, בספרו "פירוש הברכות והתפילות", מדייק כי בברכת התשובה בתפילת העמידה אנו רואים חילוק בין שתי הפניות: השיבנו אבינו לתורתך. קרבנו מלכנו לעבודתך. ביחס לתורה שייכת תשובה, ופניה לקב"ה כְּאָב; וביחס לעבודה שייכת ההתקרבות, ופנייה לקב"ה כמלך.

התשובה היא חזרה למקום שהאדם היה בו כבר, ומשום כך היא שייכת לתורה.ביחס לתורה אנו פונים אל ה' כאבינו, שהיינו בביתו ושאליו אנו מבקשים לשוב. התורה קיימת בישראל מעצם מציאותם. כל אדם מישראל שייך לתורה עוד כשהוא לומד אותה במעי אימו. על כן, כשהוא לומד תורה בגדלותו הוא שב לירושת אבותיו השייכת לו זה מכבר.

לעומתה, בתחום שייכת פנייה אל ה' כמלך, שאנו עבדיו. העבודה היא עבודת המצוות או עבודת התפילה – שתיהן שייכות למציאות החיים המשתנה. גם התפילה מוגדרת כ"חיי שעה" (שבת י.) וגם המצוות באות לאדם כתגובה לאירועים שקורים לו: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה", "כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ", ועוד. זוהי עבודת המלך המוטלת עלינו: לא דברים שהאדם נולד איתם, אלא משימה שהוא נדרש להתקרב אליה במהלך החיים.

אנו מתפללים על התשובה בשתי בחינות, "אם כבנים אם כעבדים". כבנים שבים אנו אל התורה שהיא ירושה לנו מאבותינו, וגם אם נתרחקנו היא שייכת לנו; כעבדים מבקשים אנו להתקרב אל הבורא ואל עבודתו, בחינת "אַשְׁרֵי תִּבְחַר וּתְקָרֵב יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ"(תהלים ס"ה).

הדברים המוזכרים בתפילת העמידה הם תוצאה של בעיות: היה עדיף שלא תהיה מחלה ושלא תיחרב ירושלים. בשל המצב הקיים שאליו נקלענו, אנו מתפללים על רפואה ועל בניין ירושלים. התשובה איננה כך: ה' רוצה בתשובה לכתחילה. העולם כולו שב בתשובה ואתה יכול להצטרף לזרם
"והחזירנו בתשובה שלמה לפניך"

אנו מבקשים שהקב"ה יחזיר אותנו בתשובה שלמה, ללמדנו שיש תשובה שלמה ויש תשובה שאיננה שלמה.

מבאר ר' יהודה ברבי יקר: "אם התחלנו לחזור – סייע לנו שתהיה תשובה שלמה". התחלת התשובה תלויה בנו, אך כדי להגיע לתשובה שלמה אנו צריכים לבקש סיוע משמיים.

הבנה זו עונה על שאלה על עצם הברכה – מדוע תיקנו ברכה על חזרה בתשובה? אתה רוצה לשוב בתשובה - תשוב, מה שייך להתפלל על כך? אלא שהתפילה היא על כך שהתשובה תהיה שלמה. אמנם ההתחלה היא מצידנו ותלויה בנו, אך אנו זקוקים לסייעתא דשמיא כדי להשלים את התשובה.

רבנו יונה בספר שערי תשובה (א', ט') מביא הסבר נוסף: "תשובת האדם המעולה (היא) בימי בחורותיו, בעוד כוחו עליו ויתגבר על יצרו". כלומר, אף שכל תשובה מועילה ויש לה ערך גדול, התשובה השלמה היא כאשר האדם עדיין בשיא כוחותיו, ויצרו בתוקפו, ובכל זאת הוא מתגבר עליו.

בעניין זה מוסיף הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ב ה"א):"אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעברה, ולאחר זמן נתייחד עמה [...] ופירש ולא עבר - זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר 'וזכור את בוראיך בימי בחורותיך'. ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא; אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלין".

אנו צריכים לבקש מהקב"ה לחזור בתשובה שלמה, משום שזה לא תמיד תלוי בנו. לא תמיד חוזר האדם על אותו ניסיון שנכשל בו ומצליח לתקן את שקלקל.

יש דברים שהאדם חווה אותם פעם אחת בחיים. טירונות, למשל. מי שנהג נכון בטירונות – ויתר לחבר על "סגירת" שבת, עמד בגבורה בקשיים – תחושת העמידה בניסיון תלווה אותו לכל החיים. מי שנכשל חלילה בניסיון לא יוכל לחזור לאותו מצב. אף כי תשובתו מתקבלת, אין זו תשובה שלמה של אדם העומד באותו מצב ומצליח שלא להיכשל. על כן אנו מתפללים שיזמן לנו הקב"ה ניסיון נוסף, ושנצליח לעמוד בו ולא להיכשל.

"הרוצה בתשובה"

סיום הברכה הוא גולת הכותרת שלה.

לכאורה אפשר היה לומר זאת על כל הדברים שעליהם אנו מתפללים – הרוצה ברפואה, בסליחה, בבניין ירושלים ובצמח דוד. מדוע תיקנו לומר כך דווקא על התשובה?

בבסיס רעיון התשובה עומדת שאלה יסודית – האם התשובה היא כתחילה או בדיעבד?

לכאורה, התשובה היא דיעבד – אם חטא האדם, עליו לחזור בתשובה על חטאו. אך אם כל התשובה היא סליחה על החטאים, אז אנחנו מבקשים עליה בברכת הסליחה שבאה לאחר מכן. מה באה להוסיף ברכת התשובה?

אלא שהתשובה איננה ענין של דיעבד. המציאות של העולם – כפי שנברא מלכתחילה – כוללת בתוכה את המושג של חטא. "אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא" (קהלת ז', כ').

כשתינוק נולד, כל עניינו בחיים הוא אכילה ושינה. לאט לאט הוא מתפתח, לומד לזחול, לאכול וללכת – ורק כעבור כמה שנים הוא מתחיל ללמוד תורה ומצוות ולהתחבר לקדושה. האם האדם נולד כתינוק "בדיעבד"? לא. זהו הסדר של העולם – נולדים קטנים והולכים ומתפתחים.

ההתפתחות הזאת היא התשובה: "מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה" (אורות התשובה י"א, ד'). הבריאה הולכת ומביעה את השתוקקותה לבוראה, למקורה האלוקי – זהו סדרו של עולם וזו התשובה. הקב"ה ברא את העולם שיהיה רחוק בתחילה, ורק אחר כך ילך ויתקרב למקורו. מתחיל בקטנות והולך וגדל. זהו סדר העולם.

חז"ל מלמדים אותנו כי "התשובה קדמה לעולם" (פסחים נד.). עוד קודם לבריאה קרא ה' ואמר: "שׁוּבוּ בְנֵי אָדָם" (תהלים צ', ג'). התשובה היא תהליך התקדמותו של העולם.

העולם דומה בזה לתינוק. התינוק במעי אימו הוא נשמה החיה באור אלוקי אינסופי, לומדת את כל התורה כולה ורואה מסוף העולם ועד סופו (נדה ל:). היא יורדת לעולם ומופיעה בצורה נמוכה, ומשם הולכת ומתעלה ומתפתחת. כך גם מהלך כל היש – כל הבריאה ירדה מעולם עליון והיא שבה למקורה.

על כן אמרו "הרוצה בתשובה". שאר הדברים המוזכרים בתפילת העמידה הם תוצאה של בעיות. היה עדיף שלא תהיה מחלה, שלא תיחרב ירושלים וכן הלאה; בשל המצב הקיים שאליו נקלענו, אנו מתפללים על רפואה ועל בניין ירושלים.

התשובה איננה כך. ה' רוצה בתשובה לכתחילה.

גם אם חטאת, תשובתך היא חלק ממהלך כל היש. אל לך להתייאש מנפילתך. העולם כולו שב בתשובה ואתה יכול להצטרף לזרם. הקב"ה רוצה בתשובה ושמח כשאדם חוזר בתשובה על חטאיו. בימים הנוראים אנו מצטרפים לזרם התשובה הכללי של המציאות כולה, ובטוחים שתשובתנו תועיל לפני "הרוצה בתשובה".

 

אולי יעניין אותך גם