Print this page

לחזור לחיים Featured

 4 atar

אבינועם הרש

שנה למוות הנורא של בני משפחת עטר ז"ל, שנגרם עקב עקיפה בלתי זהירה שלקח הרכב שהגיע מולם, וכלום לא השתנה. עדיין נהגים. אבות לילדים. נשים. אימהות. נוסעים וממסררים תוך כדי נהיגה.

שנה למוות הנורא של בני משפחת עטר ז"ל, ומצעד האיוולת האנושי נמשך בשיאו, ואני משפשף את העיניים כלא מאמין: יכול להיות שהרגע ראיתי ראש ישיבה, מחנכת, אנשי חינוך שממסררים בנהיגה? גם הם נפלו שדודים לרוצח השקט הזה?

אתם אמיתיים? לא למדתם כלום? אתם אשכרה בטוחים שלכם זה לא יקרה? ברגע אחד של חוסר תשומת לב אתם עלולים להחריב חיים שלמים. את החיים שלכם. את החיים של הילד שהלך לידכם. את החיים של המשפחה שלכם.

שנה למוות הנורא של בני משפחת עטר ז"ל, ועוד לא הצלחנו למצוא שום סיבה ראויה ואמיתית לגרום לבני אדם, לאנשים שהם בדרך כלל רציונליים מאוד בהתנהגות שלהם, להפסיק את המנהג הארור של מסרור תוך כדי נהיגה, כי הם לא יודעים שגם להם זה יכול לקרות.

שנה למוות של בני משפחת עטר. לחיוכים שנגדעו. לחלומות שנקטעו. לצחוק ולמשפחה שעלתה בסערה השמיימה, ועדיין לא למדנו כלום. אנחנו עדיין ממשיכים למסרר בנהיגה, והרוצח היעיל והשקט ביותר עדיין הורג ומפיל חללים רבים כל כך בגלל רגע של חוסר תשומת לב.

שנה למוות של בני משפחת עטר ז"ל, והשמיים והאדמה צועקים: עד מתי תמשיכו למסרר בנהיגה ולעקוף בחוסר זהירות כי אתם בטוחים שלכם זה לא יקרה?

אולי יעניין אותך גם