צו השעה Featured

 5 Yoel elitzur
צו השעה: הקמה מחדש של העתודה האמונית בישראל

פרופ' יואל אליצור

כרגע אנחנו עומדים מול הקב"ה נזופים, כאותו מצורע שנגזר עליו "בדד ישב... וטמא טמא יקרא", כל אחד בביתו עם עצמו ועם משפחתו. אין מארחים ואין מתארחים. המדבר עם חברו מתרחק כמה מטרים, והנוגע בכל דבר רוחץ ומחטא את ידיו. והנזיפה היא ברחמים, כאשר ייסר איש את בנו. הסכנה היא ענקית וקשה לדמיין איזה אסון יכול להתרחש כאן, אבל למעשה בעוד במדינות אחרות התמותה היא גבוהה כפי שצפוי בעת מגפה, אצלנו התחלואה גבוהה אבל התמותה עד היום נמוכה ופוגעת בעיקר באנשים באים בימים.

זמנים כאלה נועדו לפסק זמן ולחשבון נפש לאומי. כפי הנראה עכשיו, המצב החמור כבר עזר למנהיגים פוליטיים מן השמאל הלא-קיצוני להשתחרר מכבלים ששמו על עצמם ולהתקדם לקראת אחדות, עם נתניהו שיום קודם לכן היה בעיניהם האויב מספר אחת, ועם החרדים שהיו אתמול האויב מספר שתיים.

מי שככל הנראה נשאר מחוץ למעגל העניינים ויהיה בסופו של יום במעמד של העני שזורקים לו כמה פרוטות הוא מפלגת 'ימינה' – המייצגת של הימין האידאולוגי, או בשמו האחר הציונות הדתית. אנשי 'ימינה' כועסים וכואבים: אנחנו הרי המייצגים המובהקים ביותר של הדרך הלאומית שעומדת ביסודה של תנועת החרות, אימו-הורתו של הליכוד, ואנחנו היינו נאמנים לנתניהו ולברית עם הליכוד לאורך כל הדרך. השרים מטעמנו היו מן היעילים והפעילים ביותר בכיוונים החיוביים. אין כפיות טובה גדולה מהזלזול בנו בשעה זו של מגעים להקמת ממשלה חדשה.

אבל כשמרימים את הראש מעל הביצה הפוליטית, וחושבים על שאלות היסוד, הדברים שרואים מכאן נראים אחרת משם. שאלת היסוד היא מי אנחנו ומה תפקידנו בעולם הזה ובעת הזאת. כל אחד מאיתנו בא לעולם לתקופה קצובה (בעשורים האחרונים היא בחסדי ה' ארוכה יותר מבעבר), שיש לה משמעות רק אם יתרום בה משהו לשלשלת הנצחית שהוא חלק ממנה.

עם ישראל הוא יחיד ומיוחד במאה העשרים ואחת. אין מי שמתייחס אליו בשוויון נפש. הרעים שבעולם שונאים אותו שנאת חמס ושואפים להכחידו, ובינתיים מזכירים אותו ודווקא אותו יום יום לשמצה באו"ם ובמסגרות בינלאומיות. הטובים שבעולם מעריצים אותו ויוצאים לצעדת המונים לכבודו בניו יורק העיר הגדולה. בני המחזור שלו, כמו עמון ומואב והאמורי, מצרים ואשור ובבל – הם ועלילותיהם ואמונותיהם שייכים למוזאון ולספרי ההיסטוריה. גם פרס ויוון הנושאים עדיין אותו שם ושומרים על שפה קרובה לשל קדמוניהם, הם ישות תרבותית ומדינית אחרת לגמרי.

רק עם ישראל הוא אותו עם הנושא את אותה אמונה ומעביר מדור לדור את אותה תורה. קורותיו המופלאות בדורות האחרונים וגם בכל יום ויום, ניתנות להסבר ולהבנה רק לפי תורת משה. תורה זו, השונה כל כך מכל תורה ואידאולוגיה קדומה או מאוחרת, עיקרי אמונתה פשוטים ובהירים מאוד, וחוזרים בה פעמים רבות בעברית נשגבת אך פשוטה, שכל ילד בישראל יכול להבין היטב.

הכול השכילו להתאחד לפני הבחירות, חוץ מאלה שהיו צריכים להיות האחראיים ביותר, שמשא האמונה התנ"כית מונח על שכמם. אלה אכזבו את הקדוש ברוך הוא ואת בוחריהם ואת ההיסטוריה היהודית. הם התפלגו ושנאו, ויצאו וחזרו, ואיבדו במו ידיהם מנדטים בטוחים של מי שאינו בדיוק בערוגה שלהם. עכשיו הגיע הזמן לבחור בצורה דמוקרטית את הנציגים האמיתיים של הציבור שתחת האלונקה הלאומית, ובכוח הציבור לאלץ את הפוליטיקאים שלנו לקבל את בחירת הציבור

 

הנה כמה פסוקים מייצגים:

"בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ".,

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך... והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה".

"אני ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה".

"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים".

"והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי".

"והיה אם שמע תשמע... ובאו עליך כל הברכות... והיה אם לא תשמע...ובאו עליך כל הקללות, והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ... והיית לשמה למשל ולשנינה... ונתן על ברזל על צווארך עד השמידו אותך".

"ושב ה' את שבותך ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים... והיטיבך והרבך מאבותיך".

"כי קרוב אליך הדבר... בפיך ובלבבך לעשותו".

"העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך... ובחרת בחיים... למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את ה' אלוקיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם".

מי במדינת ישראל של היום קרוב להבנה ולהפנמה של הדברים האלה שהם תפקידנו בעולם, שבהם תלוי קיומנו? החילוניות האידאולוגית עושה כל שביכולתה להילחם בעקרונות האלה, למאוס בארץ הקדושה, לבזות את השבת, לרומם את תועבות מצרים, לנסות לעשות אותנו עם ככל העמים ומדינת כל אזרחיה. החרדיות דבקה במצוות ובלימוד אינטנסיבי של תורה שבעל פה, אבל מקדשת את העבר ואת הגלות, קוראת לרוב מסגרותיה החסידיות והלמדניות על שם המקומות אשר הפך ה' באפו ובחמתו, ואין לה שום תוכניות באשר לשאלה איך צריכה להתנהג מדינת היהודים, שלהקמתה התנגדו אבותיהם. החילונים והמסורתיים ה'רגילים', שהם הרוב המספרי בעם ישראל, ומהם באים בדרך כלל ראשי הממשלה, חיים את היום-יום, לא מתאמצים להיות עם סגולה, אבל מחבבים את המורשת אם כי מסתייגים מהפרזה ב'דתיות'. ברגעי מבחן לעיתים קרובות אין להם חוסן מספיק והם נגררים אחרי הקצה השמאלי-חילוני שהוא בוטה מאוד ואין לו עכבות משום סוג בדרך למטרותיו.

מי נשאר? הציונות הדתית, ועימה גם מיעוט שאינו דתי במובן המקובל, הדבק בכל לב בארץ וביישובה ובחֵרות ישראל וכבוד ישראל. היא הגוש היחיד שאם יתאמץ מאוד וירכז את כל כוחותיו, יש לו סיכוי להחזיר את העם לצור מחצבתו ולתבונתו.

ומה קרה השנה? הכול השכילו להתאחד לפני הבחירות ולצרף יחד מתנגדים אידאולוגיים ואישיים, החל מהמפלגה הערבית העוינת וכלה בסופרמרקט הרעיוני הנקרא 'כחול לבן'. הכול, חוץ מאלה שהיו צריכים להיות האחראיים ביותר, שמשא האמונה התנ"כית מונח על שכמם. אלה אכזבו את הקדוש ברוך הוא ואת בוחריהם ואת ההיסטוריה היהודית. הם התפלגו ושנאו, ויצאו וחזרו, ואיבדו במו ידיהם מנדטים בטוחים של מי שאינו בדיוק בערוגה שלהם, והרחיקו מנהיגים אותנטיים ושמו במקומם קישוטים שנועדו למשוך בוחרים רפי שכל. זה לא עבד. ששת המנדטים שקוששו בקושי ומעמדם הדל בימים אלה היו בדיוק מה שמגיע להם.

מה צריך לעשות כעת ובדחיפות?בלי קשר להתפתחויות העכשוויות, בקואליציה או באופוזיציה, בין אם הבחירות הבאות קרובות ובין אם רחוקות, צריך לקום גוף של אנשי מעשה ואישי ציבור המייצגים את הציבור האמוני, לבחור בצורה דמוקרטית את הנציגים האמיתיים של הציבור שתחת האלונקה הלאומית, ובכוח הציבור לאלץ את הפוליטיקאים שלנו לקבל את בחירת הציבור. מכאן נוכל רק להתקדם בעזרת ה'.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם