Print this page

למי אכפת מהיהדות? Featured

 3 goradin
כך הופכים את אמנת גביזון-מדן לאמנת גביזון – תגובה ליועז הנדל מהשבוע שעבר

הרב עמיחי גורדין

בשבוע שעבר פרסם כאן ח"כ יועז הנדל פנייה לבני הציונות הדתית למצוא את מקומם במפלגת כחול-לבן. לשם כך גייס ח"כ הנדל את 'אמנת גביזון-מדן'. הוא טען שהמצע של כחול-לבן מבוסס על אמנה זו. אני מעריך מאוד את ח"כ הנדל ולכן הצטערתי לקרוא את דבריו. האמת היא שלא רק שהמצע של כחול-לבן לא מבוסס על 'אמנת גביזון-מדן', הוא אף גורם נזק בלתי הפיך לסיכוי ליישם, ביום מן הימים, אמנה מסוגה.

אמנת גביזון-מדן מבוססת על ויתורים הדדיים בענייני דת ומדינה. מורי הרב יעקב מדן מהצד הדתי, והפרופסור רות גביזון מהצד החילוני, התיישבו יחד והלכו זה לקראת זה ככל שיכלו כדי לייצר סיכום שמצד אחד יכאב מאוד לכולם אבל מהצד השני כולם יוכלו לחתום עליו. המטרה הייתה הנחת בסיס למצע להסכמה לאומית בנושאי דת ומדינה.

הרב מדן שילם מחיר אישי כבד על הסכמתו לחתום על האמנה, אולם מתוך הבנה שאי אפשר לבקש ויתורים מהצד החילוני ללא שהצד הדתי יוותר גם הוא, התייצב הרב יעקב לנוכח מתנגדיו וחתם על הוויתורים הללו.

כחול-לבן עשו מעשה שלא ייעשה – הם לקחו את האמנה הדו-צדדית בין הרב מדן לפרופ' גביזון והפכו אותה לאמנה חד-צדדית. לא את 'אמנת גביזון-מדן' אימצו כחול-לבן, אלא את 'אמנת גביזון'. את ויתוריו הכואבים של הרב יעקב אימצו אנשי כחול-לבן בהתלהבות גדולה ובהידור. את ויתורי גביזון מחקו וטאטאו מתחת לשולחן מבלי השאיר להם שריד ופליט.

הסכמתו של הרב מדן לפתיחת מקומות בילוי ותרבות בשבת, תחבורה ציבורית ונישואין אזרחיים הגיעה כרוכה בהסכמתה של פרופ' גביזון לאיסור מלא על מסחר בשבת, ביישום גירושין אך ורק לפי ההלכה, ולא פחות חשוב מכל אלו – בביטול סעיף הנכד בחוק השבות, סעיף שמכוחו מגיעים בכל שנה לארץ אלפי עד עשרות אלפי גויים שסבם היה יהודי. הרב מדן הקדים רפואה למכה והבהיר בכל הזדמנות שהאמנה אחת היא, ושאי אפשר לקחת ממנה רק את הוויתורים שלו.

נשיאת שם 'אמנת גביזון-מדן' על ידי מפלגת כחול-לבן לשווא חמורה מאוד משתי סיבות. ראשית משום שזאת הונאה. אימוץ ויתורים של צד אחד והשמטת הוויתורים של הצד השני איננה אמנה, אלא מחטף חד צדדי נגד הצד הדתי-יהודי.

שנית, וחמור מכך, המחטף של כחול-לבן פוגע אנושות באמון שלנו בכך שאפשר לנסות להגיע להסכמות עם הצד החילוני. איך אפשר לשבת עם הציבור החילוני ולהגיע להבנות הדדיות, אם כל סיכום הדדי שיסוכם עם נציגים מהמגזר החילוני יהפוך תוך זמן קצר למסמך ויתורים חד-צדדי של הציבור הדתי על אופייה היהודי של המדינה?

ברור לי שאופייה היהודי של המדינה יקר לחבר הכנסת הנדל כמו גם לחבריו הדתיים האחרים במפלגתו, אבל אם ח"כ הנדל אכן מעוניין לאמץ את 'אמנת גביזון-מדן' ולא רק לגרום לכרסום חד-צדדי ומתמיד באופייה היהודי של מדינת ישראל, יתכבד ויכניס למצע מפלגתו גם את ויתוריה של פרופ' גביזון, יכניס איסור על מסחר בשבת ויכניס את סעיף הנכד.

לא נתקלתי עד עכשיו בדוגמה אחת שבה כחול-לבן מקדמת ערך יהודי על חשבון ערך אוניברסלי, בכל המקרים שבהם עולים לדיון ערכים יהודיים מול ערכים אוניברסליים ההכרעה של כחול-לבן היא נגד הצד היהודי. כמו שהדברים נראים עכשיו, בכל הקשור לנושאי דת ומדינה, כחול-לבן דחקה לקרן זווית את חברי הכנסת הדתיים שלה ואת ערכי היהדות, ואימצה באופן מלא את גישתם של עפר שלח ויעל גרמן, תוך נשיאת שמה של 'אמנת גביזון-מדן' לשווא.

אולי יעניין אותך גם