צאצאי יהודים במדינת היהודים Featured

 4 amsalem
  • תגובה לכתבה 'גויים במדינת היהודים'

הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם וקרן 'זרע ישראל'

קראתי את הכתבה שפורסמה בגליון הקודם על סוגיית הגיור הכאובה, וליבי נחמץ. איני יכול שלא להביע מחאה וכאב על המקום הנרחב שקיבלה העמדה החרדית הקיצונית ועל הבחירה לחתום בה את הכתבה כאילו היא העמדה ההלכתית המכריעה, בעוד הרבנים הדתיים-לאומיים שרואיינו עסקו בעיקר בענייני מדיניות. ברצוני להתייחס בתמצית לכמה נקודות שגויות ומטעות שהועלו בכתבה והוצגו על ידי הרב ברוורמן, בדרך הליטאית הידועה – זו ההשקפה וההלכה הצרופה ואין בלתה.

ראשית לא אוכל שלא להתייחס לסגנון הנחרץ והמזלזל. אני מכיר את השיטה הזאת היטב. כאשר קיבלתי הסכמות רבות מגדולי הרבנים מכל הזרמים על ספרי "זרע ישראל" המציע דרך ופתרון לבעיית הגיור, היה מי שדאג להטרידם ולהלך עליהם אימים כדי שיחזרו בהם. זו בוודאי אינה דרכה של תורה ובוודאי אינה לכבוד התורה וחכמיה.

אתייחס בקיצור נמרץ לטענות ההלכתיות. הרחבה רבה נמצאת בספריי ובראשם הספר "זרע ישראל".

איסור להעלות גוי לישראל גם אם נשוי ליהודייה – האיסור נסמך על דברי הרמב"ם בהלכות עבודה זרה: "אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו", אך ברור לכל שאין מדובר כלל בעובדי עבודה זרה, וזהו עיוות ועיקום של דברי הרמב"ם.

אין שום מקור הלכתי להקלות בגיור לזרע ישראל – מספיקה סברה פשוטה כדי להבין שלא נכון להתייחס לצאצא יהודים המבקש לשוב לדת אבותיו כאל גוי גמור המבקש להתגייר. בכל זאת נציין כי יש ראשונים (למשל הרשב"ש) הכותבים מפורשות שיש מצווה להשיב ליהדות מי שהוא צאצא יהודים, וכך כתבו אחרונים רבים. המונח "זרע ישראל" קיבל תוקף הלכתי על ידי מרן הרב הראשי לישראל והראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל שפסק שיש להשתדל לגיירם.

אחרי בדיקת שמירת המצוות של הגרים נגיע למסקנה שרובם ככולם אינם כנים בשעת הגיור –מעולם לא נדרשה על פי ההלכה בדיקת שמירת המצוות של הגרים, בשעת הגיור נדרשת רק כנות מוחלטת להצטרף לעם היהודי, והצהרה בפה מלא שהוא מקבל עליו את עול המצוות, והיא אינה התחייבות לקיים מצוות אלא הסכמה שבמילתו וטבילתו וכניסתו ליהדות יחולו עליו חיובי היהדות.

אם זמן קצר לאחר הגיור חזר לסורו יש להטיל ספק בגיורו ולהגדירו "ספק גר" – בתלמוד מפורש שאם הגר חזר לסורו הרי הוא כישראל לכל דבריו, ואפילו חזר בו מיד. הגמרא ביבמות בדף (מ"ז:) מתארת זאת במילים "טבל ועלה הרי הוא כישראל". כך כתב במפורש אחד מגדולי הראשונים, הרשב"ץ: "מי שלא נתגייר אלא שעה אחת וחזר לסורו לאלתר... אפילו הכי חשבינן ליה ישראל משומד, וקידושיו קידושין", וזו הלכה פסוקה ברמב"ם ובשולחן ערוך.

מבחינת ההלכה רוב הגרים נשארו גויים – לפי מסקנה זו הם מבטלים גיור למפרע, ואין אפשרות כזו. ביטול הגרות למפרע הוא גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ויש לו השלכות חמורות בדיני גיטין וממזרות, ובתי הדין שמבטלים גיור בדורנו נכשלים ומכשילים את הרבים.

האשמת אולפני הגיור המקילים – בדיוק הפוך. אולפני הגיור לצערנו עוסקים זמן רב מדי בדקדוקי מצוות שאינם נדרשים, במקום להאריך ולהעמיק בענייני אמונה.

גיור קטינים במשפחה חילונית אינו תקף לפי רוב מוחלט של הפוסקים – לרוב הפוסקים, לא רק שהגיור תקף, אלא שמותר לכתחילה לגייר בן לאב יהודי ואם גויה, וכל שכן כשאב ואם רוצים מאוד שבנם המאומץ יהיה יהודי. זו זכות לילד לפי רוב הפוסקים (שו"ת איש מצליח יו"ד סי' מ"ב. שו"ת עצי לבנון סי' ס"ד. שו"ת תועפות ראם סי' ל"ט ועוד).

קבלת מצוות מעכבת את הגרות על פי השולחן ערוך ואין חולק על כך – לפי מסורת פסיקת ההלכה אין תלות בין קבלת המצוות לקיום המצוות בפועל. גדול הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהכשיר את כל גיורי צה"ל בדיעבד, הורה בזה הלכה לשעה ולדורות. כאשר נשאל בעבר הרב עובדיה איך להתייחס לבאים להתגייר השיב כך – אם למתגייר יש ידע סביר ביהדות ויש סיכוי שישמור את המצוות יש לגיירו.

אני יכול להבין את הפסימיות בסיום הכתבה. אין מקום לאופטימיות כאשר נותנים בכורה לקול הקיצוני, שלא מעורה בציבור הישראלי ולא רואה את הפצצה המתקתקת הרובצת לפתחו של ציבור מסורתי וחילוני גדול שמתבולל כאן בארץ. מובילי הקו הקיצוני חושבים שאת נפשם הצילו, אבל תופעת ההתבוללות אינה פוסחת גם עליהם.

אני מדגיש שאין אני רואה את עצמי כמי שפורץ דרך חדשה בענייני גיור, או דרך "מקילה". אני ממשיך את מסורת הפסיקה הקודמת, הרואה את מצבו של עם ישראל בראייה רוחבית.עלינו ללכת בשיטת גדולי רבותינו שפסקו מתוך אחריות לכלל עם ישראל וסללו דרך הלכתית ברורה ומבוססת המקרבת את אותם צאצאי יהודים, "זרע ישראל", אל יהדותם.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלחמה ששינתה אותנו

  מאמר מאת עדו רכניץ

מוצאים דרכים חדשות

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם